BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS IMPREZ MASOWYCH - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS IMPREZ MASOWYCH

Data publikacji 14.11.2019

Mundurowi wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy zorganizowali spotkanie, którego głównym tematem było bezpieczeństwa pracy za granicą. Policjanci zwrócili uwagę słuchaczom na zasady, jakimi należy się kierować w poszukiwaniu pracy i zagranicznych wyjazdach. Nie zabrakło również rozmów na tematy dotyczące imprez masowych i zachowania uczestników.

Mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku po raz kolejny wspólnie z doradcą EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy spotkali się z młodzieżą, aby porozmawiać o bezpiecznej pracy za granicą. Spotkanie odbyło się w  I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, dotyczyło zasad bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy i wyjazdach zagranicznych. Wyjaśniono zostało pojęcie handlu ludźmi oraz jego formy. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy korzystaniu z pomocy agencji zatrudnienia oraz jakich formalności należy dopełnić przed wyjazdem za granicę. W spotkaniu uczestniczył także funkcjonariusz Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, który ze swojej strony wytłumaczył młodzieży najważniejsze przepisy dotyczące imprez masowych oraz przedstawił konsekwencje prawne nieprawidłowego zachowania w trakcie ich trwania.