Odpowiedzialność prawna nieletnich w szkołach podstawowych - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzialność prawna nieletnich w szkołach podstawowych

Data publikacji 26.11.2019

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji Białymstoku przeprowadzili zajęcia profilaktyczne z uczniami białostockich szkół podstawowych na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich

Spotkanie z uczniami szkół podstawowych mundurowi przeprowadzili w ramach programu profilaktycznego pt.”Przepisowa młodzież”. W trakcie zajęć przekazano uczniom wiedzę na temat kogo nazywamy nieletnim, czy nieletni oznacza to samo co małoletni oraz co znaczy być odpowiedzialnym w świetle prawa. Szeroko omówiono także pojęcie demoralizacji, czynu zabronionego oraz przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, które Policja czy sąd rodzinny może zastosować wobec osoby nieletniej. Policjanci  przybliżyli wiedzę na temat konsekwencji prawnych,  jakie ponosi nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia oraz algorytm postępowania Policji w przypadku ujawnienia osoby nieletniej przejawiającej symptomy demoralizacji.

Na zakończenie spotkania Policjantka z Wydziału Prewencji przestrzegała młodzież, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.