Debata społeczna w Tykocinie - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w Tykocinie

Data publikacji 27.11.2019

"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie–możesz mieć na nie wpływ”-to tytuł debaty społecznej zorganizowanej w Urzędzie Miasta w Tykocinie przez Komisariat Policji w Łapach i Posterunek Policji w Tykocinie w ramach zacieśnienia współpracy ze społecznością lokalną.

Dziś w Urzędzie Miasta w Tykocinie odbyła się debata społeczna pod nazwą "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Organizatorami debaty byli mundurowi z Komisariatu Policji w Łapach oraz Posterunku Policji w Tykocinie. Spotkanie poprowadził Komendant Komisariatu Policji w Łapach nadkomisarz Tomasz Organek. W debacie uczestniczyli burmistrz Tykocina Mariusz Dudziński jego zastępca Robert Sidorski, sołtysi oraz lokalna społeczność. 

Gospodarz debaty podczas spotkania omówił stan bezpieczeństwa na terenie działania nowoutworzonego posterunku, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części spotkania zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, gdzie przybliżono zgromadzonym sylwetki dzielnicowych posterunku, rejony ich działania i formy kontaktowania się z nimi. Policjanci zwrócili uwagę zainteresowanych na możliwość korzystania z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. Ważnym punktem spotkania było omówienie bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się po drogach ze wzwróceniem szczególnej uwagi na noszenie odblasków i roli jaką odgrywają szczególnie po zmierzchu.

W trakcie debaty uczestnicy mogli zgłaszać również swoje propozyjce, uwagi oraz zadawać pytania.

  • fotografia kolorowa przedstawiająca przemawiającego Komendanta Policji w Łapach podczas debaty
  • fotografia kolorowa przedstawiająca uczestników debaty siedzących przy stole i słuchających przemówienia komendanta.
  • fotografia kolorowa przedstawiająca uczestników debaty siedzących przy stole i słuchających przemówienia komendanta.