Aktualności

"NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI"-DZIELNICOWI W TROSCE O BEZDOMNYCH I NIEPORADNYCH ŻYCIOWO

Data publikacji 05.12.2019

Białostoccy dzielnicowi przy współpracy Grupy Ratowniczej Nadzieja, Straży Miejskiej i harcerzy wzorem lat ubiegłych prowadzą wzmożone działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia oraz zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.

Częste spadki temperatur w okresie jesienno-zimowym stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, będących w podeszłym wieku czy nieporadnych życiowo. Dlatego białostoccy dzielnicowi wraz z Grupą Ratowniczą Nadzieja, Strażą Miejską i harcerzami na bieżąco sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby szukające schronienia. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla. Szczególnie narażone są również osoby starsze, samotne, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami, jak chociażby z napaleniem w piecu, aby ogrzać mieszkanie. W trosce o naszych mieszakńców mundurowi kontrolują dworce, opuszczone budynki, ogródki działkowe czy wskazane adresy osób samotnych, które mogą potrzebować pomocy. Mundurowi i wolontariusze każdorazowo podczas napotkania takich osób wskazują miejsca, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, otrzymać ubranie, schronić się przed zimnem, a w razie potrzeby informują również odpowiednie instytucje.

APELUJEMY!!!

Nie przechodź obojętnie obok osób potrzebujących pomocy. Zwracaj uwagę na błąkające się po mieście osoby samotne lub przesiadujące na ławkach w zimne dni. Czasami jeden telefon może uratować życie. Każdy z mieszkańców powinien świadomy, że w sytuacji, kiedy widzi osobę bezdomną lub leżącą na chodniku z różnych przyczyn, należy zadzwonić pod bezpłatne numery alarmowy 112


 

  • Fotografia kolorowa przedstawiająca  strażnika miejskiego i ratownika z Grupy ratowniczej Nadzieja stojących tyłem
  • Policjanci stojący tyłem wraz z ratownikiem
  • Policjantka kontrolująca pustostan
  • Policjant wchodzący do pustostanu
  • Policjant kontrolujący miejsce przebywania osób bezdomnych
  • Ratownicy z Grupy ratowniczej Nadzieja i Policjant rozmawiający z bezdomnym