Dzielnicowi o odpowiedzialności prawnej nieletnich - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi o odpowiedzialności prawnej nieletnich

Data publikacji 05.12.2019

Dzielnicowi z białostockiej "czwórki" przeprowadzili pogadankę profilaktyczną w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom odpowiedzialność prawną osób nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni kiedy wejdą w konflikt z prawem.

 
Dzielnicowi spotkali się z licealistami XI Liceum Ogólnokształcącego. Na spotkaniu poruszane były problemy odpowiedzialności prawnej nieletnich przed sądem. Mundurowi przedstawili, co dzieje się w sytuacji gdy niepełnoletni wchodzi w konflikt z prawem i jakie są tego konsekwencje. Omówili też z uczniami sytuację prawną takich zachowań jak ucieczki z lekcji oraz z domu, palenie papierosów, spożywanie alkoholu, oraz innych przejawów demoralizacji. Policjanci zwrócili również uwagę młodzieży na zagrożenia czyhające na nich w Intrenecie i podali przykłady naruszania prawa przez nieletnich w sieci.
Mundurowi przestrzegali również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.
W trakcie spotkania poruszony został również temat dopalaczy. Funkcjonariusze przestrzegali uczniów, że stanowią one poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia! To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. „tatuaży”. Sprzedawane są w sklepach lub przez Internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem „Produkt nie do spożycia”. Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm.