SPOTKANIE WIGILIJNE POLICJANTÓW - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPOTKANIE WIGILIJNE POLICJANTÓW

Data publikacji 19.12.2019

W Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe, na które przybyli policjanci, pracownicy Policji oraz zaproszeni goście. Były życzenia, na świątecznym stole stanęły potrawy wigilijne, a spotkaniu towarzyszyły dźwięki znanych, polskich kolęd.

Dziś, w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku miało miejsce symboliczne spotkanie wigilijne. Funkcjonariusze i pracownicy jednostki jednostki przełamali się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia. Świąteczne spotkanie rozpoczął Komendanta Miejskiego Policji – inspektor Maciej Daniel Wesołowski, który w imieniu swoim oraz Zastępców, życzył policjantom, pracownikom i ich rodzinom, spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Podziękował wszystkim za dotychczasową służbę na rzecz bezpieczeństwa. Komendant Komisariatu Policji IV w Białymstoku odczytał fragment Pisma Świętego, a poświęcenia opłatków dokonał kapelan podlaskich policjantów ks. Anatol Konach oraz Proboszcz Parafii w Łapach ks. Krzysztof Jurczak.

W trakcie spotkania opłatkowego nie zabrakło również wielu ciepłych słów, szczególnie wobec tych policjantów, którzy w okresie świątecznym i noworocznym pełnić będą służbę strzegąc bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

  • Fotografia kolorowa przedstawiająca uczestników zgromadzonych przy wigilijnym stole.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjanta czytającego modlitwę przy wigilijnym stole.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca dwóch komendantów którzy przełamują się opłatkiem.
  • fotografia kolorowa przedstawiająca policjanta oraz strażnika granicznego przełamującego się opłatkiem.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca mundurowych dzielących się opłatkiem.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca dwóch mundurowych dzielących się opłatkiem.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjanta który dzieli się opłatkiem z pracownikiem cywilnym.
  • fotografia kolorowa przedstawiająca Komendanta Miejskiego Policji składającego życzenia Naczelnikowi.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca dwóch mundurowych składających sobie wzajemnie życzenia.