"Policjanci w służbie historii" – IV edycja konkursu - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

"Policjanci w służbie historii" – IV edycja konkursu

Data publikacji 23.12.2019

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Komendą Główną Policji organizuje czwartą edycję konkursu pt. „Policjanci w służbie historii”. Edycja ta objęta została honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Adresowana jest do uczniów liceów ogólnokształcących, w których programy nauczania rozszerzone są o przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, czyli tzw. „klasy policyjne”.

Twórcy projektu uznali, ze kolejna edycja konkursu przyczyni się do pogłębienia wiedzy o historii Policji przez uczniów oraz wzmocni etos policyjnej służby. Biorąc pod uwagę przyszłoroczną okrągłą rocznicę Bitwy Warszawskiej i Zbrodni Katyńskiej, Komenda Główna Policji wzorem roku ubiegłego, jako nagrodę II stopnia ufunduje dwudniowy pobyt w jednej ze szkół Policji w trakcie którego młodzieży zostanie zaprezentowane szkolenie policyjne (szczegóły w regulaminie konkursu).

Wspomniane partnerstwo w konkursie oraz prowadzenie działań ze strony Policji zostało zaakceptowane przez Komendanta Głównego Policji. Ciężar finansowy ogólnopolskiego konkursu, zgodnie z jego regulaminem, niemal w całości ponosi Instytut Pamięci Narodowej.

Istotne terminy to:

  • Zgłoszenie poprzez rejestrację zespołu na platformie internetowej konkursu: www.policjanciwsluzbiehistorii.ipn.gov.pl: do dnia 10 stycznia 2020 r.,
  • Założenia konta na platformie i rejestracja zespołu będą możliwe przez cały czas trwania konkursu – jednak zespoły zgłoszone po 10  stycznia 2020 r. nie będą miały możliwości udziału w warsztatach,
  • Do dnia 13 stycznia 2020 roku na stronie konkursu zostanie ogłoszona lista zespołów, które zakwalifikowały się do udziału w warsztatach. Uczniowie i nauczyciele z zakwalifikowanych zespołów otrzymują drogą mailową informację o terminie i miejscu warsztatów najpóźniej 1 tydzień przed warsztatami.
  • Warsztaty odbędą się pomiędzy 16 stycznia 2020 roku; a 28 lutego 2020 roku.