Prędkość "pod lupą" białostockiej "drogówki" - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prędkość "pod lupą" białostockiej "drogówki"

Data publikacji 08.01.2020

Policjanci białostockiej "drogówki" włączyli się wczoraj do krajowych działań policyjnych pn. „Kaskadowy pomiar prędkości". Działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na przestrzeganie dozwolonej prędkości.

Wczoraj na terenie całego powiatu policjanci białostockiej „drogówki” od wczesnych godzin rannych przeprowadzali kaskadowe pomiary prędkości. Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności przestrzegania przepisów dotyczących limitów dozwolonych prędkości, jak również uświadomienie wszystkim, jakie poważne konsekwencje powoduje ignorowanie przepisów prawa. Funkcjonariusze byli tam, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, których przyczyną jest prędkość, jak również w tych miejscach, gdzie kierowcy na ogół naruszają przepisy ruchu drogowego dotyczące prędkości.

59 policjantów biorących udział w działaniach, skontrolowało w sumie 258 pojazdów. Niestety, prędkość przekroczyło aż 155 kierowców. Podczas działań policjanci przypominali uczestnikom ruchu, jak ważna jest jazda z tzw. "prędkością bezpieczną", przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość jest czynnikiem, który powoduje, że nie panujemy w prawidłowy sposób nad pojazdem, a to dalej, może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Przypominamy również, że taka wzmożona czujność niezbędna jest również m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.