Policjanci o bezpieczeństwie w czasie ferii na apelach w szkołach - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci o bezpieczeństwie w czasie ferii na apelach w szkołach

Data publikacji 17.01.2020

Białostoccy policjanci uczestniczyli w apelach w szkołach podstawowych oraz zebraniach z rodzicami. Wszystko po to, aby przypomnieć dzieciom zasady bezpieczeństwa w czasie ferii.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz dzilnicowi uczestniczyli w apelach przedferyjnych organizowanych w szkołach podstawowych na terenie naszego miasta. W trakcie spotkania funkcjonariusze omówili z dziećmi i młodzieżą bezpieczne zachowania w czasie wolnym. Mimo tego, że za oknem zimy nie widać rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zimowych szaleństw na lodzie oraz śniegu. Przestrzegali również przed kontaktami z osobami im obcymi oraz omówili zagrożenia czyhająca na nich w internecie. Z kolei na spotkaniu z nauczycielami zwrócili uwagę na cyberprzemoc i niewłaściwe zachowania uczniów w szkołach i poza nią. Szczególną uwagę poświecono hejtowi i grom komputerowym, głównie tym, w których znajduje się przemoc i destrukcja. Bez wątpienia mają one wpływ na postawy i zachowania dzieci i młodzieży w rzeczywistym świecie. Policjanci uczulili nauczycieli, aby Ci rozmawiajac z rodzicami zwracali uwagę na zagrożenia płynące z cyberświata.