ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA OSÓB NIELETNICH

Data publikacji 07.02.2020

Mundurowi z białostockiej "prewencji" przeprowadzili pogadankę profilaktyczną z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 4 i nr 11 w Białymstoku. Spotkanie miało na celu przybliżyć uczniom odpowiedzialność prawną osób nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni kiedy wejdą w konflikt z prawem.

W ramach programu profilaktycznego „Przepisowa młodzież”, funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku spotkali się z młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 4 i nr 11 w Białymstoku. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości prawnej nieletnich, przekazanie im wiedzy na temat najważniejszych przepisów zawartych w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Zmniejszenie liczby czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz zaktywizowanie dzieci i młodzieży w zakresie popularyzacji właściwych postaw. Policjantki omówiły podstawowe pojęcia: demoralizacja, czyn karalny, małoletni, nieletni, a także tego za jakie czyny zabronione mogą odpowiadać sprawcy czynu karalnego. Uczniowie dowiedzieli się jakie środki wychowawcze i poprawcze, może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji.

Policjantki  z Wydziału Prewencji przestrzegały również, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

  • Fotografa kolorowa przedstawiająca policjantki siedzące z uczniami w klasie.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjantkę wyświetlająca slajd.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjantki które wyświetlają slajdy zebranym uczniom.