„Narkotyki i dopalacze zabijają”- spotkanie w szkole - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Narkotyki i dopalacze zabijają”- spotkanie w szkole

Funkcjonariusz Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w ramach kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają” odwiedził uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku po to, by porozmawiać o zagrożeniach i szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych.

Wczoraj policjant z Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przeprowadził kolejne spotkanie  z uczniami 8 klas w Szkole Podstawowej nr 4 w Białymstoku. Spotkanie obyło się w ramach kampanii MSWiA "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”, a jego tematem przewodnim były uzależnienia, jakim mogą ulec młodzi ludzie sięgający po substancje psychoaktywne. Funkcjonariusz w trakcie spotkania uświadamiał  jakie zagrożenie dla młodzieży niesie zażywanie narkotyków, w tym konsekwencji zdrowotnych, prawnych wynikających z posiadania czy handlu dopalaczami i narkotykami, a także związek zażywania środków psychoaktywnych z zachowaniami o charakterze kryminogennym. Mundurowy podczas spotkania z uczniami omówił także zasady obowiązujące w trackie meczu na trybunach oraz poinstruował zebranych jak należy się zachować podczas imprez masowych ,konsekwencji „złego” zachowania oraz reguł pozytywnego kibicowania.