DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Wczoraj funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku aktywnie włączyli się w obchody związane z „Dniem Bezpiecznego Internetu”. Mundurowi spotkali się z uczniami w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Białymstoku przypomnieli , że internet to nie tylko źródło informacji, ale także baza wielu pułapek.

 We wtorek mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku aktywnie włączyli się w obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”. Tym razem odwiedzili dzieci i młodzież w Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny  w Białymstoku. Funkcjonariusze wyjaśniali uczniom czym jest zjawisko cyberprzemocy, jej objawy oraz konsekwencje grożące za ich stosowanie. W trakcie spotkania policjantki omówiły także zagrożenia wynikające z publikowania  tzw. informacji osobistych, spotkania internetowe z nieznajomymi, czy też prześladowanie, nękanie i wyśmiewanie w sieci. Mundurowe informowały i przestrzegały  uczestników jak wiele cennego czasu niepotrzebnie poświęcają na gry online oraz korzystania z portali społecznościowych. Głównym celem spotkania było jednak kształtowanie i popularyzowanie pozytywnych postaw uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci internet oraz propagowanie wśród młodzieży zasad poszanowania prawa oraz prospołecznych zachowań.

Na koniec policjanci zaapelowali, by z zasobów internetowych zawsze korzystać odpowiedzialnie i z rozwagą.