„Nie bądźmy obojętni” wspólne kontrole - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie bądźmy obojętni” wspólne kontrole

Data publikacji 25.02.2020

Białostoccy dzielnicowi wspólnie z uczniami klas mundurowych oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie kontrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych i nieporadnych życiowo.

Niskie temperatury zwłaszcza w nocy to zagrożenie dla osób bezdomnych, starszych i samotnie mieszkających. Zagrożenie to dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Białostoccy dzielnicowi  wspólnie z uczniami klas mundurowych oraz  pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  kontrolowali miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i nieporadne życiowo. Mundurowi sprawdzali zarówno pustostany, altanki działkowe, wiaty jak również miejsca, gdzie mogą przebywać osoby samotne czy starsze, które z różnych przyczyn nie mogą poradzić sobie z codziennymi czynnościami. Mundurowi i wolontariusze każdorazowo podczas napotkania takich osób wskazują miejsca, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, otrzymać ubranie, schronić się przed zimnem, a w razie potrzeby informują również odpowiednie instytucje. Funkcjonariusze podczas wspólnej akcji  skontrolowali 20 miejsc ,w których przebywały osoby narażone na wychłodzenie.Dzielnicowi  udzielili potrzebującym  niezbędnych porad.

Policjanci apelują o zgłaszanie każdego przypadku zauważenia osoby narażonej na wychłodzenie organizmu pod policyjny numer alarmowy 112. Jeden telefon może uratować czyjeś zdrowie a nawet życie. Miejsca przebywania osób bezdomnych można również zgłaszać poprzez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  • Fotografia kolorowa przedstawiająca idących uczniów klas mundurowych ,którzy kontrolują miejsce przebywania osób bezdomnych.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca uczniów klas mundurowych kontrolujących pustostan.
  • Fotografia kolorowa przedstawiająca policjantkę która wspólnie z pracownikami sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych.