UCZNIOWIE KLAS MUNDUROWYCH Z WIZYTĄ W BIAŁOSTOCKIEJ KOMENDZIE - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UCZNIOWIE KLAS MUNDUROWYCH Z WIZYTĄ W BIAŁOSTOCKIEJ KOMENDZIE

Data publikacji 28.02.2020

Policjantki z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku spotkały się z młodzieżą, aby porozmawiać o odpowiedzialności prawnej nieletnich i bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Z reguły policjanci odwiedzają uczniów w szkołach, tym razem jednak sytuacja była odwrotna, to uczniowie odwiedzili Komendę Miejską Policji w Białymstoku. Spotkanie dotyczyło odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz bezpieczeństwa na drodze. Uczniom Liceum Cetrum Szkół Mundurowych w Białymstoku zostały wyjaśnione pojęcia takie jak demoralizacja, nieletni, czyn karalny. Podali przykłady najczęściej popełnianych przez nieletnich wykroczeń w ruchu drogowym. Mundurowi omówili środki wychowawcze i poprawcze stosowane wobec osoby nieletniej. Uczestników spotkania zapoznano także ze specyfiką pracy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz wytłumaczono zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiono także kryteria jakie musi spełniać kandydat do służby w Policji. Szczegółowo odpowiadano na pytania dotyczące rekrutacji do służby w  Policji.