Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UWAGA! Ważny komunikat dotyczący postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa, policjantów i pracowników Policji, zawiesza się do odwołania postępowania kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

W związku z tym,informujemy kandydatów do służby w Policji, aby nie zgałaszali się do jednostek Policji prowadzących postępowania kwalifikacyjne. Postępowania te zawieszone zostają do odwołania.

 

Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie  w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną 

związaną z potencjalnym niebezpieczeństwem

zakażenia koronawirusem informujemy,

iż wszelkie informacje dostępne są na stronie GIS

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

W przypadku pytań ze strony kandydatów oraz innych osób zainteresowanych służbą w Policji  informacje udzielane będą wyłącznie przez Sekcje Doboru i Doskonalenia Zawodowego oraz Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku pod numerami telefonu: 85 670 22 54, 85 670 36 04, 85 670 28 68, 85 670 23 56, dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl .