SKARGI I WNIOSKI-WAŻNA INFORMACJA - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SKARGI I WNIOSKI-WAŻNA INFORMACJA

Data publikacji 16.03.2020

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu. Zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo komendy miejskiej.

Do odwołania w Komendzie Miejskiej  Policji w Białymstoku zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość składania skarg i wniosków pozostaje zachowana. Ograniczana pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu adresu email dostępnego na stronie.

Skargę można wnieść za pośrednictwem:

-poczty na adres:

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ul. Bema 4, 15-369 Białystok

-poczty elektronicznej

kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

Warunkiem rozpatrzenia pisemnej skargi (wniosku) jest podanie adresu pocztowego do korespondencji. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia  2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skarg i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Nie ma możliwości składania skarg telefonicznie.

Skarga powinna zawierać:

-imię i nazwisko skarżącego;

-dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer mieszkania);

-dokładny opis zdarzenia

Informację w zakresie możliwości złożenia skargi, bądź wniosku można uzyskać telefonicznie w Zespole Dyscyplinarnym,Skarg i Wniosków Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku pod numerem telefonu  (85) 670 32 02, (85) 670 34 00 w godzinach 8:00-15:00

Przypominamy, że wizyty w jednostkach  policji wiążą się często z koniecznością przemieszczania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywania wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując  na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu . Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów jednostek  Policji dostępne na stronach internetowych i aplikacji „Moja Komenda.”