Prędkość "pod lupą" białostockiej drogówki - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Prędkość "pod lupą" białostockiej drogówki

Policjanci białostockiej "drogówki" włączyli się w piątek do krajowych działań policyjnych pn. „Kaskadowy pomiar prędkości". Działania ukierunkowane były na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności na przestrzeganie dozwolonej prędkości.

W piątek od wczesnych godzin rannych, na terenie całego powiatu, policjanci białostockiej „drogówki" przeprowadzili kaskadowe pomiary prędkości. Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności przestrzeganie przez kierowców limitów dozwolonych  prędkości. Funkcjonariusze byli tam, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych oraz w tych miejscach, gdzie kierowcy na ogół naruszają przepisy ruchu drogowego dotyczące prędkości.
Podczas działań policjanci przypominali uczestnikom ruchu, jak ważna jest jazda z tzw. "prędkością bezpieczną", przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Na drodze, gdzie sytuacja jest bardzo często dynamiczna, mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Nadmierna prędkość jest czynnikiem, który powoduje, że nie panujemy w prawidłowy sposób nad pojazdem, a to dalej, może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

45 policjantów biorących udział w działaniach, skontrolowało w sumie 225 pojazdów. Niestety, prędkość przekroczyło aż 139 kierowców. 2 z nich straciło prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h. Wszyscy trzej kierowcy stracili prawo jazdy.
Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań.
Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to taka, która zapewnia kierującemu całkowite panowanie nad pojazdem oraz dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących ograniczeń prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.