,,BEZPIECZNY PRZEJAZD” - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

,,BEZPIECZNY PRZEJAZD”

Data publikacji 21.07.2020

Policjanci z białostockiej drogówki, wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei przeprowadzili akcję profilaktyczną „Bezpieczny Przejazd”. Działania ukierunkowane były na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, razem z funkcjonariuszami służby Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą „Bezpieczny Przejazd”. Wszystko na rzecz kształtowania i utrwalania bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków drogowych, związanych z niezachowaniem należytej ostrożności. W trakcie dzisiejszego przedsięwzięcia edukowano kierowców i pieszych, przekazując im jednocześnie informacj o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności w okolicy torowisk. Zwracano również uwagę na obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed znakiem „Stop” oraz stosowania się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej się przy przejeździe.

43 policjantów biorących udział w działaniach skontrolowało 204 kierowców.  Mundurowi ujawnili 60 wykroczeń nie stosowania się do znaku STOP.

Działania tego typu mają przypominać uczestnikom ruchu drogowego, aby nie lekceważyli znaków drogowych i nie popadali w rutynę, narażając bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu, a wszystko w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

 • zdjęcie przejazdu kolejowego
 • policjant ruchu drogowego stojący przy motocyklach
 • policjanci ruchu drogowego z funkcjonariuszem SOK podczas działań "bezpieczny przejazd".
 • policjanci ruchu drogowego z funkcjonariuszem SOK podczas działań "bezpieczny przejazd".
 • policjanci ruchu drogowego z funkcjonariuszem SOK podczas działań "bezpieczny przejazd".
 • policjanci ruchu drogowego z funkcjonariuszem SOK podczas działań "bezpieczny przejazd".