Policjanci na działaniach "Grzybiarz" - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Policjanci na działaniach "Grzybiarz"

Data publikacji 15.09.2020

Policjanci z białostockiej „patrolówki” wspólnie z funkcjonariuszami Nadleśnictwa Dojlidy przeprowadzili działania pod nazwą „Grzybiarz”. Mundurowi obu służb współdziałali w celu przeciwdziałania popełnianiu przestępstw i wykroczeń na obszarach leśnych.

Policjanci z Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego razem z funkcjonariuszami Straży Leśnej prowadzili w miniony weekend działania pod nazwą „Grzybiarz”. Miały one na celu między innymi egzekwowanie przepisów związanych z zakazem wjazdu pojazdów do lasu, zwalczanie zjawiska kłusownictwa i kradzieży drewna na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Dojlidy. Mundurowi obu służb dokonali szczegółowej kontroli terenów leśnych zwracają uwagę na wszelkie nieprawidłowości. W ciągu dwóch dni działań ujawnili 7 sprawców wykroczeń, które polegały głównie na bezprawnym wjeździe pojazdu do cudzego lasu w miejscu niedozwolonym. Mundurowi zapowiadają  podobne działania w przyszłości.

  • Policjantka stojąca przed samochodem
  • Policjant i strażnik leśny stojący przed radiowozem
  • Policyjny radiowóz i samochód straży leśnej, zaparkowane obok siebie