Ocena okresowa - Informacje dla pracowników cywilnych - KMP Białystok

Informacje dla pracowników cywilnych

Ocena okresowa

Data publikacji 29.05.2013

Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej sporządzana jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (Dz. U. 2016, poz. 470).