Pierwsza ocena w służbie cywilnej - Informacje dla pracowników cywilnych - KMP Białystok

Informacje dla pracowników cywilnych

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Data publikacji 29.05.2013

Pierwsza ocena w służbie cywilnej sporządzana jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz. U. z 2015r poz. 1144).