Posterunek Policji w Tykocinie - KMP Białystok

Posterunek Policji w Tykocinie

Posterunek Policji w Tykocinie

Posterunek Policji w Tykocinie

ulica Stary Rynek 2 , 16-080 Tykocin

Telefon Dyżurny ( w godzinach pracy Posterunku Policji w Tykocinie)

telefon 47 71 141 70

 Kierownik - starszy aspirant Krzysztof Pawluczuk

telefon 696 471 355

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00