Porozumienia Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

Porozumienie o współpracy z Liceum Ogólnokształcącym Centrum Służb Mundurowych w Białymstoku

Data publikacji 28.08.2018

W dniu 28.09.2017 roku Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz podpisał porozumienie o współpracy z Kamilą Przychodzień Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Służb Mundurowych w Białymstoku określające zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów.

Pliki do pobrania

  • 416.4 KB