Porozumienia Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach

Data publikacji 28.08.2018

W dniu 28.09.2017 roku Komendant Miejski Policji w Białymstoku insp. Wojciech Macutkiewicz podpisał porozumienie o współpracy z Dorotą Kondratiuk Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach określające zasady współpracy przy wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji i propagowania działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych i społecznych w odniesieniu do uczniów.

Pliki do pobrania

  • 397.79 KB