Wydział Kadr - Wydział Kadr - KMP Białystok

Wydział Kadr

Wydział Kadr

Data publikacji 01.01.2008

Wydział Kadr

Naczelnik Wydziału

kom. Anna Baczyńska

Z-ca naczelnika Wydziału

nadkom.Renata Grzybowska

tel. sekretariat +48 477112661