Wydział Kadr - Wydział Kadr - KMP Białystok

Wydział Kadr

Wydział Kadr

Data publikacji 01.01.2008

Wydział Kadr

Naczelnik Wydziału

 

podkom. Anna Baczyńska

tel. sekretariat 85 670 26-61