Wydział Kryminalny - KMP Białystok

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 01.01.2008

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału 

kom. Marek Matuk

Z-ca naczelnika Wydziału 
kom. Radosław Sidor  
 

tel. sekretariat – 85 - 670 34-20