Wydział Patrolowo-Interwencyjny - Wydział Patrolowo – Interwencyjny - KMP Białystok

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

 

Naczelnik Wydziału kom. Krzysztof Filipowicz
 
Zastępca Naczelnika Wydziału kom. Daniel Szymanowicz
Zastępca Naczelnika Wydziału podkom. Grzegorz Bielawski

 

tel.sekretariat: 85 670 34 70