Wydział Patrolowo-Interwencyjny - Wydział Patrolowo – Interwencyjny - KMP Białystok

Wydział Patrolowo – Interwencyjny

Wydział Patrolowo-Interwencyjny

Data publikacji 01.01.2008

Wydział Patrolowo - Interwencyjny

 

Naczelnik Wydziału nadkom. Krzysztof Filipowicz
 
Zastępca Naczelnika Wydziału kom. Grzegorz Bielawski

 

Zastępca Naczelnika Wydziału  kom. Adam Trafny

 

 

tel.sekretariat: 85 670 34 70