Wydział Ruchu Drogowego - KMP Białystok

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 02.01.2008

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału

nadkom. Mirosław Kubajewski

 

Z-ca Naczelnika Wydziału 

 

asp. szt. Adam Harasimczuk

tel. sekretariat – 85 670 34 50