KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU - Kierownictwo - KMP Białystok

Kierownictwo

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 30.03.2018

Komenda Miejska Policji w Białymstoku

ul. Gen. J. Bema 4
15-369 Białystok
woj. podlaskie

 

Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku

 tel. 85 670-34-00; fax: 85 670-24-26

e-mail: kmp@bialystok.bk.policja.gov.pl

  Policyjny Telefon zaufania - 85-670-27-37 

 

KONTAKT DO WYDZIAŁÓW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU


Wydział Prezydialny, Kadr i Doskonalenia Zawodowego      (sekretariat)     tel. 85 670-26-61

Wydział Prewencji                                                                         (sekretariat)    tel. 85 670-34-40

Wydział Ruchu Drogowego                                                          (sekretariat)    tel. 85 670-34-50                       

 Wydział Patrolowo – Interwencyjny                                            (sekretariat)     tel. 85 670-34-70

Wydział Sztab Policji                                                                      (sekretariat)     tel. 85 670-36-10

Wydział Kryminalny                                                                        (sekretariat)     tel. 85-670-34-20 

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową                   (sekretariat)     tel. 85 670-33-00

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą                   (sekretariat)     tel. 85 670-34-10 

Wydział do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu           (sekretariat)      tel. 85 670-34-30

Referat Techniki Kryminalistycznej                                                                        tel. 85-670-24-61

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych                               (sekretariat)      tel. 85 670-28-45

Zespół Administracyjno – Gospodarczy                                     (sekretariat)      tel. 85 670-32-39        

Zespół ds. BHP, Ochrony Przeciwpożarowej                                                         tel. 85 670-25-32 

Radca Prawny                                                                                                              tel. 85 670-25-04