DEBATA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE” W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SŁONECZNY STOK W BIAŁYMSTOKU - 22.06.2017

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z komisariatu III. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczny Stok” przy ulicy Armii Krajowej 7 w Białymstoku, które odbyło się w miniony czwartek w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. W Debacie udział wzięli: Prezes SM „Słoneczny Stok” Pan Jerzy Cywoniuk, sołtys wsi Porosły Pan Kazimierz Zajkowski,  Dyrektor I Oddziału Banku Pekao S.A Pani Irena Jagiełło, kierownik Oddziału Banku Pekao S.A. ul. Zielonogórska 2 Pan Mariusz Malinowski, dyrektorzy placówek oświatowych oraz Komendant Komisariatu Policji III w Białymstoku Pan podinspektor Grzegorz Hodun.

Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w rejonie funkcjonowania jednostki za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę z policjantami.