Debata społeczna „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – możesz mieć na nie wpływ” w Zabłudowie - 21.06.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. W minioną środę w Urzędzie Miasta w Zabłudowie policjanci zorganizowali spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Zabłudów.

W Urzędzie Miasta Zabłudów w minioną środę odbyła się debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Organizatorami debaty była Sekretarz Gminy Zabłudów Pani Monika Hańkowska, Przewodniczący Rady Miasta Zabłudów Pan Maciej Rogucki oraz Komendant Komisariatu Policji w Zabłudowie komisarz Piotr Zdrodowski. Do przedsięwzięcia włączył się również Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Komendant  Policji w Łapach szeroko omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy z Zabłudowa, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. W trakcie debaty pojawiły się pytania zarówno do prelegentów, jak również do zaproszonych gości. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanym w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych. Głównymi postulatami zgłaszanymi przez mieszkańców były: kontrola parku przy ul. Mickiewicza w Zabłudowie z uwagą na osoby spożywające alkohol, niszczące mienie, kontrole pojazdów ciężarowych przekraczających ograniczenie tonażowe w m. Bobrowa, kontrole dróg, celem ujawnienia osób zaśmiecających teren przy drogach na Narew w rejonie m. Gnieciuki i na trasie Zabłudów- Michałowo na wysokości m. Folwarki, kontrola m. Folwarki Wielkie z uwagą na osoby spożywające alkohol, kontrola m. Folwarki Wielkie z uwagi na właścicieli psów, którzy nie zachowują ostrożności przy trzymaniu zwierząt, postulat dot. ustawienia lustra w m. Zabłudów przy ul. Św. Rocha i ul. 3go Maja.