Debata społeczna „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – możesz mieć na nie wpływ” w Juchnowcu Kościelnym - 29.06.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj w Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym policjanci zorganizowali spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Juchnowiec Kościelny.

W Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym wczoraj odbyła się debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". W debacie uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, rady gminy, sołtysi, przedstawiciele szkół, parafii, wspólnot oraz mieszkańcy gminy. Do przedsięwzięcia włączył się również Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Prowadzący spotkanie Komendant  Policji w Łapach wraz z Komendantem Komisariatu Policji IV w Białymstoku szeroko omówili stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. W trakcie debaty pojawiły się pytania zarówno do prelegentów, jak również do zaproszonych gości. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanym w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych. Głównymi postulatami zgłaszanymi przez mieszkańców były m.in. zamontowanie ograniczników prędkości w rejonie ulicy Leśnej w m. Ignatki Osiedle, zmiany organizacji ruchu w rejonie wyjazdu ze wsi Bogdanki w kierunku Juchnowca Kościelnego. Zwrócono także uwagę na grupowanie się młodzieży, która zaśmieca teren, w rejonie obiektów sportowych w m. Ignatki Osiedle, zwiększenie czujności służb patrolowych na wyrzucanie części samochodowych na działki przy drodze we wsi Ignatki. Nawiązując do tematu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy zaproponowali rozważenie dodania nowej kategorii zgłoszeń "utrudnianie życia innym".