Debata „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE” W Klubie Miraż w Białymstoku - 30.06.2017

W Klubie Miraż odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z komisariatu II. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie w Klubie Miraż przy ulicy Kozłowej 4 w Białymstoku, które odbyło się w miniony piątek w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. W Debacie udział przedstawiciele  lokalnych placówek oświatowych, parafii i wspólnot. Spotkanie poprowadził Komendant Komisariatu Policji II w Białymstoku Pan młodszy inspektor Artur Maksymiuk.

Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w rejonie funkcjonowania jednostki za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali m.in. problem z przebywaniem osób bezdomnych w rejonie śmietników przy ul. Radzymińskiej 18, spożywanie alkoholu przez osoby bezdomne w rejonie ulicy Sokólskiej, czy też wymuszenia pierwszeństwa przejazdu na osiedlu Białostoczek.