Debata społeczna w białostockim klubie Mozaika - 26.10.2017 - Debaty - KMP Białystok

Debata społeczna w białostockim klubie Mozaika - 26.10.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj w osiedlowym klubie Mozaika policjanci białostockiej "jedynki" zorganizowali spotkanie z mieszkańcami miasta.

W osiedlowym klubie Mozaika w Białymstoku odbyła się wczoraj debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Organizatorami debaty był Komendant Komisariatu Policji I w Białymstoku. Mundurowi szeroko omówili stan bezpieczeństwa na terenie działania jednostki, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. W trakcie debaty pojawiły się pytania zarówno do prelegentów, jak również do zaproszonych gości. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanym w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych. Głównymi postulatami zgłaszanymi przez mieszkańców był brak odpowiedniego zabezpieczenia psów przez właścicieli.