„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!” – DEBATA SPOŁECZNA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ - 06.10.2017

Data publikacji 06.10.2017

W Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z posterunku w Czarnej Białostockiej. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami gminy na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Dzisiejsze spotkanie w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej miało na celu nie tylko omówienie funkcjonowania nowych narzędzi Policji, lecz również zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W debacie, którą prowadziła Kierownik Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej aspirant Aniela Kurzyna, udział wzięli Komendatn Miejski Policji inspektor Wojciech Macutkiewicz, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku podinspektor Aneta Bogut, Komendant Komisariatu Policji w Wasilkowie aspirant sztabowy Włodzimierz Porębski, wicestarosta Białegostoku Jolanta Den, Burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku podpułkownik Grzegorz Konopko, przeddstawiciele gminy Czarna Białostocka, instytucji pozarządowych, prezezsi wspólnot mieszkaniowych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz mieszkańcy gminy Czarna Białostocka

Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w gminie Czarna Białostocka za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie gminy .

W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy, którzy aktywnie włączyli się w dyskusję, poruszając nurtujące ich problemy związane z poczuciem bezpieczeństwa na terenie gminy, takie jak kwestie związane z problemem z zastawionym przejściem przez tory w m. Machnacz przez składy towarowe oczekujące na bocznicy, niebezpieczny zakręt w m. Ruda Rzeczka, problem z wyjazdem z ulicy Piłsudskiego do ulicy Białostockiej Dk nr 19 w Czarnej Białostockiej, problem z psami biegającymi na ulicy Czajkowskiego, przekraczanie prędkości oraz wjazd pojazdami przekraczającymi tonaż w m. Zlota Wieć.