DEBATA SPOŁECZNA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” W TUROŚNI KOŚCIELNEJ - 26.10.2017

Data publikacji 27.10.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. W miniony czwartek w Urzędzie Gminy w Turośni Kościelnej policjanci zorganizowali spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy Łapy.

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Turośń Kościelna w miniony czwartek odbyła się debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Organizatorami debaty był Komendant Komisariatu Policji w Łapach podinspektor Łukasz Głowacki. Udział w debacie swoją obecnością zaszczycili wójt gminy Turośń Kościelna Pan Grzegorz Jakuć, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku Pan podpułkownik Grzegorz Konopko, radni, sołtysi oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Komendant  Policji w Łapach szeroko omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy z Łap, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. W trakcie debaty pojawiły się pytania zarówno do prelegentów, jak również do zaproszonych gości. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanym w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych.