Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie” w Klubie Osiedlowym SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku - 28.11.2017

Data publikacji 01.12.2017

W Klubie Osiedlowym SM Rodzina Kolejowa w Białymstoku odbyła się debata społeczna zorganizowana przez policjantów z komisariatu I. Mundurowi prelegenci podczas spotkania rozmawiali z mieszkańcami swojego rejonu na temat poprawy bezpieczeństwa. Omówione zostało funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów. Zebrani mogli ponadto dowiedzieć się m.in. o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.

Spotkanie  w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku, które odbyło się w miniony wtorek, w głównej mierze miało na celu weryfikację zagrożeń wskazanych przez mieszkańców, a także zaproponowanie skutecznych mechanizmów ich rozwiązania. W Debacie udział przedstawiciele  lokalnych placówek oświatowych, parafii i wspólnot. Mundurowi omówili zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując przy tym, które zagrożenia są najczęściej zgłaszane w rejonie funkcjonowania jednostki za pośrednictwem tego narzędzia. Zgromadzonym przybliżono sylwetki dzielnicowych komisariatu i przedstawiono założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas”, a także wskazano na łatwy sposób skontaktowania się z tymi policjantami dzięki aplikacji „Moja Komenda”. W dalszej kolejności funkcjonariusze zapoznali uczestników debaty z głównymi obszarami działalności profilaktycznej tutejszej jednostki. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę z policjantami.