Debata społeczna w Michałowie - 10.11.2017 - Debaty - KMP Białystok

Debata społeczna w Michałowie - 10.11.2017

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat społecznych, które organizowane są w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. W piątek w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie policjanci zorganizowali spotkanie z mieszkańcami gminy.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie przy ulicy Białostockiej 19 odbyła się w piątek debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Organizatorami debaty był Komendant Komisariatu Policji w Zabłudowie oraz Kierownik miejscowego Posterunku Policji. Mundurowi szeroko omówili stan bezpieczeństwa na terenie działania jednostki, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. W trakcie debaty pojawiły się pytania zarówno do prelegentów, jak również do zaproszonych gości. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanym w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych. Głównymi postulatami zgłaszanymi przez mieszkańców było przekraczanie dozwolonej prędkości przez pojazdy ciężarowe na ulicy Białostockiej w Michałowie, Spożywanie alkoholu w parku w rejonie cerkwi w m. Jałówka oraz częste kolizjie na skrzyżowaniu ulic Białostocka - Gródecka w Michałowie.