„Wycieczka profilaktyczna po stadionie” - Działania profilaktyczne - KMP Białystok

Działania profilaktyczne

„Wycieczka profilaktyczna po stadionie”

Data publikacji 15.01.2019

Celem programu jest uzmysłowienie dzieciom i młodzieży, że kibicowanie powinno kojarzyć się wyłącznie z kulturalnym zachowaniem i poszanowaniem dla kibiców innych klubów,  z uwzględnieniem „Kodeksu Młodego Kibica”, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi z „Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, wzrost świadomości w/w dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialności prawnej osób nieletnich  w związku z udziałem w masowych imprezach sportowych. Program jest skierowany do klas VI– VIII szkół podstawowych.