Ruch Drogowy - KMP Białystok

Ruch Drogowy

Ruch Drogowy

Data publikacji 01.01.2008

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału

kom. Mirosław Kubajewski
 

Z-ca Naczelnika Wydziału

 asp. szt. Adam Harasimczuk

tel. sekretariat – (85) 670 34 50