BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY/DOMU - Działania WRD - KMP Białystok

Działania WRD

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY/DOMU

Data publikacji 21.02.2019

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku prowadzą spotkania profilaktyczno–edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Przypominają im najważniejsze zasady ruchu drogowego.

Mundurowi kontynuują realizację programu „Bezpieczna droga do szkoły/domu”, w ramach której funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP prowadzą spotkania profilaktyczno–edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Przypominają im najważniejsze zasady ruchu drogowego. Jednocześnie policjanci ruchu drogowego zwracają szczególna uwagę na prawidłowe zachowanie się kierujących pojazdami w okolicach placówek oświatowych.