Komisariat Policji III w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji III w Białymstoku

 

                                                            

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt. Małgorzata Czyż-Kalisz

 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku ul. Wrocławska 51a

tel. 47 71 134 77

 

Dzielnicowy                                                                            kontakt                           Rejon służbowy

 

                                  

 

 

 

     

                                                               

Rejon dzielnicowego Nr 29:

mł. asp. Kamil Dawidziuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska1@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 143

 tel. 47 71 133 64

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

W rejonie bloku numer 27 ulica Zwycięstwa całodobowo w miejscu objętych zakazem spożywania alkoholu dochodzi do spożywania alkoholu, zaczepiania przechodniów,zaśmiecania chodnika, załatwiania potrzeb fizilogicznych na klatce schodowej bloku oraz popełniania wykroczeń porządkowych takich jak: zakłócanie porządku i spokoju publicznego, ciszy nocnej mieszkanców okolicznych budynków przez bezdomnych przychodzących do jednego z mieszkań.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja sporządzonego KZD celem wyeliminowania zjawiska ,kontrola rejonu objetego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej,powiadomienie i współpraca ze Strażą Miejską przy uporządkowaniu terenu
 • powiadomienie Straży miejskiej i właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,rozmowa i współpraca z administracją osiedla,organizacja wspólnej akcji ze Srażą Miejską oraz WPI KMP ukierunkowanej na eliminację zjawiska.
 • kontynujacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych infromacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie ,wypracowanie okreslonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska-wyeliminowania zjawiska,właściwego strażnika-dzielnicowego ,który będzie współdziała w uporządkowaniu terenu,
 • Wydział Patrolowo-Interwencyjny KMP-współpraca w ramach akcji policyjnych
 • Administracja osiedla-rozmowa z mieszkańcami

ulice:

 • Aleja Solidarności   (nr wszystkie nieparzyste), Asnyka, Choroszczańska, Dąbrowskiego- od wiaduktu nad torami do ul. Knyszyńskiej, Dąbrowskie, Dworzec PKP, Fieldorfa Nila - pas jezdni w kierunku ul. Hetmańskiej, Gałczyńskiego, Gruntowa, Hetmańska - nr 15 – 95 i 94-100, Kobryńska, Kolejowa,  Konduktorska, Kossak – Szczuckiej, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Marczukowska nr 1 - 27 i nr 2,  Płaska, Promienna, Prowiantowa, Reymonta, Spokojna, Ślusarska, Zwycięstwa                                       

                                                                     

Rejon mdzielnicowego Nr 30:

 sierż. Michał Gałeck


 

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska2@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 144

 tel. 47 71 139 14

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

W rejonie bloku numer 1 ulica Tuwima całodobowo w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu dochodzi do spożywania alkoholu zaczepiania przechodniów, zaśmiecania chodnika oraz popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie porządku i spokoju publicznego, ciszy nocnej mieszkańców okolicznych budynków przez osoby bezdomne nie zamieszkującą w bloku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja sporządzonego KZD celem wyeliminowania zjawiska, kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej;
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, rozmowa i współpraca z administracją osiedla;
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Administracja osiedla – rozmowa z mieszkańcami

ulice:

     Al. Jana Pawła II  - nr 54 i 56, Broniewskiego - nr parzyste od 2–14, Ordonówny, Tuwima, Wierzbowa nr 9-29a.                               

                                   

                     

     

                                                               

Rejon dzielnicowego Nr 31:

st.sierż. Paweł Jarosławski

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 145

 tel. 47 71 139 13

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie bloku Antoniukowska 19B w godz 16:00-00:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej, informowanie lokalnej społeczności a przede wszystkim mieszkańców bloku Antoniukowska 19B o konieczności informowania Policji bądź Straży Miejskiej, w przypadku gromadzenia się i przebywania w tym miejscu osób popełniających wykroczenia. Zachęcanie mieszkańców do korzystania z aplikacji Moja Komenda (Ułatwia kontakt z dzielnicowym);
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby;
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, spółdzielni mieszkaniowej do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Spotkania z mieszkańcami, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami, stron internetowych, spółdzielni mieszkaniowej;
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu;
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 15 w Białymstoku ul. Broniewskiego 1 – informowanie rodziców na zebraniach w szkole o zwrócenie uwagi na zachowanie swoich dzieci oraz jak spędzają czas wolny na osiedlu Przyjaźń, stały kontakt z pedagogiem szkolnym i gronem pedagogicznym

 • Przekazywanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Aleja Solidarności nr parzyste 2 – 8,Antoniukowska nr nieparzyste 1- 43, Broniewskiego nr nieparzyste 1- 23,Kaczmarskiego, Knyszyńska   lewa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej, Wierzbowa nr 1 -  5B

   

     

 Rejon dzielnicowego Nr 32:

sierż.szt. Jacek Misztalewski


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska11@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 152

 tel. 47 71 139 13

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Narewska 7B. Znajduje się tam obszar zieleni pomiędzy blokami, gdzie osoby przebywające mają warunki dogodne do spożywania alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,), powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w eliminacji zjawiska spożywania alkoholu ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby;
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób;
 • Aktywizacja lokalnych wspólnot, klubów osiedlowych, rady osiedla, spółdzielni mieszkaniowej, do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • Spotkania z mieszkańcami - informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania;
 • też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu;
 • Kontynuacja w/w działań;
 • Analiza uzyskanych wyników działań. Dokonanie oceny ogólnego stopnia realizacji zadania priorytetowego.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol, stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami; 
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

ulice:

Antoniukowska nr 6-60,Dąbrowskiego(wiadukt),Głowackiego,Knyszyńska nr 2, prawa strona jezdni w kierunku ul.Antoniukowskiej

Narewska,Owsiana,Stalowa,Świętokrzyska,Ukośna,Wiatrakowa,Widok,Wysoka,Zielone Wzgórze

            

     

 Rejon dzielnicowego Nr 33:

starszy dzoelnicowy

asp.szt. Karol Humienny

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska4@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 155

 tel. 47 71 139 14

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

W rejonie sklepu Biedronka w Białymstoku przy ul. Klepackiej 2/1 w godz. 07:00 – 22:00 dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych : spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jak i zjawisko żebractwa.

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców, jak i analizy KMZB. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie  informacji uzyskanych od mieszkańców podczas obchodu dzielnicowego

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie i realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska;
 •  powiadomienie Straży Miejskiej, która będzie współdziałała w dążeniu do likwidacji zaistniałych nieprawidłowości;
 • ponowne nawiązanie współpracy z ochroną i kierownictwem sklepu w celu określenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje oraz o informowaniu właściwych służb w razie ujawniania w/w zjawisk;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń;
 • wspólnie z dzielnicowych rejonu przyległego zaplanowanie działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń na tym terenie;
 • rozmowy z ochroną sklepu oraz pracownikami galerii, informowanie ich o konieczności powiadamiania Policji bądź Straży Miejskiej w przypadku ujawnienia osób wyłudzających pieniądze na różnego rodzaju organizacje pomocowe, osoby żebrzące, oraz proponujące sprzedaż wadliwej jakość i sprzęt budowlany.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Ochrona oraz kierownictwo sklepu BIEDRONKA Białystok ul. Klepacka 2/1 – informowanie o występującym zjawisku oraz wspólne dążenie do jego eliminacji.

ulice:

Bałtycka, Barszczańska, Belgijsk, Białoruska, Chorwacka, Czeska, Estońska, Fińska, Graniczna, Hiszpańska, Holenderska, Klepacka,  Ks.Grzybowskiegonrnieparzyste1-55,Kubańska,Litewska,Łotewska,Meksykańska,Mongolska,Niewodnicka,Norweska, Polowa,Polska,Portugalska,Rumuńska,SerbskaSkandynawska,Słoweńska,Szwajcarska,Ukraińska, Warsztatowa,Watykańska, Wenecka, Wietnamska 

        

     

 Rejon dzielnicowego Nr 34 :   asp. szt. Adam Tichoniuk


 

e-mail:  dzielnicowy.wroclawska6@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 154

 tel. 47 71 139 14

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie mieszkańców pobliskich bloków oraz popełnianie wykroczeń porządkowych, takich jak między innymi zaśmiecanie terenu parkingu oraz lasu przy ul. Boboli 93 we wszystkie dni tygodnia w godzinach 16.00 -00.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,), powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, systematyczna kontrola tego miejsca celem zapobieżenia gromadzeniu się osób, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby;
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu;
 • działania j.w oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, poinformowanie Spółdzielni Mieszkaniowej o zagrożeniu.

ulice:

A. Krzywoń,  Al. Jana Pawła II-nr77 do 91, Duńska, Elewatorska, Francuska, Gierstuna, Grecka, Hotelowa, Irlandzka, Ks. Grzybowskiego nr parzyste nr 2 do 28,Ks. J. Popiełuszki nr nieparzyste 113 do 125, nr parzyste 124 i 128, Nowosielska, Pajkerta, Reja, Serwisowa, Słowacka, Św. A. Boboli nr nieparzyste 53–91, nr parzyste 84–110, Techniczna, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska, Zarzeckiej Ireny

             

     

 Rejon dzielnicowego Nr 35:

Starszy Dzielnicowy

asp.szt. Karol Humienny

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska7@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 158

 tel. 47 71 134 55

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku przy ul. Stroma 43 - 45 w godz. 07:00 – 22:00 dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby gromadzące się w rejonie klatek schodowych i placu zabaw. W miejscu tym stwierdzono gromadzenie się też osób małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 •  Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby, ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją;
 • nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. kierownikiem administracji osiedla Słoneczny Stok, ul. Witosa 34 w Białymstoku celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych;
 • nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w celu wyeliminowania zjawiska;
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego jak i WP KMP w Białymstoku zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby wykroczeń jak i ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu;
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu;
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • kierownik administracji osiedla Słoneczny Stokul. Witosa 34 w Białymstoku-wspólnie z dzielnicowym przekazanie infromacji osobom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami
 • Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską-celem weliminowania w/w problemu

ulice:

Hetmańska nr 68 - 92/1, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste 2-16, Marczukowska nr nieparzyste 29–69, nr parzyste 14, 16,18,42, Stroma, Upalna

 

                                                                                                                                                                      

   

Rejon   dzielnicowego Nr 36:

st.sierż. Anna Mazurczyk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska8@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 159

 tel. 47 71 133 64

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

W rejonie sklepu monopolowego przy ul. Witosa 8a w Białymstoku dochodzi do gromadzenia się osób, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepiania przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń takich jak używanie słów nieprzyzwoitych, zaśmiecanie przez osoby przebywające w rejonie sklepu monopolowego oraz bloków przyległych. W tym miejscu dochodzi do gromadzenia się młodzieży, która poprzez swoje zachowanie zakłóca ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska;
 • podjęcie współpracy z mieszkańcami przyległych bloków celem określenia ram czasowych w których w/w zjawisko najczęściej występuje;
 • powiadomienie Straży Miejskiej, która będzie współdziałała w dążeniu do likwidacji problemu;
 • poinformowanie Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o sytuacji mającej miejsce w tym rejonie w celu zwiększenia liczby kontroli w danym rejonie;
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń;
 • nawiązanie współpracy z właścicielem i personelem sklepu i poinformowanie o zakazanie spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem;
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń;
 • aktywizacja ochrony sklepu oraz kierownictwa do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu;
 • realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska;
 • wspólnie z dzielnicowych rejonu przyległego zaplanowanie działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń na tym terenie;
 • kontynuacja w\w działań lub tez na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w\w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych).

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu;
 • Właściciel sklepu – informowanie o występującym zjawisku oraz wspólne dążenie do jego eliminacji, przypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu ( dot. Osób małoletnich, i osób nietrzeźwych) przekazanie informacji mieszkańcom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami;
 • Spółdzielnia mieszkaniowa – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu.

ulice:

Al. Jana Pawła II nr 37-51, Hetmańska nr parzyste 2-66, Marczukowska nr 2-30 bez nr 14,16,18, Sikorskiego nr 2-32, Skrajna, Witosa

  

     

                                                                

Rejon dzielnicowego Nr 37:

Starszy Dzielnicowy

asp.szt. Mariusz Zagórski

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska9@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 160

 tel. 47 71 134 55

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

W rejonie placu zabaw znajdującym się na terenie należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „ Słoneczny Stok „ w Białymstoku przy ul. Szarych Szeregów 9a w godz. 16:00 – 02:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom.. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje;
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież;
 • Nawiązanie współpracy z Zarządcą terenu tj. Kierownikiem ADM Leśna Dolina celem właściwego zabezpieczenia miejsca i odpowiedniej informacji o zakazie spożywania alkoholu w rejonie objętym zakazem;
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń;
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu;
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu;
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Kierownik i pracownicy ADM , ul. Powstańców 1 – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji mieszkańcom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami;
 • Kierownik ADM - zabezpieczenia miejsca przez ewentualne zamontowanie atrapy kamery monitoringu, lub monitoring w godz. 16.00- 02.00;
 • Kierownik administracji osiedla Leśna Dolina – właściwe doświetlenie terenu.

ulice:

Armii Krajowej nr nieparzyste,Batalionów Chłopskich- 2–8,1–3, Bacieczki nieparzyste od 219–225a, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste  60-106, Powstańców,Sikorskiego nr nieparzyste do nr 9, Szarych Szeregów

 

 

         

     

 Rejon dzielnicowego Nr 38:

mł.asp. Adam Połowianiuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

 kom. 694 407 985

 tel. 47 71 139 15

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie rejonu przystanku autobusowego w godzinach popołudniowo- wieczornych, we wszystkie dni tygodnia w rejonie pętli autobusowej na ul. Sikorskiego (przy Stacji Paliw ul. Sikorskiego). Wskazana pętla autobusowa nie jest terenem monitorowanym ani dozorowanym przez pracowników ochrony, co w efekcie ułatwia popełnianie wykroczeń porządkowych. Powoduje to niepokój osób korzystających z przystanków autobusowych na pętli. w/w problem był zgłaszany dzielnicowemu podczas obchodu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, ; spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu; kontrola rejonu pętli autobusowej pod kątem ujawniania osób popełniających wykroczenia porządkowe;
 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, poinformowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych) kontrola rejonu przystanku autobusowego pod kątem ujawniania osób popełniających wykroczenia porządkowe w szczególności spożywających alkohol;
 • systematyczny obchód wskazanego rejonu; spotkania z mieszkańcami okolicznych bloków, analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w/w rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa- zgłaszanie ewentualnych skarg, dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie;.

ulice:

Al.Jana Pawła II nr nieparzyste 57-75,Armii Krajowej nr parzyste,Batalionów Chłopskich 10–18,5–9,Bacieczki od ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. J. Pawła II nr143– 217,Grzeczna,Miłosna,Niska,Przyjazna,Sikorskiego nieparzyste od nr9-do końca,Sympatyczna,Wysoki Stoczek  nr 43,45,57,66,70,

 

 

     

 Rejon dzielnicowego Nr 39:

asp. Paulina Sidorska


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska5@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 156

 tel. 47 71 139 15

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

W rejonie bloku znajdującego się w Białymstoku przy ul. Popiełuszki 75 gromadzą się osoby, które poprzez używanie słów wulgarnych zakłócają ład i porządek publiczny okolicznym mieszkańcom, a także dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD;
 • propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań i odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami WPI, poinformowanie Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach;
 • informowanie lokalnej społeczności o konieczności informowania Policji bądź Straży Miejskiej, w przypadku gromadzenia się i przebywania w tym rejonie osób popełniających wykroczenia;
 • kontynuacja w/w działań, w razie potrzeby modyfikacja przedsięwziętych działań celem eliminacji zagrożenia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska: eliminacja zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

ulice:

Al. Niepodległości, Bratkowa, Klonowa,Korycińska ,Ks. J. Popiełuszki nr 69 - 111,Lawendowa,Letnia,Magnoliowa parzyste,Miodowa,Okrzei,Rybnika,Storczykowa,Szkolna,Św. A. Boboli nr parzyste  2 do 74, nr nieparzyste1-51,Ubocze,Wiedeńska,Wrocławska numery nieparzyste,Zielonogórska nr 2– 14,Zimowa

 

 

     

 Rejon dzielnicowego Nr 40:

sierż. sztab. Bartosz Walendziuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska10@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 157

 tel. 47 71 139 06

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie miejsc publicznych w rejonie ul. Rumiankowa 10/1 i pobliskiego terenu, w godzinach popołudniowo-wieczorno-nocnych, we wszystkie dni tygodnia. Pod adresem ul. Rumiankowa 10/1 znajduje się sklepu spożywczo-monopolowy, a w bliskim sąsiedztwie znajduje się Żłobek nr 2 w Białymstoku (ul. Rumiankowa 12) oraz boisko i tzw „amfiteatr”(rodzaj placu zabaw) gdzie gromadzi się młodzież. Miejsce te jest oddalone i niewidoczne z głównej ul. Rumiankowej a bliska obecność sklepu gdzie można kupić alkohol sprzyja gromadzeniu się osób i popełnianiu wykroczeń porządkowych Powoduje to niepokój mieszkańców i wpływa na komfort ich codziennego życia. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń na KMZB.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD zmierzającego do wyeliminowania negatywnych zjawisk w przedmiotowym rejonie; spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu; kontrola rejonu pod kątem osób popełniających wykroczenia;

 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu; poinformowanie funkcjonariuszy Posterunku Straży Miejskiej o rozpoczętych działaniach; kontrola rejonu, przeprowadzanie rozmów profilaktyczno-ostrzegających odnośnie prawidłowości i odpowiedzialności sprzedaży alkoholu;

 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych) pod katem spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego, motywowanie lokalnej społeczności aby nie byli obojętni na popełniane wykroczenia i nie obawiali się zgłaszać niepokojących zjawisk;

 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych); analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w w/w rejonie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca;

 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby
  o zauważonych wykroczeniach i niepokojących zjawiskach.

ulice:

Hetmańska - nr parzyste 94 - 106A, nr nieparzyste 103 - 109, Konwaliowa - cała, Ks. J. Popiełuszki - od ul. Wrocławskiej do Hetmańskiej, nr nieparzyste 15 - 25, Lniana - cała, Magnoliowa - nr nieparzyste, Różana - cała,Rumiankowacała, Słonecznikowa- cała, Wrocławska- tylko nr 20, Zielonogórska- nr nieparzyste, nr parzyste 16 - 36,

 

 

           
     

 Rejon  dzielnicowego Nr 82:   

Starszy Dzielnicowy 

asp. Sławomir Sacharczuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska13@bk.policja.gov.pl

 kom. 512 266 002

 tel. 47 71 139 06

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Zaśmiecanie terenów leśnych i akty wandalizmu w wsi Oliszki i Ogrodniki W lasach znajdujących się w pobliżu tych miejscowości w ostatnim okresie zostało ujawnionych kilka „dzikich” wysypisk śmieci pochodzących prawdopodobnie z okolicznych budów domów jednorodzinnych. Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców (m.in. poprzez zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa), własnego rozpoznania oraz zgłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy i sołtysów wsi Oliszki i Ogrodniki. Urząd Miejski w Choroszczy wnioskuje jednocześnie o sprawdzenie czy okoliczne budowy posiadają pojemniki na odpady budowlane zgodnie z wymaganymi przepisami.

Oczekiwania społeczne wymagają wyeliminowania wymienionych zjawisk negatywnych występujących w tym rejonie

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2020roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD zmierzającego do wyeliminowania negatywnych zjawisk w przedmiotowym rejonie; spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu, wywieszenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji planu na tablicy ogłoszeniowej w odydwu wsiach; kontrola rejonu kompleksów leśnych, kontrola rejonu okolicznych budów pod kątem wyposażenia ich w pojemniki na odpady;

 • propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu; poinformowanie Urzędu Miejskiego w Choroszczy oraz Nadleśnictwa Dojlidy i funkcjonującej w jego ramach Straży Leśnej o rozpoczętych działaniach; kontrola rejonu kompleksów leśnych, kontrola rejonu okolicznych budów pod kątem wyposażenia ich w pojemniki na odpady;

 • spotkanie z mieszkańcami wsi Oliszki i Ogrodniki – wspólna analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w w/w rejonie; kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów; wspólnie z sołtysami wsi Oliszki i Ogrodniki organizacja działań polegających na sprzątaniu lasów w ramach akcji ”Sprzątania Świata 2020”;

 • obchód w/w rejonu – kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów; systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych), kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów;

 • systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych), kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów;

 • kontrola rejonu kompleksów leśnych i okolicznych budów, spotkania z mieszkańcami mające na celu analizę efektów przeprowadzonego planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Leśna - wyeliminowanie zjawiska, współpraca;

 • Urząd Miejski w Choroszczy – zgłaszanie ewentualnych skarg mieszkańców dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie; podjęcie ewentualnych działań mających na celu usunięcie śmieci z lasów;

 • Sołtys wsi Oliszki – zgłaszanie ewentualnych skarg mieszkańców dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie; podjęcie ewentualnych działań mających na celu usunięcie śmieci z lasów;

 • Sołtys wsi Ogrodniki – zgłaszanie ewentualnych skarg mieszkańców dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie; podjęcie ewentualnych działań mających na celu usunięcie śmieci z lasów;

 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na zaśmiecanie lasów, które są ich wspólnym dobrem.

ulice:

Braszczewo ulice:Leśna,Czapilno,Czapilno Kolonia,Jeroniki,

Krupniki ulice:Bławatkowa,Bursztynowa,Chabrowa,Diamentowa,Dworska,Fiołkowa,Irysowa,Kasztanowa,Klonowa,Krokusowa,Kruszewska,Ks.Grzybowskiego,Kwiatowa,

Lipowa,Makowa,pełowa,Poziomkowa,Różana,Rubinowa,Szafirowa,Szmaragdowa,Świerkowa,Topazowa,Węgierska

Klepacze ulice:Akacjowa,Brzozowa,Cicha,Ciepła,Czaplińska,Dębowa,Długa,Dolna,Gliniana,Górna,Grabowa,Graniczna,Jaworowa,Jesionowa,Kasztanowa,Klonowa,

Kolejowa,Krótka,Ks.Grzybowskiego,Letnia, Łagodna,Łąkowa,Mokra,Myśliwska,Nadrzeczna,Niewodnicka,Olchowa,Piaskowa,Podleśna,Pogodna,Polna,Poprzeczna,Promienna,Prosta,Przejazd,Równoległa

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Stawowa,strzelecka,Studzienna,Sucha,Świerkowa,Wąska,Wierzbowa,Wiosenna,Wodociągowa,Zagórna,Zaułek,Żwirowa

Łyski,Mińce,Ogrodniki,Oliszki

Porosły ulice:Bagienna,Cicha,Dębowa,Gajowa,Jaśminowa,Jesiennych Liści,Kręta,Leśna,Łąkowa,Modrzewiowa,Ogrodowa,Parkowa,Rezydencka,Sadowa,Skrajna,

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Sportowa,Szumiących Traw,Wierzbowa,Wrzosowa,Wspólna,Zaułek,Złota

Złota ,Porosły Kolonia,Sienkiewicze,Turczyn