Komisariat Policji III w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji III w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

st. asp. Adam Popławski

 

Komisariat Policji III w Białymstoku ul. Wrocławska 51a

tel. (85) 670-34-77

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 29:

sierż. szt. Kamil Dawidziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 143

tel. (85) 670-33-64

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu Maxim ulica Zwycięstwa 25 w miejscu objętym zakazem spożywania alkoholu dochodzi do spożywania alkoholu zaczepiania przechodniów oraz popełniania wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie porządku i spokoju publicznego, ciszy nocnej mieszkańców okolicznych budynków przez osoby przebywające w rejonie sklepu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska,), kontrola rejonu objętego planem działania priorytetowego w ramach służby obchodowej, powiadomienie i współpraca ze Strażą Miejską przy uporządkowaniu terenu, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Sklep „MAXIM” - zainstalowanie monitoringu w podległym rejonie 

ulice:

Aleja Solidarności (nr nieparzyste),  Asnyka, Choroszczańska (od ul. Zwycięstwa do ul. Al. Solidarności), Dąbrowskiego (od wiaduktu nad torami do ul. Knyszyńskiej), Dąbrowskiej, Dworzec PKP, Fieldorfa Nila (pas jezdni w kierunku ul. Hetmańskiej), Gałczyńskiego, Gruntowa, Hetmańska (nr 15 – 95 i 94-100), Kobryńska, Kolejowa, Konduktorska, Kossak – Szczuckiej, Kruczkowskiego, Marczukowska (nr 1 - 27 i nr 2), Nałkowskiej, Płaska, Promienna, Prowiantowa, Reymonta, Spokojna, Ślusarska, Zwycięstwa

 

Rejon dzielnicowego Nr 30:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Małgorzata Czyż-Kalisz

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 144

tel. (85) 670-33-64

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Broniewskiego 4
I i III wtorek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloku Białystok ul. Broniewskiego 6 w godzinach 16:00-02:00 gromadzi się młodzież, która poprzez spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów, używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, zaśmiecania terenu. Zdiagnozowany problem dotyczy zarówno mieszkańców przyległych bloków oraz uczniów szkół którzy są zagrożeni demoralizacją przez zachowanie się przebywających tam osób, ale również pozostałych mieszkańców budynków przylegających do opisanego terenu (mieszkańcy okolicznych bloków oraz inne osoby), których bezpośrednio dotyczy problem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje, systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież, nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. ADM Przyjaźń celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji mieszkańcom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – zabezpieczenie miejsca poprzez naprawę domofonów na klatkach schodowych przez dostępem osób nieuprawnionych, ewentualna naprawa monitoringu znajdujących się przy ul. Broniewskiego 4,rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,

 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego(Żabka) – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe),

 • Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Samorządowego, Żłobka Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej – informowanie służb o naruszaniu ładu i porządku w ich okolicy

ulice:

Al. Jana Pawła II (nr 54 i 56), Broniewskiego (nr parzyste od 2 – 14), Ordonówny, Tuwima, Wierzbowa (9 - 29a)

 

Rejon dzielnicowego Nr 31:

sierż. Paweł Jarosławski

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 145

tel. (85) 670-39-13

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Broniewskiego 4
II i IV wtorek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Broniewskiego 17, całodobowo od poniedziałku do niedzieli.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeńtwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego, spotkanie z mieszkańcami pobliskich bloków,   powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, nasilone kontrole rejonu blok, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego KMP w Białymstoku,  spotkanie z mieszkańcami bloku ul. Broniewskiego 17, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol, stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • ,właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe), informowanie lokalnej prasy telewizji (kontakt przez rzecznika prasowego), fora internetowe i osoby prowadzące strony internetowe dot. osiedli inne itp. – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia.
 • dyrekcja i pracownicy Przedszkola Samorządowego, Żłobka Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej – informowanie służb o naruszaniu ładu i porządku w ich okolicy

 

ulice:

Aleja Solidarności  (nr parzyste 2 – 8), Antoniukowska  (nr nieparzyste 1- 43), Broniewskiego (nr nieparzyste 1- 23), Karczmarskiego, Knyszyńska (lewa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej), Wierzbowa (nr 1 -  5B)

 

Rejon dzielnicowego Nr 32:

 

sierż. szt. Jacek Misztalewski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 152

tel. (85) 670-39-13

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Narewska 26
I i III wtorek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie ulicy: Ukośna 3, całodobowo od poniedziałku do niedzieli

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego, spotkanie z mieszkańcami pobliskich bloków., powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, nasilone kontrole rejonu blok, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz funkcjonariuszami Wydziału Patrolowo- Interwencyjnego KMP w Białymstoku, spotkanie z mieszkańcami bloku ul. Ukośna 3, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w umiejsców i spożywających alkohol, stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu oraz inne tego rodzaju fundacje itp. - – oddziaływanie zgodnie z zadaniami,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe),
 • informowanie lokalnej prasy telewizji (kontakt przez rzecznika prasowego) , fora internetowe i osoby prowadzące strony internetowe dot. osiedli inne itp. – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia.
 • dyrekcja i pracownicy Przedszkola Samorządowego, Żłobka Miejskiego oraz Szkoły Podstawowej – informowanie służb o naruszaniu ładu i porządku w ich okolicy

 

ulice:

Antoniukowska  (nr  6 – 60), Dąbrowskiego (wiadukt), GłowackiegoKnyszyńska (nr 2, prawa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej), Narewska, Owsiana, Stalowa, Świętokrzyska, Ukośna, Wiatrakowa, Widok, Wysoka, Zielone Wzgórze

 

Rejon dzielnicowego Nr 33:

 

mł. asp. Sławomir Sacharczuk 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 155

tel. (85) 670-39-06

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie ciszy nocnej i porządku publicznego, spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie klatek schodowych w godzinach popołudniowo-wieczornych, we wszystkie dni tygodnia w rejonie bloku Białystok ul. Barszczańska 5.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania, informacji przekazanych przez Straż Miejską w Białymstoku oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

porządzenie Karty Zadania Dorażnego zmierzającego do wyeliminowania negatywnych zjawisk w przedmiotowym rejonie; spotkania z mieszkańcami podczas realizowanego obchodu; propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu; poinformowanie funkcjonariuszy Posterunku Straży Miejskiej przy ul. Barszczańskiej 2 o rozpoczętych działaniach; spotkanie z mieszkańcami ul. Barszczańskiej 5 – wspólna analiza występującego zjawiska, opracowanie możliwości poprawy sytuacji w w/w rejonie; systematyczny obchód wskazanego rejonu (głównie w godzinach popołudniowych); obchód w/w rejonu – kontrola rejonu klatek schodowych i piwnic pod kątem ewentualnego gromadzenia się osób bezdomnych w związku z porą jesienno-zimową

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, współpraca;
 • Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku – zgłaszanie ewentualnych skarg mieszkańców dotyczących dalszego naruszania porządku w tym rejonie; właściwe zabezpieczenie posesji poprzez naprawę domofonów i zabezpieczenie nieużywanych komórek w piwnicy budynku
 • Mieszkańcy – uświadamianie by nie byli obojętni na takie zachowanie innych mieszkańców osiedla i w miarę możliwości informowali odpowiednie służby o zauważonych wykroczeniach oraz o osobach bezdomnych przebywających w rejonie bloku Barszczańska 5;

ulice:

Bałtycka, Barszczańska, Belgijska, Białoruska, Chorwacka, Czeska, Estońska, Fińska, Hiszpańska, Holenderska, Klepacka, Ks. Grzybowskiego (nr nieparzyste  1 – 67), Graniczna, Kubańska, Litewska, Łotewska, Meksykańska, Mongolska, Niewodnicka, Norweska, Polowa, Polska, Portugalska, Rumuńska, Serbska, Skandynawska, Słoweńska, Szkolna (od ul. Meksykańskiej do torów kolejowych), Szwajcarska, Ukraińska, Warsztatowa, Watykańska, Wenecka, Wietnamska

 

Rejon dzielnicowego Nr 34:

 

st. asp. Adam Tichoniuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 154

tel. (85) 670-39-14

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie mieszkańców pobliskich bloków oraz popełnianie wykroczeń porządkowych, takich jak między innymi zaśmiecanie terenu parkingu oraz lasu przy ul. Boboli 93 we wszystkie dni tygodnia w godzinach 16.00 -00.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w eliminacji zagrożenia, systematyczna kontrola tego miejsca celem zapobieżenia gromadzeniu się osób, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w eliminacji zagrożenia,
 • rada osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu wspólne z innymi podmiotami oddziaływanie zgodnie z ich kompetencjami np. przy planowaniu inwestycji,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • stowarzyszenia i fundacje mające na celu ułatwienie wychodzenia z alkoholizmu – oddziaływanie zgodnie z zadaniami,
 • spółdzielnia mieszkaniowa – planowanie inwestycji, rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu

ulice:

A. Boboli (nr nieparzyste  53 – 91, nr parzyste  84 – 110), A. Krzywoń, Duńska, Elewatorska, Francuska, Grecka, Girstuna, Irlandzka, Jana Pawła II (nr 77 do 91), Ks. Grzybowskiego (nr parzyste nr 2 do 46b, nr nieparzyste od nr 1 – 41), Ks. J. Popiełuszki (nr nieparzyste 113 do 125, nr parzyste 124 i 128), Nowosielska, Pajkerta, Reja, Serwisowa, Słowacka, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska, Zarzeckiej

 

Rejon dzielnicowego Nr 35:

sierż. Agata Kalinowska

e-mail: dzielnicowy.wroclawska7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 158

tel. (85) 670-34-55

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Witosa 34
I i III wtorek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, wszczynanie głośnych burd przez uczestników libacji oraz zaczepianie przechodniów, jak też popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych budynków i zaśmiecania przez osoby przebywające w rejonie sklepu monopolowego Nocny Marek ul. Upalna 1A w godzinach 16:00-2:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnych (KZD) celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, organizacja wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska spożywania alkoholu, ale również, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie ujawnionych wykroczeń, nawiązanie kontaktu z personelem sklepu Nocny Marek celem przekazania informacji o Planie Działania Priorytetowego, nawiązanie kontaktu ze Administracją Osiedla „Słoneczny Stok” w celu przekazania informacji o Planie Działania Priorytetowego, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania oraz gromadzenie nowych pomysłów i ich wprowadzanie w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – współpraca w wyeliminowaniu zjawiska z właściwym strażnikiem-dzielnicowym, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Administracja Osiedla – rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • właściciel oraz personel osiedlowego sklepu Nocny Marekprzypomnienie obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

ulice:

Hetmańska (nr 68 - 92/1), Ks. J. Popiełuszki (nr parzyste 2 – 16), Marczukowska (nr nieparzyste 29 – 69, nr parzyste 14, 16,18,42), Stroma, Upalna 

 

Rejon dzielnicowego Nr 36: 

sierż. Anna Mazurczyk

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 159

tel. (85) 670-34-55

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu monopolowego” Wrzos ” w Białymstoku , ul. Witosa 8a w godz. 16:00 – 02:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom.. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

Sporządzenie Karty Zadań Doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje, systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież, nawiązanie współpracy z właścicielem i personelem sklepu celem właściwego zabezpieczenia miejsca przed sklepem i odpowiedniej informacji o zakazie spożywania alkoholu w rejonie objętym zakazem, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Właściciel sklepu – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji mieszkańcom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,

 • Kierownik sklepu - zabezpieczenia miejsca przez ewentualne zamontowanie atrapy kamery monitoringu, lub monitoring w godz. 16.00- 02.00 .

 • Kierownik administracji osiedla Słoneczny Stok – właściwe doświetlenie terenu.

ulice:

Hetmańska (numery parzyste  2 – 66), Jana Pawła II (nr 37 – 51)Marczukowska  (nr 2 - 30 bez nr 14, 16, 18), Sikorskiego (nr 2 – 32), Skrajna, Witosa.

 

Rejon dzielnicowego Nr 37:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt.  Mariusz Zagórski

e-mail: dzielnicowy.wroclawska9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 160

tel. (85) 670-34-55

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się na terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej słoneczny stok przy ul. Szarych Szeregów 9a w godz. 16:00-2:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych, zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom oraz dochodzi do spożywania alkoholu, palenia papierosów i zaśmiecania terenu. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadań Doraźnego, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje, systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież, nawiązanie współpracy z zarządcą terenu, tj. kierownikiem administracji Leśna Dolina przy ul. Powstańców 1 w Białymstoku celem właściwego zabezpieczenia miejsca przed dostępem osób nieuprawnionych, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego nr 38 zaplanowanie w godzinach wieczorowo- nocnych wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • kierownik administracji osiedla Leśna Dolina- poinformowanie o planie i etapach jego realizacji, utrzymywanie stałego kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową w celu wyeliminowania zdiagnozowanych zagrożeń, zamieszczenie informacji o realizacji planu na tablicy ogłoszeń,
 • mieszkańcy- informowanie podczas obchodu dzielnicy o realizacji podstawowych zadań

ulice:

Armii Krajowej  (nr nieparzyste), Batalionów Chłopskich (nr 2 - 8, 1 – 3), Ks. J. Popiełuszki (nr parzyste  60 – 106), Powstańców, Sikorskiego (nr nieparzyste do nr. 9), Szarych Szeregów

 

Rejon dzielnicowego Nr 38:

 

sierż. szt. Adam Połowianiuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

kom. 694 407 985

tel. (85) 670-39-15

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie mieszkańców pobliskich bloków oraz popełnianie wykroczeń porządkowych przez osoby przebywające w rejonie ulicy Sikorskiego rejon lasku przy Cerkwi- w godzinach popołudniowo- nocnych we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów od mieszkańców, pracowników administracji osiedla oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu, co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska- wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu

 

ulice:

Armii Krajowej  (nr. Parzyste), Batalionów Chłopskich (10 – 18, 5 – 9), Bacieczki (od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. J. Pawła II nr 143 – 225), Hotelowa, Jana Pawła II (nr nieparzyste  57 – 75), Wysoki Stoczek (nr 43,45,57,66,70), Grzeczna, Miłosna, Niska, Sympatyczna, Sikorskiego (9 – do końca), Przyjazna

 

Rejon dzielnicowego Nr 39:

  

st. sierż. Bartosz Walendziuk

e-mail: dzielnicowy.wroclawska5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 156

tel. (85) 670-34-55

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Aleja Niepodległości 9
II i IV poniedziałek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaczepianie przechodniów w okolicy kładki PKP Starosielce oraz pobliskiej pętli autobusowej przy ul. Szkolnej w godzinach popołudniowo – nocnych tj. 16:00 – 2:00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

systematyczna kontrola tego miejsca w godzinach popołudniowo – nocnych wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego oraz represjonowanie sprawców czynów karalnych w celu zapobieżenia występowania zjawisk negatywnych, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika-dzielnicowego o zdiagnozowanym zjawisku., kontynuacja w/w działań oraz rozmowy i nawiązanie współpracy z lokalną społecznością w celu ustalenia ewentualnych zmian w zakresie ram czasowych występowania tych zjawisk, informowanie mieszkańców o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – poinformowanie właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w celu eliminacji zjawiska

ulice:

Al. NiepodległościA. Boboli (nr parzyste  2 do 74, nr nieparzyste   1 – 51), Bratkowa, Klonowa, Korycińska, Ks. J. Popiełuszki (nr 69 – 111), Lawendowa, Letnia, Magnoliowa (numery parzyste), Miodowa, Okrzei, Rybnika, Słowieńska, Storczykowa, Szkolna, Ubocze, Wiedeńska, Wrocławska (numery nieparzyste), Zielonogórska (nr 2 – 14), Zimowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 40:

 

mł. asp. Paulina Sidorska

e-mail: dzielnicowy.wroclawska10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 157

tel. (85) 670-39-15

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się w rejonie bloku ul. Zielonogórska 19 w godz. 16:00-24:00 gromadzą się osoby, które poprzez używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. Osoby przebywające w rejonie bloku odstraszają dzieci z korzystania z placu zabaw. W tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje, systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez osoby tam przebywające, nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w celu współdziałania w uporządkowaniu terenu, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska –  poinformowanie właściwego strażnika, który będzie współdziałał w eliminacji                                                  zdiagnozowanego zagrożenia

ulice:

Hetmańska (nr parzyste 94 - 106A, nr nieparzyste 103 – 109), Konwaliowa, Ks. J. Popiełuszki (od ul. Wrocławskiej do Hetmańskiej, nr nieparzyste 15 – 25), Lniana, Magnoliowa (nr nieparzyste), Różana, Rumiankowa, Słonecznikowa, Wrocławska (nr 20), Zielonogórska (nr nieparzyste, nr parzyste 16 – 36)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 82:

mł. asp. Sławomir Sacharczuk

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska13@bk.policja.gov.pl

kom. 512 266 002

tel. (85) 670 39 06

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz popełnianie wykroczeń porządkowych przez osoby przebywające w rejonie sklepów spożywczych w Barszczewie 40 i 11A w godz. 7-16, zaczepianie przechodniów przez osoby przebywające w rejonie sklepów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby: wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, inne podmioty pomocowe, powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

brak

 

miejscowości:

BarszczewoCzaplinoCzaplino KoloniaJeronikiKrupniki (ulice: Ks. Grzybowskiego, Węgierska), Klepacze (ulice: Cicha, Długa, Dolna, Górna, Graniczna, Kolejowa, Krótka, Łagodna, Łąkowa, Mokra, Myśliwska, Nadrzeczna, Niewodnicka, Piaskowa, Podleśna, Polna, Poprzeczna, Przejazd, Równoległa, Spokojna, Sucha, Wąska, Wierzbowa, Wiosenna, Wodociągowa, Zagórna, Zaułek), ŁyskiMińceOgrodnikiOliszkiPorosłyPorosły KoloniaSienkiewiczeTurczyn