Komisariat Policji III w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji III w Białymstoku

 

                                                            

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 p.o. Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt. Małgorzata Czyż-Kalisz

 

 

Komisariat Policji III w Białymstoku ul. Wrocławska 51a

tel. (85) 670-34-77

 

Dzielnicowy                                                                            kontakt                           Rejon służbowy

 

                                  

 

 

 

     

                                                                Rejon dzielnicowego Nr 29:

sierż.szt. Kamil Dawidziuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska1@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 143

 tel. 85 670 33 64

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

 W rejonie bloku 21 ulica  Ślusarska spożywanie alkoholu ,zaśmiecania chodnika.   

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 • Administracja osiedla- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.

ulice:

 • Aleja Solidarności   (nr wszystkie nieparzyste), Asnyka, Choroszczańska, Dąbrowskiego- od wiaduktu nad torami do ul. Knyszyńskiej, Dąbrowskie, Dworzec PKP, Fieldorfa Nila - pas jezdni w kierunku ul. Hetmańskiej, Gałczyńskiego, Gruntowa, Hetmańska - nr 15 – 95 i 94-100, Kobryńska, Kolejowa,  Konduktorska, Kossak – Szczuckiej, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Marczukowska nr 1 - 27 i nr 2,  Płaska, Promienna, Prowiantowa, Reymonta, Spokojna, Ślusarska, Zwycięstwa                                       

                                                                     Rejon dzielnicowego Nr 30:

 

sierż.szt. Kamil Dawidziuk

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska2@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 144

 tel. 85 670 33 64

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem, w rejonie ulicy Broniewskiego 8c.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 • Rada osiedla- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.
 • Wspólnota Mieszkaniowa, właściciel oraz personel osiedlowego sklepu -przypomnienie obowiązujacych przespisów dot.sprzedazy alkoholu
 • Przedszkole Samorządowe,Żłobek oraz Szkoła Podstawowa-infromowanie słuzb o naruszaniu ładu i porządku w ich okolicy

ulice:

     Al. Jana Pawła II  - nr 54 i 56, Broniewskiego - nr parzyste od 2–14, Ordonówny, Tuwima, Wierzbowa nr 9-29a.                               

                                   

                     

     

                                                                Rejon dzielnicowego Nr 31:

st.sierż. Paweł Jarosławski


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 145

 tel. 85 670 39 13

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem, w rejonie ulicy Broniewskiego 15. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja szkoły Postawowej nr. 15-informowanie rodziców na zebraniach w szkole,zwrócenie uwagi na zachowanie dzieci
 • Administracja osiedla- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu

ulice:

Aleja Solidarności nr parzyste 2 – 8,Antoniukowska nr nieparzyste 1- 43, Broniewskiego nr nieparzyste 1- 23,Kaczmarskiego, Knyszyńska   lewa strona jezdni w kierunku ul. Antoniukowskiej, Wierzbowa nr 1 -  5B

   

     

 Rejon dzielnicowego Nr 32:

st.sierż. Paweł Jarosławski


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska11@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 152

 tel. 85 670 39 13

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem, w rejonie ulicy Antoniukowskiej 52.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja Szkoła  II LO-informowanie rodziców na zebraniach w szkole,zwrócenie uwagi na zachowanie dzieci
 • Administracja osiedla- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu
 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób bezdomnych przebywających w w/w miejscu.

ulice:

Antoniukowska nr 6-60,Dąbrowskiego(wiadukt),Głowackiego,Knyszyńska nr 2, prawa strona jezdni w kierunku ul.Antoniukowskiej

Narewska,Owsiana,Stalowa,Świętokrzyska,Ukośna,Wiatrakowa,Widok,Wysoka,Zielone Wzgórze

            

     

 Rejon dzielnicowego Nr 33:

st.asp. Adam Tichoniuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska4@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 155

 tel. 85 670 39 15

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem, w rejonie ulicy Barszczańskiej 1

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja osiedla- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu
 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 • Zarząd Menia Komunalnego w Białymstoku– zgłaszanie ew.skarg mieszkańców dotyczących naruszania porządku w tym,rejonie,właściwe zabezpieczenie wejsć na teren posesji

ulice:

Bałtycka, Barszczańska, Belgijsk, Białoruska, Chorwacka, Czeska, Estońska, Fińska, Graniczna, Hiszpańska, Holenderska, Klepacka,  Ks.Grzybowskiegonrnieparzyste1-55,Kubańska,Litewska,Łotewska,Meksykańska,Mongolska,Niewodnicka,Norweska, Polowa,Polska,Portugalska,Rumuńska,SerbskaSkandynawska,Słoweńska,Szwajcarska,Ukraińska, Warsztatowa,Watykańska, Wenecka, Wietnamska 

        

     

 Rejon dzielnicowego Nr 34 :   st.asp. Adam Tichoniuk


 

e-mail:  dzielnicowy.wroclawska6@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 154

 tel. 85 670 39 14

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem, w rejonie ulicy Popiełuszki 123.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja osiedla- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu
 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw

ulice:

A. Krzywoń,  Al. Jana Pawła II-nr77 do 91, Duńska, Elewatorska, Francuska, Gierstuna, Grecka, Hotelowa, Irlandzka, Ks. Grzybowskiego nr parzyste nr 2 do 28,Ks. J. Popiełuszki nr nieparzyste 113 do 125, nr parzyste 124 i 128, Nowosielska, Pajkerta, Reja, Serwisowa, Słowacka, Św. A. Boboli nr nieparzyste 53–91, nr parzyste 84–110, Techniczna, Troczewskiego, Turowskiego, Węgierska, Włoska, Zarzeckiej Ireny

             

     

 Rejon dzielnicowego Nr 35:

Starszy Dzielnicowy

asp.szt. Mariusz Zagórski

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska7@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 158

 tel. 85 670 34 55

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Na terenie  należącym do Spółdzielni mieszkaniowej Słoneczny Stok w BIałymstoku przy ul. Upalna 88-96 ,używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny mieszkańcom oraz dochodzi do spożywania alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 • Administracja osiedla- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o przedsięwzięciu,

ulice:

Hetmańska nr 68 - 92/1, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste 2-16, Marczukowska nr nieparzyste 29–69, nr parzyste 14, 16,18,42, Stroma, Upalna

 

                                                                                                                                                                      

   

Rejon   dzielnicowego Nr 36:

st.sierż. Anna Mazurczyk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska8@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 159

 tel. 85 670 34 55

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Żebractwo, włudzanie pieniędzy na różnego rodzaju organizacje pomocowe oraz oferowanie sprzedaży wadliwej jakosci sprzętu budowlanego przez osoby naraodowosci czeczeńskiej  w rejonie parkingu sklepu Auchan prz ul.Hetmańskiej 16

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 • Ochrona oraz kierownictwo sklepu Auchan ul.Hetmańska 16-informowanie o występującym zjawisku oraz wspólne dążenie do jego eliminacji

ulice:

Al. Jana Pawła II nr 37-51, Hetmańska nr parzyste 2-66, Marczukowska nr 2-30 bez nr 14,16,18, Sikorskiego nr 2-32, Skrajna, Witosa

  

     

                                                                 Rejon dzielnicowego Nr 37:

Starszy Dzielnicowy

asp.szt. Mariusz Zagórski

 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska9@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 160

 tel. 85 670 34 55

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Na terenie  należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej Leśna Dolina w BIałymstoku przy ul.Szarych Szeregów ,używanie słów wulgarnych zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny mieszkańcom oraz dochodzi do spożywania alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Administracja osiedla Leśna Dolina- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o zdiagnozowanym zagrożeniuoraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnionymi wykroczeniami
 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr.49-infromowanie rodziców na zebranich w szkole o zwrócenie uwagi na zachowanie dzieci

ulice:

Armii Krajowej nr nieparzyste,Batalionów Chłopskich- 2–8,1–3, Bacieczki nieparzyste od 219–225a, Ks. J. Popiełuszki nr parzyste  60-106, Powstańców,Sikorskiego nr nieparzyste do nr 9, Szarych Szeregów

 

 

         

     

 Rejon dzielnicowego Nr 38:

mł.asp. Adam Połowianiuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

 kom. 694 407 985

 tel. 85 670 39 15

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem, w rejonie sklepu Biedronka przy ulicy Bacieczki

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 •  Mieszkańcy-poinfromawanie odpowiednich służb o zauważonych wykroczeniach

ulice:

Al.Jana Pawła II nr nieparzyste 57-75,Armii Krajowej nr parzyste,Batalionów Chłopskich 10–18,5–9,Bacieczki od ul. Ks. J.Popiełuszki do ul. J. Pawła II nr143– 217,Grzeczna,Miłosna,Niska,Przyjazna,Sikorskiego nieparzyste od nr9-do końca,Sympatyczna,Wysoki Stoczek  nr 43,45,57,66,70,

 

 

     

 Rejon dzielnicowego Nr 39:

st.sierż. Bartosz Walendziuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska12@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 156

 tel. 85 670 34 55

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objetym zakazem, w rejonie sklepu monoplowego Chorten w Białymstoku ul.Lawendowa 79 A oraz podbliskich bloków  przy ul Lawendowej 77,77a i 79

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw
 •  Mieszkańcy-poinfromawanie odpowiednich służb o zauważonych wykroczeniach
 • Administracja osiedla Zielone Wzgórza- informowanie mieszkańców rozpowszechnianie informacji o zdiagnozowanym zagrożeniuoraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnionymi wykroczeniami

ulice:

Al. Niepodległości, Bratkowa, Klonowa,Korycińska ,Ks. J. Popiełuszki nr 69 - 111,Lawendowa,Letnia,Magnoliowa parzyste,Miodowa,Okrzei,Rybnika,Storczykowa,Szkolna,Św. A. Boboli nr parzyste  2 do 74, nr nieparzyste1-51,Ubocze,Wiedeńska,Wrocławska numery nieparzyste,Zielonogórska nr 2– 14,Zimowa

 

 

     

 Rejon dzielnicowego Nr 40:

asp. Paulina Sidorska


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska10@bk.policja.gov.pl

 kom. 885 997 157

 tel. 85 670 39 15

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu, używanie słów wulgarnych, zakłócanie porządku publicznego w rejonie ulicy Rumiankowej 18. Zagrożenie zdiagnozowano w godzinach 16.00-24.00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności,
 • wspólne działania z dzielnicowym z rejonu sąsiedniego ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełniających wykroczenia,
 • nawiązanie współpracy ze przedstawicielami Sółdzielni Mieszkaniowej, celem zamieszczenia informacji o realizowanym przedsięwzięciu,
 • sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z mieszkańcami przyległych bloków.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska -  poinformowanie  w celu  wyeliminowania zaistniałego zjawiska oraz represjonowania  sprawców wykroczeń i przestępstw,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa- zamieszczenie informacji o realizowanym przedsięwzięciu.

ulice:

Hetmańska - nr parzyste 94 - 106A, nr nieparzyste 103 - 109, Konwaliowa - cała, Ks. J. Popiełuszki - od ul. Wrocławskiej do Hetmańskiej, nr nieparzyste 15 - 25, Lniana - cała, Magnoliowa - nr nieparzyste, Różana - cała,Rumiankowacała, Słonecznikowa- cała, Wrocławska- tylko nr 20, Zielonogórska- nr nieparzyste, nr parzyste 16 - 36,

 

 

           
     

 Rejon  dzielnicowego Nr 82:

Starszy Dzielnicowy

mł.asp. Sławomir Sacharczuk


 

e-mail: dzielnicowy.wroclawska3@bk.policja.gov.pl

 kom. 512 266 002

 tel. 85 670 39 06

Działania priorytetowe:

  Zagrożenie:

Zaśmiecanie terenów leśnych i akty wandalizamu w m.Porosły w rejonie ul.Sosnowej.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • monitorowanie oraz kontrole  w/w rejonu w celu wyeliminowania zagrożenia , powiadomienie Straży Miejskiej o zaistniałym problemie  - podnoszenie  świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia i bezdomności.
 • wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych
 • spotkania z mieszkańcami i administracją budynków-informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu , efektach działania ,gromadzenie nowych pomysłów
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji  modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń , lub opracowanie nowych metod lub sposobów ,środków które pozwolą na uzyskanie,wypracowanie określonego na początku celu.
 • kolejne wspólne działania z miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych  dla osób bezdomnych
 • działania j.w oraz ewaluacja
 • kolejne wspólne działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie Zespół Pracowników Socjalnych dla osób bezdomnych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Leśna-wyelimninowanie zjawiska
 • Mieszkańcy- uświadamianie by nie byli obojętni na zaśmiecanie lasów
 • Urząd Miejski w Choroszczy-zgłaszanie skarg mieszkanców dotyczących naruszania porządku
 • Sołtys wsi Porosły-j.w.

ulice:

Braszczewo ulice:Leśna,Czapilno,Czapilno Kolonia,Jeroniki,

Krupniki ulice:Bławatkowa,Bursztynowa,Chabrowa,Diamentowa,Dworska,Fiołkowa,Irysowa,Kasztanowa,Klonowa,Krokusowa,Kruszewska,Ks.Grzybowskiego,Kwiatowa,

Lipowa,Makowa,pełowa,Poziomkowa,Różana,Rubinowa,Szafirowa,Szmaragdowa,Świerkowa,Topazowa,Węgierska

Klepacze ulice:Akacjowa,Brzozowa,Cicha,Ciepła,Czaplińska,Dębowa,Długa,Dolna,Gliniana,Górna,Grabowa,Graniczna,Jaworowa,Jesionowa,Kasztanowa,Klonowa,

Kolejowa,Krótka,Ks.Grzybowskiego,Letnia, Łagodna,Łąkowa,Mokra,Myśliwska,Nadrzeczna,Niewodnicka,Olchowa,Piaskowa,Podleśna,Pogodna,Polna,Poprzeczna,Promienna,Prosta,Przejazd,Równoległa

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Stawowa,strzelecka,Studzienna,Sucha,Świerkowa,Wąska,Wierzbowa,Wiosenna,Wodociągowa,Zagórna,Zaułek,Żwirowa

Łyski,Mińce,Ogrodniki,Oliszki

Porosły ulice:Bagienna,Cicha,Dębowa,Gajowa,Jaśminowa,Jesiennych Liści,Kręta,Leśna,Łąkowa,Modrzewiowa,Ogrodowa,Parkowa,Rezydencka,Sadowa,Skrajna,

Słoneczna,Sosnowa,Spokojna,Sportowa,Szumiących Traw,Wierzbowa,Wrzosowa,Wspólna,Zaułek,Złota

Złota ,Porosły Kolonia,Sienkiewicze,Turczyn