Komisariat Policji IV w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

asp. szt. Paweł Sidorski

Komisariat Policji IV w Białymstoku ul. Słowackiego 1

tel. (85)670-23-46

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 41:

 

st. sierż. Karolina Matyśkiewicz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 135

tel. (85) 670-24-52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie skweru przy skrzyżowaniu ul. Kluka i Mościckiego w godzinach 14.00 – 0.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zaśmieca miejsce publiczne, zakłócają ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, obserwacji własnej oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Urzędem Miejskim celem właściwego zabezpieczenia miejsca przed dostępem osób niepowołanych, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu, systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez te osoby, współdziałanie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo – nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń, kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe),
 • właściciel posesji - właściwe zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych.

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadburzańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego Nr 42:

 

sierż. szt. Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

kom. 502-576-233

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 72, 72A-C jest to rejon bloków należących do wspólnot mieszkaniowych oznaczony na wjeździe znakiem D-40 „strefa zamieszkania”. Według zgłoszenia mieszkańców w ramach programu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa kierujący notorycznie naruszają zasady dopuszczalności parkowania pojazdów na chodnikach oraz w strefie zamieszkania. Zagrożenie występuje całodobowo.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, obserwacji własnej oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających podniesienie świadomości kierujących mieszkańców, rozpropagowanie wśród kierujących z w/w osiedla ulotek dotyczących zagrożenia, jakie powodują i karalności za nie, wystąpienie do zarządców danego rejonu w celu ewentualnego stworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie w/w bloków lub umieszczenia przy chodnikach słupków ograniczających możliwość zaparkowanie pojazdów w nieprawidłowy sposób, zorganizowanie mini debaty z mieszkańcami w/w ulicy mającej na celu zwiększenie ich świadomości, co do przepisów ruchu drogowego, a w szczególności zasad prawidłowego zatrzymania i postoju pojazdów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym
 • Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – podjęcie działań do ewentualnej możliwości w celu ewentualnego stworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie w/w bloków lub umieszczenia przy chodnikach słupków ograniczających możliwość zaparkowanie pojazdów w nieprawidłowy sposób

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska

 

Rejon dzielnicowego Nr 43:

 

Starszy Dzielnicowy
st. asp. Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 161

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Ekologiczna - nieprawidłowe parkowanie pojazdów, w szczególności przed wejściem do sklepu Biedronka . Są tam ustawione po obu stronach drogi znaki B-36. Mieszkańcy z uwagi na zastawioną przez pojazdy drogę mają utrudniony wjazd na teren bloków ul. Ekologiczna 14 i 16. Ograniczona szerokość drogi przez parkujące pojazdy może spowodować zagrożenie w ruchu drogowym. Utrudnione jest także korzystanie z chodnika przez pieszych. Zagrożenie to występuje w godzinach pracy sklepu Biedronka tj. 6:30-21:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, obserwacji własnej oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu podniesienie świadomości kierujących, rozpropagowanie wśród kierujący z w/w osiedla ulotek dotyczących zagrożenia, jakie powodują i karalności za nie, przeprowadzenie rozmów profilaktycznych w okolicznych firmach, wystąpienie do Zarządu Dróg Urzędu Miasta w Białymstoku w celu ewentualnego zamontowania słupków w rejonie chodnika przy Biedronce, kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Elemencik” podjęcie działań mających na celu współpracę z innymi podmiotami zmierzającą do rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa jakie powodują,
 • Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Białymstoku podjęcie współpracy z podmiotem w celu stworzenia barier dla parkowania w postaci słupków na chodniku,
 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku - kontrola w/w rejonu w ramach założonego KZD.

ulice:

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek

 

Rejon dzielnicowego Nr 44:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Karol Humienny

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 162

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Wiejska 6 - nieprawidłowe parkowanie pojazdów w godz. 15:00 – 23:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

realizacja sporządzonej Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu podniesienie świadomości kierujących, rozpropagowanie wśród kierujący z w/w osiedla ulotek dotyczących zagrożenia, jakie powodują i odpowiedzialności karnej, przeprowadzenie rozmów profilaktycznych w okolicznych firmach, wystąpienie do Zarządu Dróg Urzędu Miasta w Białymstoku w celu ewentualnego zamontowania słupków.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym,
 • Wspólnoty Mieszkaniowe - podjęcie działań mających na celu współpracę z innymi podmiotami zmierzającą do rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa jakie powodują,
 • Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Białymstoku- podjęcie współpracy z podmiotem w celu stworzenia barier dla parkowania w postaci słupków ograniczających parkowanie,
 • Wydział Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku - kontrola w/w rejonu w ramach KZD.

 

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 45:

st. sierż. Dominika Fajkowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 165

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie bloku przy ul. Zachodniej 2G, gdzie mieści się Przedszkole "Tęczowy Płomyk"

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego  

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

wzmożone kontrole miejsca zagrożonego, ograniczenie zjawiska nieprawidłowego parkowania w rejonie bloku przy ul. Zachodniej 2G, podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wskazanym rejonie, nawiązanie współpracy z dyrekcją Przedszkola "Tęczowy Płomyk" w celu uświadomienia problemu pracownikom tej placówki oraz rodzicom dowożącym swoje dzieci, nawiązanie współpracy z Zarządem Wspólnoty bloku przy ul. Zachodniej 2G, uświadomienie kierowcom popełniającym wykroczenia o odpowiedzialności karnej

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Przedszkole "Tęczowy Płomyk"-  nawiązanie współpracy z dyrekcja placówki, spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola wspólnie z Policją, na którym poruszony zostanie temat uciążliwości nieprawidłowego parkowania przez rodziców dowożących dzieci do przedszkola.
 • Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku- wystąpienie z pismem dotyczącym możliwości zmiany organizacji oznakowania drogi.
 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej bloku przy ul. Zachodniej 2G- wspólna analiza problemu nieprawidłowego parkowania w rejonie bloku.
 • mieszkańcy bloku- spotkanie informacyjne w celu przekazania informacji związanej z realizacją planu priorytetowego.

 

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B)

 

Rejon dzielnicowego Nr 46:

 

asp. szt. Grzegorz Borowski

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 163 

tel. (85) 670-21-79

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenach zielonych znajdujących się za Szkołą Podstawową nr 50 przy ul. Pułaskiego 96 w Białymstoku od ul. Transportowej gromadzi się młodzież i dochodzi do spożywania alkoholu, a następnie zaśmiecania terenu przez wyrzucanie puszek i butelek oraz opakowań po jedzeniu (godz. 17.00-23.00)

Źródło informacji o zagrożeniu:

zgłoszenia mieszkańców oraz za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie karty zadań doraźnych, podjecie współpracy z okolicznymi mieszkańcami, współpraca z Wydziałem Patrolowo- Interwencyjnym KMP w Białymstoku, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu, wystąpienie do Urzędu Miasta w Białymstoku o ustalenie właściciela/li terenu zieleni, systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Wydział Patrolowo- Interwencyjny KMP w Białymstoku oraz Straż Miejska w Białymstoku – wyeliminowanie zjawiska poprzez represjonowanie sprawców, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym.

 • Dyrekcja i pracownicy szkoły podstawowej – informowanie służb o naruszeniu ładu i porządku w jego okolicy. Spotkania z dyrekcją i pracownikami szkoły podstawowej .

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji)

 

Rejon dzielnicowego Nr 47:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Jan Bachmura

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 164

tel. (85) 670-24 09

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na przejeździe uliczką osiedlową Białystok ul. św. Jerzego 10, a 12 w godz. 16.00 – 22.00 kierowcy parkują pojazdy które notorycznie naruszając zasady dopuszczalności parkowania pojazdów na chodnikach. Mieszkańcami w/w osiedla są w dużej mierze rodziny z małymi dziećmi. Mieszkańcy z uwagi na zastawiony przez pojazd chodnik są zmuszani do wychodzenia z dzieckiem często przewożonym w wózku na jezdnię, co niejednokrotnie powoduje zagrożenie ich bezpieczeństwa jak i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto przez zastawione pojazdy utrudniony jest przejazd dla załogi Straży Pożarnej czy Karetki Pogotowia

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

Wystąpienie do spółdzielni mieszkaniowej w celu ewentualnego stworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie w/w bloków oraz odpowiedniego oznakowania rejonu bloków W zależności od wyników współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową ewentualne sporządzenie Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, oraz powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu podniesienie świadomości kierujących.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani - podjęcie działań zmierzających do stworzenia nowych miejsc parkingowych oraz odpowiedniego oznakowania rejonu bloków, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za ewentualne popełniane wykroczenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa jakie powodują.

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste)

 

Rejon dzielnicowego Nr 48: 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Jan Bachmura

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 167

tel. (85) 670-21-65

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

handel wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy na parkingu targowiska od strony ul. Kawaleryjskiej. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

mieszkańcy ul. Kawaleryjskiej, pracownicy Targowiska miejskiego PHUP Lech sp. z.o.o. oraz rozpoznanie prowadzone przez dzielnicowego  

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

ograniczenie zjawiska nielegalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy w rejonie parkingu Targowiska Miejskiego Lech. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białymstoku. Poszerzenie współpracy z kierownictwem Targowiska Miejskiego Lech

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Podlaski Urząd Celno- skarbowy w Białymstoku- wystosowanie pisma informującego o zjawisku handlu wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy.
 • Zarząd Targowiska Miejskiego PUHP "Lech" sp z.o.o- pogłębienie dotychczasowej współpracy oraz uzyskanie szczegółowych informacji na temat zjawiska handlu wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy.

 

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca)

 

Rejon dzielnicowego Nr 49:

st. sierż. Izabella Piszczatowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 170

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Grottgera 14A w rejonie pobliskich bloków oraz sklepu „Lewiatan”, w godzinach 06.00-22.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, obserwacji własnej oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

spotkanie z właścicielem sklepu „Lewiatan” oraz rozmowy z personelem sklepu poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, bieżąca współpraca z administratorem spółdzielni mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o PDP, uczestniczenie w zebraniu Rady Osiedla im. Adama Mickiewicza, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, realizacja KZD, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Administrator osiedla im. A. Mickiewicza- rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach
 • Właściciel sklepu „Lewiatan” – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wspólne działania z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury

 

Rejon dzielnicowego Nr 50:

 

asp. szt.  Andrzej Leoniuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 171

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie ciągu pieszego na przedłużeniu ulicy Jagiellońskiej do ulicy Branickiego w godzinach 16:00-02:00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny oraz dokonują dewastacji znajdujących się w tym rejonie kloszy lamp oświetleniowych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnałów mieszkańców osiedla im. Adama Mickiewicza, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

spotkanie z członkami Rady Osiedla im. Adama Mickiewicza i poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia, sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, wystąpienie do Zarządu Dróg Miejski w Białymstoku, który jest właścicielem i administratorem terenu o naprawienie uszkodzonych lamp oświetleniowych, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, realizacja KZD, propagowanie PDP podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Administrator terenu tj. Zarząd Dróg Miejskich w Białymstoku – naprawienie uszkodzonych latarni oświetleniowych
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wspólne działania z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11), Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia

 

Rejon dzielnicowego Nr 51:

  sierż. szt. Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 174

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się przy Parkingu Kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej 69 w Białymstoku w godz. 17.00-02.00 gromadzi się młodzież, która pomimo zakazu wprowadza tam psy, zakłóca ład i porządek publiczny, niszczy mienie. Nieletni używają wyrobów tytoniowych i e-papierosów oraz alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

w okresie przerwy wakacyjnej kontrole, obserwacja, sprawdzenie miejsca w czasie obchodu, legitymowanie i represjonowanie osób, które naruszają regulamin obiektu, popełniają czyny zabronione lub wykroczenia, podjęcie współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrolami WPI KMP, założenie karty KZD, monitorowanie zgłoszeń z KMZB, w godzinach popołudniowych i wieczornych, ze względu na wolny czas pozalekcyjny młodzieży: objęcie obiektu szczególnym nadzorem, współpraca z Dyrekcją SP 52, rozmowy podczas spotkań z młodzieżą, poruszające temat zgłoszonego zagrożenia, współpraca z Radą Osiedla Dojlid Górnych, mająca na celu zgłoszenie wspólnej potrzeby zamontowania monitoringu miejskiego w rejonie zgłoszonego obiektu, działania profilaktyczne, prelekcje w Szkole Podstawowej nr 52 mieszczącej się przy ul. Dojlidy Górne 48 w Białymstoku z młodzieżą gimnazjalną odnośnie szkodliwego wpływu alkoholu, papierosów i e-papierosów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska (właściwy rejonowo dzielnicowy SM)-  zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • współpraca z Pedagogiem Szkolnym i nauczycielami – przekazywanie informacji o szkodliwym wpływie alkoholu, papierosów, oraz e-papierosów.
 • współpraca z rodzicami uczniów SP 52- podczas rozpoczęcia roku szkolnego, poinformowanie o zaistniałym zagrożeniu, w czasie zebrań na początku roku wymiana informacji i spostrzeżeń zarówno odnośnie zagrożeń w rejonie placu zabaw jak również pogadanki o przejawach demoralizacji wśród młodzieży.

 

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Atłasowa, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 52:

 

mł. asp. Piotr Tołczyk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 172

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Udzielanie alkoholu nieletnim, zakłócanie porządku publicznego w rejonie Białystok blokowiska, Sowlańska 42,44,46 teren pomiędzy blokami, za sklepem spożywczym :”Lewiatan” ul. Sowlańska 40, w godz. 6.00-24.00 we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, obserwacji własnej oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego, zorganizowanie debaty z mieszkańcami blokowiska, rozpropagowanie DPD podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z Strażą Miejską oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika –dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Właściciel sklepu „Lewiatan”, Stokrotkaprzypomnienie obowiązujących przepisów dot, sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o ww. działaniach i jego celach.

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana

 

Rejon dzielnicowego Nr 53:

sierż. szt. Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 173

tel. (85)  670 21 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nieprawidłowe parkowanie pojazdów przez pracowników w rejonie bloku ul. Sybiraków 8,10 w Białymstoku.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie Karty Zadania Doraźnego, rozmowa z okolicznymi mieszkańcami, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu podniesienie świadomości kierujących, współpraca z z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej odnośnie poinformowania o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, realizacja KZD

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowejrozważenie stworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie bloków, rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 54:

 

mł. asp. Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 186

tel. (85) 670-21 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Ignatki Osiedle ul. Jodłowa- nieprawidłowe parkowanie pojazdów

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców, własnej obserwacji oraz na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie sołtysa o istniejącym problemie i wspólne szukanie rozwiązania, rozpropagowanie wśród kierujący z w/w osiedla ulotek dotyczących zagrożenia, jakie powodują i karalności za nie, wystąpienie do spółdzielni mieszkaniowej w celu ewentualnego stworzenia nowych miejsc parkingowych w rejonie w/w bloków lub umieszczenia przy chodnikach słupków ograniczających możliwość zaparkowanie pojazdów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys Osiedla Ignatki - wyeliminowania zjawiska poprzez informowanie mieszkających w w/w rejonie osób o zagrożeniach, a także konsekwencjach prawnych parkowania pojazdów niezgodnie z prawem o ruchu drogowym.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęcie działań mających na celu współpracę z innymi podmiotami zmierzającą do stworzenia nowych miejsc parkingowych oraz ewentualnego ustawienie słupków ograniczających parkowanie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa jakie powodują.
 • Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym podjęcie współpracy z podmiotem w celu zminimalizowania występującego problemu

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie)

 

Rejon dzielnicowego Nr 75:

 

asp. szt. Piotr Giba

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 193

tel. (85) 670 24 09 

Punkt przyjęć interesantów

Sobolewo ul. Szosa Baranowicka 94
każdy czwartek miesiąca w godz. 15-17

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Miejsce gromadzenia się młodzieży, demoralizacja oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem. Wszczynanie głośnych burd i imprez przez uczestników libacji, stwarzanie zagrożenia pożarowego po przez palenie ognisk w masywie leśnym w Grabówce u zbiegu ulic Jodłowa – Klonowa gm. Supraśl w godzinach wieczorowo – nocnych podczas weekendów i w okresie wakacyjnym. Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych w Grabówce. Popełnianie wykroczeń porządkowych przez powracającą z tego miejsca nietrzeźwą młodzież, wybryków nieobyczajnych, aktów wandalizmu oraz zaśmiecania przyległego rejonu. Przedmiotowe miejsce znajduje się w masywie leśny porośniętym gęstymi krzakami, gdzie na polanie w lesie osoby tam przebywające umieściły prowizoryczne ławki z cegieł i desek tworząc warunki dogodne do spożywania alkoholu. We wskazanym miejscu masywie leśnym przebywają zarówno osoby młodociane, jak też mieszkańcy tutejszego osiedla, które często spożywają tam alkohol oraz palą ogniska. Miejsce to znajduje się u zbiegu ulic Jodłowa – Klonowa w Grabówce nieopodal placu zabaw dla dzieci i stadionu sportowego w Grabówce oraz nie dużej odległości od dwóch osiedlowych sklepów z alkoholem. Zdiagnozowany problem dotyczy zarówno boiska oraz placu zabaw i przebywających w jego obrębie małoletnich dzieci, które są demoralizowane przez zachowanie się przebywających tam osób, ale również pozostałych mieszkańców domów przylegających do opisanego terenu, których bezpośrednio dotyczy problem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2018 roku

Zaplanowane działania:

sporządzenie oraz realizacja Karty Zadania Doraźnego celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Urzędu Miejskiego w Supraślu właściciela masywu leśnego oraz sołtysa, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu, zorganizowanie wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska gromadzenia w tym miejscu młodzieży spożywającej alkoholu oraz podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby: wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Supraślu celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, spotkania z mieszkańcami w/w osiedla informowanie ich podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów, wzmożona kontrola zagrożonego miejsca podczas codziennego obchodu dzielnicy oraz reakcja na wszelkie wykroczenia porządkowe

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Mieszkańcy osiedla – rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciach i wspólnych celach do osiągnięcia, informowanie i zgłaszanie Policji wszelkich wykroczeń i przejawów demoralizacji.
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo -monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny Las, Trakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicza (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 85:

 

asp. szt. Piotr Jarmoc

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 135

tel. (85) 670 24 94

Punkt przyjęć interesantów

Sobolewo ul. Szosa Baranowicka 94
każdy czwartek miesiąca w godz. 15-17

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska)