Komisariat Policji IV w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

asp. szt. Paweł Sidorski

Komisariat Policji IV w Białymstoku ul. Słowackiego 1

telefon stacjonarny 47 71 123 46

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 41:

 

sierż. szt. Karolina Matyśkiewicz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 135

telefon stacjonarny 47 71 124 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Wiklinowej, pomiędzy posesją nr 42 a ekranem dźwiękoszczelnym od strony ul. Kazimierza Wielkiego, w zagajniku, w godzinach 12:00 – 0:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny. Ponadto w tym miejscu dochodzi do grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnału okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz oznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami z ul. Wiklinowej, zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym zakłócaniu porządku przez osoby przebywające w rejonie zagrożenia.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych ppmysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadburzańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego Nr 42:

 

sierż. szt. Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 502-576-233

telefon stacjonarny 47 71 121 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Włościańskiej 41 / Dolistowskiej w godz. 06:00-22:00 przed wejściem do sklepu „Chorten” dochodzi do żebractwa, zaczepiania klientów sklepu przez osoby nieporadne życiowo i bezdomne, dochodzi również do spożywania alkoholu w rejonie sklepu jak i pętli autobusowej za przystankiem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Weryfikacja prowadzonych kart KZD oraz KMZB. Pismo do Straży Miejskiej o dalsze kontrolowanie wskazanego rejonu i zwiększenie częstotliwości kontroli.
 • Stały kontakt z pracownikami i kierownikiem sklepu w celu weryfikacji występowania zagrożenia i częstotliwości zjawiska. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych koncepcji i wdrażanie ich w życie podczas obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w ramach nowych porządków.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – objęcie zainteresowaniem sytuacji osób przebywających we wskazanym miejscu, nieporadnych życiowo i żebrzących.
 • Właściciel sklepu „Chorten” - przypomnienie o obowiązku reagowania na popełniane wykroczeniai przestępstwa, stały kontakt z dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń.
 • Rozmowa z mieszkańcami w sąsiedztwie sklepu – rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o podjętych działaniach i jego celach.

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska

 

Rejon dzielnicowego Nr 43:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 161

telefon stacjonarny 47 71 121 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Gromadzenie się młodzieży zagrożonej demoralizacją poprzez palenie papierosów i zaśmiecanie w rejonie parkingu przy blokach Białystok ul. Gen. Bema 100B i 100D. Miejsce znajduje się naprzeciwko szkoły ZSHE w rejonie bloków, w których zamieszkuje dużo rodzin z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa. Zagrożenie to występuje w godzinach 8.00-16.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

 Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań, wdrożenie realizacji Karty Zadania Doraźnego.
 • Współpraca z pedagogiem z Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych oraz Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, w szczególności z patrolem szkolnym.
 • Realizacja KZD oraz działania z innymi dzielnicowymi z KPIV celem wyeliminowania zjawiska, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Analiza wyników uzyskanych w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym
 • Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i palących papierosy.
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży papierosów nieletnim

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek

 

Rejon dzielnicowego Nr 44:

 


sierż. Krzysztof Jasieńczuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 162

telefon stacjonarny 47 71 124 94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Bema 99 – w rejonie bloku w godzinach 14.00-22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Blok przy ul. Bema 99 w Białymstoku jest zamieszkały przez rodziny z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD i bieżąca jej realizacja ;
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Powiadomienie ,,Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bema 99” o podjęciu działań.
 • Zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD.
 • Działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo – wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Wspólnota Mieszkaniowa - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z wspólnotą w celu monitorowania zagrożenia.
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (m.in. zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym).
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 45:

sierż. szt. Piotr Siebiesiuk 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 165

telefon stacjonarny 47 71 124 94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Dzielna – w rejonie ulicy przyległej do Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku w godzinach 14.00-00.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu publicznym. Ulica Dzielna w tym rejonie jest drogą bez przejazdu, którą uczęszczają rodziny z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Powiadomienie dyrekcji oraz pracowników Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 Podlaskiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku o podjęciu działań.
 • Zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD.
 • Działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo – wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 Podlaskiego towarzystwa Oświatowego w Białymstoku- rozpropagowanie wśród dyrekcji oraz pracowników informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z placówką w celu monitorowania zagrożenia.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B)

 

Rejon dzielnicowego Nr 46:

sierż. sztab. Izabella Piszczatowska


 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 163 

telefon stacjonarny 47 71 121 65

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Paderewskiego 10B w rejonie sklepu Biedronka, w godzinach 06.00-22.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagorzenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od pobliskich mieszkańców, pracowników sklepu oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie kierownika sklepu Biedronka o podjęciu działań w rejonie sklepu przy ul. Paderewskiego 10B,
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jaki podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Kierownik sklepu Biedronka - przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji)

 

Rejon dzielnicowego Nr 47:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Jan Bachmura

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 164

telefon stacjonarny 47 71 124 09

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. św. Jerzego 51a – w rejonie bloku w godz. 12.00 – 24.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska. Spotkanie z kierownictwem SM Elemencik, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia. Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska. Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu zaplanowanie w godz. popołudniowo – wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji opracowanie nowych metod lub sposobów i środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu. Realizacja KZD.
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla ,,Elemencik’’ - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste)

 

Rejon dzielnicowego Nr 48:

 

asp. Marcin Cywoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 167

telefon stacjonarny 47 71 124 09

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul Wiadukt - po obu stronach torów kolejowych w godzinach 14:00- 24:00 zbierają się większe grupy osób, spożywają tam alkohol, głośno się zachowują, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, a co najważniejsze w dużym stopniu zaśmiecają ten teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie karty KZD i jej realizacja celem wyeliminowania zjawiska, współpraca z Wydziałem Patrolowo-Interwencyjnym KMP Białystok, powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu.
 • Informowanie mieszkańców ul. Wiadukt o podjętych czynnościach i zachęcenie do czynnego włączenia się w te działania.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska  - wyeliminowania zjawiska,  poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym

 

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca)

 

Rejon dzielnicowego Nr 49:

 sierż. szt. Robert Markowski

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 170

telefon stacjonarny 47 71 124 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu na terenie Politechniki Białostockiej w godzinach 16:00-00:00. Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, potwierdzone własnym rozpoznaniem. Przyczyną zjawiska może być niska świadomość studentów oraz osób odwiedzających Politechnikę dotycząca wprowadzonego w dniu 01 kwietnia 2020r całkowitego zakazu spożywania alkoholu na terenie Politechniki. Powyższe zjawisko wpływa negatywnie na zachowanie bezpieczeństwa oraz na zachowanie porządku publicznego.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców ulicy Parkowej, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD, spotkanie z administratorem Politechniki Białostockiej Panem Marianem Dziewiątkowskim, ustalenie warunków wzajemnej współpracy mającej na celu wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu na terenie placówki a zarazem podniesienie bezpieczeństwa.
 • Regularny monitoring, kontrola w/w placówki – oznakowany radiowóz działający również w sposób prewencyjny.
 • Spotkanie z Panią Rektor Politechniki Białostockiej, omówienie dotychczas podjętych czynności i dotychczasowych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu na terenie placówki
 • Umieszczenie informacji na stronie internetowej placówki o skutkach spożywania alkoholu i konsekwencjach prawnych. Monitorowanie i kontrola wskazanego rejonu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Kurier Poranny - artykuł medialny mający na celu uświadomienie mieszkańców Białegostoku o zakazie spożywania alkoholu na terenie Politechniki Białostockiej – z uwagi na fakt iż w latach poprzednich takowy zakaz nie obowiązywał co wpisało się w świadomość mieszkańców, artykuł miałby również za zadanie podniesienie prestiżu placówki z uwagi na fakt i chęci podniesienia bezpieczeństwa i realnego wpływu na korzyści wynikające z ograniczeń spożywania alkoholu
 • Portal Internetowy Facebook Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – Umieszczenie w/w informacji na portalu Facebook – Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury

 

Rejon dzielnicowego Nr 50:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Andrzej Leoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 171

telefon stacjonarny 47 71 124 94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku w rejonie ścieżki pomiędzy ulicą Niedźwiedzią 28A a ulicą Łabędzią 19 w godzinach 06.00-22.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz dokonują dewastacji mienia.

Swoim zachowaniem działają demoralizująco na młodzież i dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły przy ulicy Żurawiej 12, jak również i osoby starsze, które mogą czuć się zagrożone.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.     

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadania doraźnego. Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje. Spotkanie z kierownictwem pobliskiego sklepu PSS SPOŁEM oraz rozmowy z personelem sklepu, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia. Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejsca jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia. Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami, wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach występowania zagrożenia wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i stanowcze represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne.
 • Analiza podjętych działań, ocena realizacji planu i dalsze czynności w zależności od ustaleń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Kierownictwo sklepu „PSS SPOŁEM” – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym PDP, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla tych osób.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11), Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia

 

Rejon dzielnicowego Nr 51:

mł.asp. Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 174

telefon stacjonarny 47 71 121 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się przy parkingu Kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskej 69 w Białymstoku w godzinach porannych 09:00-13:00 oraz popołudniowych 17:00-02:00 gromadzi się młodzież, która pomimo zakazu wprowadza tam psy, zakłóca ład i porządek publiczny, niszczy mienie. Małoletni używają tam wyrobów tytoniowych i e-papierosów, oraz alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane poprzez zgłoszenia naniesione na  Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz informacja uzyskana od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • W czasie obchodu, legitymowanie i represjonowanie osób, które naruszają regulamin obiektu, popełniają czyny zabronione lub wykroczenia. Podjęcie współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrolami WPI KMP, założenie karty KZD, monitorowanie zgłoszeń z KMZB.
 • W godzinach popołudniowych i wieczornych, ze względu na wolny czas pozalekcyjny młodzieży: objęcie obiektu szczególnym nadzorem. Współpraca z Dyrekcją SP 52, rozmowy podczas spotkań z młodzieżą, poruszające temat zgłoszonego zagrożenia.
 • Współpraca z Radą Osiedla Dojlid Górnych, mająca na celu zgłoszenie wspólnej potrzeby zamontowania monitoringu miejskiego w rejonie zgłoszonego obiektu.
 • Działania profilaktyczne, prelekcje w Szkole Podstawowej nr 52 mieszczącej się przy ul. Dojlidy Górne 48 w Białymstoku z młodzieżą gimnazjalną odnośnie szkodliwego wpływu alkoholu, papierosów i e-papierosów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska (właściwy rejonowo dzielnicowy SM) Zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń.
 • Współpraca z Pedagogiem Szkolnym i nauczycielami – Przekazywanie informacji o szkodliwym wpływie alkoholu, papierosów, oraz e-papierosów.
 • Współpraca z rodzicami uczniów SP 52- Podczas rozpoczęcia roku szkolnego , poinformowanie o zaistniałym zagrożeniu. W czasie zebrań na początku roku wymiana informacji i spostrzeżeń zarówno odnośnie zagrożeń w rejonie placu zabaw jak również pogadanki o przejawach demoralizacji wśród młodzieży.

 

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Burzowa Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa,Mandarynkowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 52:

 młodszy aspirant Piotr Płoński

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 172

telefon stacjonarny 47 71 124 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 38A, w przyległym rejonie sklepu monopolowego całodobowego „Dukat” w godzinach 08:00 – 0:00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Nawiązanie kontaktu z najbliższymi mieszkańcami z ul. Ciołkowskiego, zobowiązanie ich do informowania o każdorazowym zakłócaniu porządku przez osoby przebywające w rejonie zagrożenia.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska, poinformowanie właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.

 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe).

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

 

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana,Rondo A.B. Meyera

 

Rejon dzielnicowego Nr 53:

mł. asp. Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 173

telefon stacjonarny 47 71 121 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Nowowarszawskiej 6 w godz. 08.00-21.00 w rejonie sklepu "Lidl" i
ul. Nowowarszawskiej 10 w rejonie sklepu "Biedronka" gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają ład i porządek publiczny, swoim zachowaniem często zaczepiają klientów sklepów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, wzmożona kontrola ww. miejsca przez właściwego terytorialnie dzielnicowego jak i dzielnicowych z rejonów sąsiednich pod kątem ujawniania i represjonowania sprawców wykroczeń, wystąpienie do Straży Miejskiej w Białymstoku o skierowanie patroli we wskazany rejon, rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia. Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń. Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wystepowania zagrożenia wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców popełnianych wykroczeń.
 • wzmożona kontrola ww. miejsca przez właściwego terytorialnie dzielnicowego jak i dzielnicowych z rejonów sąsiednich pod kątem ujawniania i stanowcze represjonowania sprawców wykroczeń,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,
 • analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska w Białymstoku poinformowanie o zagrożeniu właściwego dzielnicowego, który będzie współdziałał i eliminował zagrożenie,

 • Właściciele Sklepów "Lidl" i "Biedronka " - przypomnienie o obowiązku reagowania na popełniane wykroczenia i przestępstwa, stały kontakt z właściwym dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń. Rozmowa z Mieszkańcami sąsiadującymi ze sklepami rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o ww. działaniach i jego celach.

 

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 54:

 

mł. asp. Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 186

telefon stacjonarny 47 71 121 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Kleosin ulica Wyszyńskiego 2,4,6 - w rejonie bloków w godzinach 16:00-24:00 grupy osób spożywają alkohol, zakłócają ład i porządek publiczny, zaśmiecają miejsce publiczne. Swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, a także działają demoralizująco na młodzież i dzieci, które przechodzą tamtędy do szkoły podstawowej. Grupy osób notorycznie spotykają się w powyższym rejonie i zachowują się niezgodnie z prawem. Zagrożenie to występuje codziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska.
 • Powiadomienie Spółdzielni mieszkaniowej oraz Sołtysa o podjęciu działań w rejonie bloków przy ul. Wyszyńskiego 2,4,6 w Kleosinie. Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem założenia kamer w rejonie zagrożonym.
 • Zorganizowanie spotkań z młodzieżą w SP w Kleosinie celem uświadomienia ich o zagrożeniu.
 • Sziałania j.w oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa w Kleosinie - organizacja spotkań z młodzieżą celem poinformowania ich o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa - podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia.
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi celem zagłębienia się w sytuację rodzinną osób nadmiernie spożywających alkohol w miejscu zagrożonym.

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie)

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 75:

asp. szt. Piotr Giba

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 193

telefon stacjonarny 47 71 141 84

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W ZAŚCIANKACH

                 ul. Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki telefon stacjonarny 47 71 141 80

                 Kierownik - asp. szt. Piotr Jarmoc

                              telefon komórkowy 507 816 252

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Miejsce gromadzenia się młodzieży, demoralizacja oraz spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w Grabówce przy ul. Jodłowej na terenie „placu zabaw„ oraz okolicznym masywie leśnym u zbiegu ulic Jodłowa – Klonowa – Paryska gm. Supraśl. Wszczynanie głośnych burd i imprez przez uczestników libacji, stwarzanie zagrożenia pożarowego po przez palenie ognisk w przedmiotowym masywie leśnym w Grabówce w godzinach 18.00-23.00 z reguły podczas weekendów i w okresie wakacyjnym. Popełnianie wykroczeń porządkowych takich jak zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych domów jednorodzinnych w Grabówce. Popełnianie wykroczeń porządkowych przez powracającą z tego miejsca nietrzeźwą młodzież, wybryków nieobyczajnych, aktów wandalizmu oraz zaśmiecania przyległego rejonu. Przedmiotowe miejsce znajduje się w masywie leśnym porośniętym gęstymi krzakami, gdzie na polanie w lesie osoby tam przebywające, umieściły prowizoryczne ławki z cegieł i desek tworząc warunki dogodne do spożywania alkoholu. We wskazanym miejscu, placu zabaw i masywie leśnym przebywają zarówno osoby młodociane, jak też mieszkańcy tutejszego osiedla, które często spożywają tam alkohol oraz palą ogniska. Miejsce to znajduje się u zbiegu ulic Jodłowa – Klonowa – Paryska w Grabówce nieopodal stadionu sportowego w Grabówce przy ul. Jodłowej oraz nie dużej odległości od dwóch osiedlowych sklepów z alkoholem. Zdiagnozowany problem dotyczy zarówno placu zabaw i masywu leśnego przebywających w jego obrębie małoletnich dzieci, które są demoralizowane przez zachowanie się przebywających tam osób, ale również pozostałych mieszkańców domów przylegających do opisanego terenu, których bezpośrednio dotyczy problem.

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska.
 • Kontynuacja w/w działań lub modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń.
 • Analiza uzyskanych wyników, ewentualna dalsza kontynuacja działań lub też na wskutek uzyskania informacji modyfikacja wcześniejszych działań i ustaleń. 
 • Powiadomienie Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz sołtysa wsi Grabówka.
 • Ustalenie właściciela masywu leśnego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu.
 • Zorganizowanie wspólnej akcji ukierunkowanej na eliminację zjawiska gromadzenia w tym miejscu młodzieży spożywającej alkohol.
 • Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną.
 • Spotkania z mieszkańcami w/w osiedla informowanie ich podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.
 • Wzmożona kontrola zagrożonego miejsca podczas codziennego obchodu dzielnicy oraz reakcja na wszelkie wykroczenia porządkowe.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Mieszkańcy osiedla – rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciach i wspólnych celach do osiągnięcia. Informowanie i zgłaszanie Policji wszelkich wykroczeń i przejawów demoralizacji oraz niszczenia mienia..
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo - monopolowych – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu ( małoletni, osoby nietrzeźwe ).

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny Las, Trakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 85:

mł. asp.  Magdalena Ditmar

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 507 816 468

telefon stacjonarny 47 71 141 85

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem przez osoby przebywające w rejonie altanki przyległej do terenu rekreacyjno-sportowego w m. Zaścianki ul. Górka Tomka szczególnie w porach wieczorowo-nocnych. Zakłócanie porządku publicznego, zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności oraz popełnianie innych wykroczeń porządkowych w w/w rejonie. Powyższe zjawiska negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz demoralizują nieletnich.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne w trakcie obchodu

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2020 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń porządkowych. Aktywizacja Urzędu Gminy Filia w m. Zaścianki do wspólnego działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania. Przypomnienie właścicielowi sklepu oraz jego pracownikom o obowiązujących przepisach dot. sprzedaży alkoholu.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń,
 • Działania j.w oraz ewaluacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Miejski Filia w Zaściankach – informowanie mieszkańców, współpraca z pozostałymi podmiotami.
 • Komenda Miejska Policji w Białymstoku – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia, wspólne działania celem wyeliminowania zjawiska.

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska)