Komisariat Policji IV w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

asp. szt. Paweł Sidorski

Komisariat Policji IV w Białymstoku ul. Słowackiego 1

tel. (85)670-23-46

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 41:

 

st. sierż. Karolina Matyśkiewicz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 135

tel. (85) 670-24-52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu „Żabka” przy ul. Wincentego Pola 13 w godzinach 14.00 – 0.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce publiczne, zakłócają ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnału okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami,
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu, zobowiązanie go do informowania o każdorazowym zakłóceniu porządku przez osoby przebywające w rejonie sklepu,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,
 • gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez  te osoby,
 • Współdziałanie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo – nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie  popełnianych wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowegoprzypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni,  osoby nietrzeźwe). 

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadburzańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego Nr 42:

 

st. sierż. Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

kom. 502-576-233

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W  Białymstoku przy  ul.Włościańska 41 w godz. 06.00-21.00.w rejonie sklepu „Chorten” dochodzi do żebractwa, zaczepiania klientów sklepu przez  osoby nieporadne życiowo i bezdomne.   

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika –dzielnicowego, który będzie współdziałał z dzielnicowym, złożenie wniosku o wzmożenie ilości patroli w  ww. miejscu.
 • Rozmowy z kierownictwem i personelem przyległego sklepu dotyczące przepisów sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.
 • Bieżąca współpraca z administratorem osiedla w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowaniu informacji o działaniach.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika –dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowychzainteresowanie się sytuacją osób przebywających ww.  miejscu, żebrzących i nieporadnych życiowo.
 • Właściciel sklepu „Chorten”– przypomnienie o obowiązku reagowania na popełniane wykroczenia i przestępstwa , stały kontakt z właściwym dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń.
 • Rozmowa z mieszkańcami sąsiadującymi ze sklepami rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o ww. działaniach i jego celach.

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska

 

Rejon dzielnicowego Nr 43:

 

Starszy Dzielnicowy
st. asp. Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 161

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Depowa teren po byłych warsztatach wojskowych pomiędzy RODz im. Berlinga, a Podlaskim Odziałem Straży Granicznej - przebywanie osób bezdomnych w niezabezpieczonym pustostanie, budynki w bardzo złym stanie technicznym, zagrożenie zaprószenia ognia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Miejsce to zostało ujawnione w ramach programu „Nie bądźmy obojętni” w rozpoznaniu dzielnicowego oraz zgłoszeń na KMZB. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań,
 • wystąpienie do Urzędu Miasta w Białymstoku o ustalenie właściciela/li posesji przy ul. Depowej po byłych warsztatach wojskowych,
 • poinformowanie MOPR w Białymstoku o osobach bezdomnych,
 • wystąpienie do MKRPA o leczenie osób przebywających w w/w miejscu mających problem alkoholowy,
 • współpraca z właścicielem w/w terenu dot. uniemożliwienia wejścia na posesję osobom postronnym, a w przypadku braku możliwości współpracy powiadomienie Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • realizacja KZD oraz działania z innymi dzielnicowymi z KPIV w ramach programu "Nie bądźmy obojętni"” celem wyeliminowania zjawiska,
 • propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym.
 • Urząd Miasta Białystok – ustalenie właściciela posesji przy ul. Depowej po byłych warsztatach wojskowych.
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego – zobowiązanie właściciela do zabezpieczenia budynków przed wejściem osób bezdomnych.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie –  udzielenie pomocy społecznej osobom na stałe przebywającym w pustostanie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skierowanie na leczenie odwykowe osób tego wymagających.

ulice:

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek

 

Rejon dzielnicowego Nr 44:

 

Starszy Dzielnicowy
st. asp. Adam Kulesza

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 162

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Pogodna / Zdrojowa – w rejonie Garaży i przyległego terenu zielonego w godzinach 8:00-22:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają  przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Rozmowy z właścicielami garaży poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu. 
 • Działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu oraz Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Realizacja KZD.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Właściciele garaży – niezwłoczne informowanie Policji jak i Straży Miejskiej o naruszeniach ładu i porządku w rejonie garaży jak i terenu przyległego.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspólne działania z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 45:

st. sierż. Dominika Fajkowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 165

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Wiejska 70A – w rejonie sklepu PSS Społem ,,Atut’’ w godzinach 16.00-22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają  przyległy teren. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkanie z kierownictwem oraz personelem sklepu PSS Społem ,,Atut’’, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Bieżąca współpraca z administratorem spółdzielni ,,Nowe Miasto’’ w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia. Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu.
 • Działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo – wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń. 
 • Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizacja KZD. Działania j.w oraz ich kontynuacja.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla ,,Nowe Miasto’’ - rozpropagowanie informacji o planie działań priorytetowych, jego celów i założeń oraz współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia.
 • Sklep PSS Społem ,,Atut’’ - kierownictwo oraz personel – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym, rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalność za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspólne działania z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B)

 

Rejon dzielnicowego Nr 46:

mł. asp. Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 163 

tel. (85) 670-21-79

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Dubois 2-4  w rejonie pasaży handlowych  dochodzi do spożywania alkoholu, a następnie zaśmiecania terenu przez wyrzucanie puszek i butelek. Zagorzenie to zostało zdiagnozowane we wszystkie dni tygodnia w godz. 17.00-23.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagorzenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od pobliskich mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych,
 • podjecie współpracy z okolicznymi mieszkańcami.
 • Współpraca z Wydziałem Patrolowo- Interwencyjnym KMP w Białymstoku,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu.
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń.
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • WPI KMP w Białymstoku oraz Straż Miejska w Białymstoku – wyeliminowanie zjawiska poprzez represjonowanie sprawców, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym.
 • Właściciele i pracownicy pasaży handlowych w Białymstoku przy ul. Dubois 2-4 – informowanie służb o naruszeniu ładu i porządku w jego okolicy. Spotkania z właścicielami i pracownikami pasaży oraz okolicznymi mieszkańcami.

 

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji)

 

Rejon dzielnicowego Nr 47:

Starszy Dzielnicowy

asp.szt. Jan Bachmura

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 164

tel. (85) 670-24 09

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. św. Jerzego 8 - 12 – w rejonie bloków  w godzinach 18.00-24.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają  przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkanie z kierownictwem oraz personelem sklepu monopolowego „alkohole” , poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Bieżąca współpraca z administratorem spółdzielni ,,Budowlani’’ w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu. Realizacja KZD.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla ,,Budowlani’’ - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Sklep monopolowy ,,alkohole’’ - kierownictwo oraz personel – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym, rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalność za nie.

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste)

 

Rejon dzielnicowego Nr 48:

mł. asp. Marcin Cywoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 167

tel. (85) 670-21-65

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Wiadukt 5 – 5B – w rejonie bloków  w godzinach 15.00-22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają  przyległy teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkanie z kierownictwem oraz personelem sklepów sprzedających alkohol, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • Bieżąca współpraca z administratorem spółdzielni w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych. Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 •  Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu, działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu. Realizacja KZD.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Sklepy monopolowe - kierownictwo oraz personel – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym, rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalność za nie.

 

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca)

 

Rejon dzielnicowego Nr 49:

st. sierż. Izabella Piszczatowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 170

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Parkowej 6A między szczytem bloku a murem od strony Galerii Alfa, w godzinach 06.00-22.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zakłócają porządek publiczny. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców ulicy Parkowej, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie bloków przy ul. Parkowa 6A,
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia,
 • współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem założenia kamer w rejonie zagrożonym,
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Administrator osiedla im. A. Mickiewicza- rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wspólne działania  z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury

 

Rejon dzielnicowego Nr 50:

asp. szt. Andrzej Leoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 171

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Wiewiórczej 51 w  rejonie przyległym do sklepu „Biedronka” w godzinach 14.00-02.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają, zakłócają porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.     

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych. 
 • Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje.
 • Spotkanie z kierownictwem sklepu „Biedronka” oraz rozmowy z personelem sklepu  poinformowanie  o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić  się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej  i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejsca  jak  i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia.
 • Bieżąca współpraca z Członkami Rady Osiedla Dojlidy w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o PDP.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania oraz gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją,
 • Rada Osiedla Dojlidy- rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, jak również zaangażowanie mieszkańców osiedla do reagowania i informowania odpowiednich służb w przypadku zaistnienia zakłócenia porządku publicznego w tym rejonie,
 • Kierownictwo sklepu „Biedronka”przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie,
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wspólne działania  z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11), Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia

 

Rejon dzielnicowego Nr 51:

  sierż. szt. Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 174

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W godzinach od 16.00 do 23.00 spożywanie alkoholu, oraz zaśmiecanie  w rejonie sklepu spożywczego ,,Lewiatan” ul. Dojlidy Górne 133 w Białymstoku. Rejon zaplecza oraz cześć parkingu od ul. Brzoskwiniowej.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane poprzez zgłoszenia naniesione na  Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz informacja uzyskana od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Podjęcie ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrolami WPI KMP,
 • monitorowanie zgłoszeń z KMZB.
 • W godzinach popołudniowych i wieczornych  sprawdzanie miejsca  zagrożonego.
 • W czasie obchodu, legitymowanie i represjonowanie osób, które naruszają porządek prawny.
 • W godzinach popołudniowych i wieczornych,  objęcie obiektu szczególnym nadzorem.
 • Kontakt z kierownikiem sklepu, celem wywieszenia dużej czytelnej informacji odnośnie konsekwencji prawnych spożywania alkoholu w obrębie wskazanego miejsca.
 • Podczas zebrania Rady Osiedla Dojlidy Górne analiza postępu prac nad zneutralizowaniem zagrożenia.
 • Współpraca z Radą Osiedla Dojlid Górnych, mająca na celu zgłoszenie wspólnej potrzeby zamontowania monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania gdzie dochodzi do wykroczeń porządkowych.
 • Ciągły nadzór i kontrola w rejonie sklepu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska (właściwy rejonowo dzielnicowy SM) - zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń,
 • Współpraca z kierownikiem i obsługą sklepu - przekazywanie  informacji odnośnie zdarzeń, które miały miejsce w rejonie sklepu.
 • Rada Osiedla Dojlidy Górne  - wymiana informacji  oraz umieszczenie komunikatu o realizacji planu w prasie lokalnej.

 

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Atłasowa, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 52:

 sierż. szt. Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 172

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Plażowa 56 w godz. 6.00-23.00 .w rejonie Rodzinnych Ogródków Działkowych  „Plażowy” przebywa osoba bezdomna . Osoba zamieszkuje w namiocie ,jest  zagrożona wychłodzeniem.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD,
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika –dzielnicowego, który będzie współdziałał z dzielnicowym,
 • bieżąca współpraca z administratorem osiedla w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowaniu informacji o działaniach,
 • powiadomienie instytucji pomocowych o założeniach planu oraz uzyskanie pomocy osobie bezdomne.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • MOPR – uzyskanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy materialnej i merytorycznej,
 • Zarząd Mienia Komunalnego, Urząd Miasta Białystok- uzyskanie informacji o możliwościach zakwaterowania osoby bezdomnej,
 • Caritas, Stowarzyszenie Droga- uzyskanie informacji o możliwości udzielenia pomocy materialnej i merytorycznej osobie.

 

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana

 

Rejon dzielnicowego Nr 53:

sierż. szt. Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 173

tel. (85)  670 21 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ul. Warmińskiej w godz: 23.00-06.00 pod mostem rzeki Dolistówka przebywa osoba bezdomna, która tam mieszka a w  okresie zimowym narażona jest na wychłodzenie.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy ze Strażą Miejską i właściwym strażnikiem –dzielnicowym, który będzie współpracował z dzielnicowym, złożenie wniosku o wzmożone patrole w ww. miejscu.
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i kontrola ww. miejsca i  osoby narażonej na wychłodzenie organizmu, motywowanie osoby bezdomnej do podjęcia kroków w kierunku poprawy swojej sytuacji życiowej i podjęcia starań o przydział lokalu mieszkalnego.
 • Nawiązanie współpracy z MOPR i MKRPA w także Zarządem Mienia Komunalnego, Urząd Miasta Białystok, Urzędem Pracy, celem sporządzenia planu wyjścia z bezdomności,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca przebywania osób bezdomnych narażonych na wychłodzenie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w ww.  miejscu-nieporadnych życiowo.
 • Zarząd Mienia Komunalnego – rozważenie możliwości przydziały lokalu zastępczego,
 • Caritas Stowarzyszenie Droga – uzyskanie informacji o możliwości pomocy materialnej i merytorycznej osobie.
 • Urząd Pracy – zaproponowanie  osobom bezdomnym prac interwencyjnych,
 • Rozmowa z mieszkańcami  w celu rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o ww. działaniach i jego celach.

 

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 54:

 

mł. asp. Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 186

tel. (85) 670-21 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Kleosinie przy  ul. Wyszyńskiego 2,4,6- w rejonie bloków tj. w szczycie bloku przy ul. Wyszyńskiego 2, w krzakach, w godz. 16.00-20.00  gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają ład i porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsce publiczne. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej oraz sołtysa o podjęciu działań w rejonie bloków przy ul. Wyszyńskiego 2,4,6 w Kleosinie,
 • rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową celem założenia kamer w rejonie zagrożonym,
 • zorganizowanie spotkań z młodzieżą w SP w Kleosinie celem uświadomienia ich o zagrożeniu,
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Kleosinie – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie)

 

Rejon dzielnicowego Nr 75:

asp. szt. Piotr Giba

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 193

tel. (85) 670 24 09 

Punkt przyjęć interesantów

Sobolewo ul. Szosa Baranowicka 94
każdy czwartek miesiąca w godz. 15-17

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, gromadzenie się w rejonie wejścia głównego i parkingu sklepu  BIEDRONKA przy ul. Szosa Baranowicka 29 przy drodze krajowej T-65 osób nietrzeźwych  i  bezdomnych. Kradzieże z włamaniem do zaparkowanych na parkingu samochodów  klientów sklepu  w szczególności obywateli WNP i Białorusi oraz zuchwałe  kradzieże  alkoholu i wyrwy  toreb w godzinach 8.00-21.00, we wszystkie dni tygodnia.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD w celu wyeliminowania w/w zjawisk. Wzmożona kontrola własna zagrożonego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego oraz reakcja na wykroczenia.
 • podjęcie współpracy oraz poinformowanie o negatywnych zjawiskach i bieżących problemach kierownictwo i personel sklepu Biedronka oraz pracowników ochrony.  Przypomnienie pracownikom sklepu  Biedronka o obowiązujących  przepisów  dot. sprzedaży i konsumpcjom alkoholu w rejonie sklepu.
 • wzmożona kontrola zagrożonego miejsca podczas obchodu rejonu służbowego oraz reakcja na wykroczenia. Wspólne z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo – wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnienie  i represjonowanie popełnionych przez w/w osoby wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Personel  i ochrona  sklepu Biedronka  w Zaściankach  informowanie o sposobach wyeliminowania negatywnych zjawisk.
 • Kierownictwo i  centralę  zarządu  firmy  Jeronimo  Martins Polska S.A  „Biedronka”.   
 • MOPS w Zaściankach -  zainteresowanie  się  sytuacją  osób  bezdomnych przebywających  w  rejonie sklepu.

 

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny Las, Trakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicza (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 85:

 

asp. szt. Piotr Jarmoc

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

kom. 507 816 468

tel. (85) 670 24 94

Punkt przyjęć interesantów

Sobolewo ul. Szosa Baranowicka 94
każdy czwartek miesiąca w godz. 15-17

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu „Chorten Grabówka” w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicka 82 w godzinach 14.00 – 22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce publiczne, zakłócają ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnału okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania. Osoby przebywające w rejonie sklepu zaczepiają osoby przechodzące w rejonie sklepu.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami,

 • Współdziałanie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo– nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń.

 • Nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu, zobowiązanie go do informowania o każdorazowym zakłóceniu porządku przez osoby przebywające w rejonie sklepu,

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania,

 • gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,

 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez  te osoby,

 • Współdziałanie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo – nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Supraślu – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego –przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni, osoby nietrzeźwe).

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska)