Komisariat Policji IV w Białymstoku - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji IV w Białymstoku

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 

asp. szt. Paweł Sidorski

Komisariat Policji IV w Białymstoku ul. Słowackiego 1

tel. (85)670-23-46

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 41:

 

st. sierż. Karolina Matyśkiewicz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 135

tel. (85) 670-24-52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie sklepu „Żabka” przy ul.Jana Krzysztofa Kluka 10 w godzinach 14.00 – 0.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zaśmiecają miejsce publiczne, zakłócają ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnału okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego strażnika – dzielnicowego, który   będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu
 • nawiązanie współpracy z właścicielem sklepu, zobowiązanie go do informowania o każdorazowym zakłócaniu porządku przez osoby przebywające w rejonie sklepu
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzenie ich w życie w trakcie codziennego       obchodu
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo - wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i       represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych   metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego   na początku celu
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia,         dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz   zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia          celu i określenie stopnia jego osiągnięcia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowania zjawiska, właściwego strażnika – dzielnicowego, który będzie współdziałał w uporządkowaniu terenu,
 • Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (małoletni, osoby nietrzeźwe)

ulice:

Agatki, Ametystowa, Antoniewicza, Bagienna, Bagnówka Kol., Banachiewicza, Baśniowa, Berezyńska, Białkowskiego, Biebrzańska, Boruty, Brodowicza, Bursztynowa, Bystrzycka, Chełmońskiego (nr nieparzyste), Chętnika, Cypiska, Czarnej Hańczy, Czerwonego Kapturka, Diamentowa, Dożynkowa, Dyngusowa, Dźwińska, Familijna, Glogera, Gogola, Gorkiego, Gościnna, Gwiazdkowa, Hanki, Honorowych Krwiodawców, Jacka i Agatki, Janosika, Janickiego, Jaroszówka, Jaspisowa, Jutrzenki, Kameralna, Karnego, Kirkora, Kluka, Kopciuszka, Koralowa, Kosińskiego, Kossak Simony, Kościałkowskiego Zyndrama, Krasnoludków, Królika Mieczysława, Krzywoustego Bolesława (od ul. Raginisa do ul. Wysockiego prawa strona), Lazurowa, Malachitowa, Malczewskiego, Malinowskiego Franciszka, Marcinkiewicza Józefa, Modra, Mościckiego (nr parzyste), Nadburzańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Nowakowskiego, Obłoków, Oczki, Odrzańska, Ondraszka, Paska, Plastusia, Prus Łucji, Pola, Prypecka, Przytulna, Puchalskiego, Raginisa (nieparzyste od nr 87 do końca; parzyste od nr 64 do końca), Recki, Róży Wiatrów, Rubinowa, Rubinowicza, Rumcajsa, Rycerska, Skalna, Skargi, Skrzatów, Struga, Szczęśliwa, Szmaragdowa, Teresy Trojańskiej, Topazowa, Trawiasta (parzyste od nr 20 do końca; nieparzyste od nr 9 do końca), Turkusowa, Ustronna (parzyste od nr 42 do końca; nieparzyste od 43 do końca), Uśmiechu, Wańkowicza, Wiankowa, Wiklinowa, Wilejki, Wiślana, Wymarzona, Wysockiego (od nr 152 do końca), Zana, Zoli, Żmichowskiej

 

Rejon dzielnicowego Nr 42:

 

sierż.szt. Karol Pycz

e-mail: dzielnicowy.slowackiego12@bk.policja.gov.pl

kom. 502-576-233

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W  Białymstoku przy  ul.Włościańska 41 w godz. 06.00-21.00.w rejonie sklepu „Chorten” dochodzi do żebractwa, zaczepiania klientów sklepu przez  osoby nieporadne życiowo i bezdomne.Dochodzi również do spożywania alkoholu w rejonie przystanku MPK-a, znajdującego się w odległości kilkunastu metrów od sklepu   

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zagrożeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • weryfikacja prowadzonych kart KZD oraz KMZB. Pismo do Straży Miejskiej o dalsze kontrolowanie wskazanego rejonu i zwiększenie częstotliwości kontroli
 • Stały kontakt z pracownikami i kierownikiem sklepu w celu weryfikacji występowania zagrożenia i częstotliwości zjawiska. Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych koncepcji i wdrażanie ich w życie podczas obchodu
 • kontynuacja w/w działań, modyfikacja założonych przedsięwzięć w razie potrzeby.
 • działania jak wcześniej, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – wyeliminowanie zjawiska w swoim rejonie działania, wyznaczenie właściwego strażnika-dzielnicowego, który będzie współdziałał w ramach nowych porządków.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – objęcie zainteresowaniem sytuacji osób przebywających we wskazanym miejscu, nieporadnych życiowo i żebrzących
 • Właściciel sklepu „Chorten” - przypomnienie o obowiązku reagowania na popełniane wykroczenia
  i przestępstwa, stały kontakt z dzielnicowym celem przekazywania aktualnych informacji na temat zagrożeń
 • Rozmowa z mieszkańcami w sąsiedztwie sklepu – rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o podjętych działaniach i jego celach.

ulice:

42 Pułku Piechoty (od Kazimierza Wielkiego do końca), Baczyńskiego, Baranowicka (nr 203), Bogusławskiego, Brzechwy, Brzostowskiego, Chełmońskiego  ( parzyste od nr 22 do końca), Ciołkowskiego (nr od 94 do końca), Dolistowska, Drzymały, Fredry, Ignacego Prądzyńskiego, Kantora Tadeusza, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego (prawa strona jadąc od ul. Piastowskiej – brak numerów), Komunalna, Korczaka, Księcia Poniatowskiego, Lema, Makuszyńskiego, Matejki, Moniuszki (nr parzyste do nr 44; nieparzyste do nr 51), Mościckiego (nr nieparzyste), Niemcewicza, Norwida, Nowowiejskiego, Obrońców Westerplatte, Ofiar Majdanka, Piastowska (prawa strona jadąc od torów do skrzyżowania z ul. Sulika Nikodema), Pieczurki, Puszkina, Rolna, Rondo Jana Tarasiewicza, Sucharskiego, Sulika Nikodema (od skrzyżowania z ul. Piastowską do ul. Ciołkowskiego – prawa strona), Synów Pułku, Szymanowskiego, Ściegiennego, Św. Józefa, Warzywna, Włościańska, Wyspiańskiego, Ziemska

 

Rejon dzielnicowego Nr 43:

 

Starszy Dzielnicowy
st. asp. Adam Kulesza

e-mail: w Idzielnicowy.slowackiego2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 161

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie ul. Gen. Bema 62 spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Białystok miejsce znajduje się w rejonie bloków, w których zamieszkuje dużo rodzin z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Miejsce to zostało ujawnione w ramach programu „Nie bądźmy obojętni” w rozpoznaniu dzielnicowego oraz zgłoszeń na KMZB. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań, wdrożenie realizacji Karty Zadania Doraźnego
 • współpraca z przedstawicielem wspólnty mieszkaniowej, kierowanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wgląd w sytuację ujawnionych osób nadużywających alkohol, nieporadnych życiowo potrzebujących pomocy pracowników socjalnych, w przypadku ujawnienia osób spełniających kryteria wystąpienia do MKRPA o wszczęcie postępownia o leczenie przymusowe osób dotkniętych problem alkoholowym
 • realizacja KZD oraz działania z innymi dzielnicowymi z KPIV celem wyeliminowania zjawiska, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego,
 • analiza wyników uzyskanych w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – skierowanie na leczenie odwykowe osób tego wymagających,
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu (min. zakaz sprzedaży małoletnim oraz osobom nietrzeźwym,
 • Zarząd wspólnoty – informowanie, propagowanie przedsięwzięcia

Bema (nr parzyste od 60 do końca), Bydgoska, Celownicza, Cementowa, Depowa, Ekologiczna, Gnieźnińska, Hajduka, Handlowa, Hurtowa, Kanonierska, Kopernika (nr nieparzyste od 19 do końca), Łodzińskiego, Magazynowa, Oboźna, Octowa, Pińska, Pogodna (nr parzyste od 18 do końca), Przyrodnicza, Sejneńska, Składowa, Starosielce, Ścianka, Św. Kingi, Transportowa (nr parzyste), Wapienna, Zakątek

 

Rejon dzielnicowego Nr 44:

 


st. sierż. Dominika Fajkowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 162

tel. (85) 670-21-65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie  ul. Pogodna 2 i Wiejska 8 spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w Białymstoku  Miejsce znajduje się w rejonie bloków, w których zamieszkuje dużo rodzin z nieletnimi dziećmi oraz osoby starsze. Obserwowanie osób łamiących przepisy prawa naraża nieletnich na demoralizację a osoby starsze na utratę poczucia bezpieczeństwa 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań, wdrożenie realizacji Karty Zadania Doraźnego,.
 • współpraca z przedstawicielem wspólnty mieszkaniowej, kierowanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wgląd w sytuację ujawnionych osób nadużywających alkohol, nieporadnych życiowo potrzebujących pomocy pracowników socjalnych, w przypadku ujawnienia osób spełniających kryteria wystąpienia do MKRPA o wszczęcie postępownia o leczenie przymusowe osób dotkniętych problem alkoholowym
 • realizacja KZD oraz działania z innymi dzielnicowymi z KPIV celem wyeliminowania zjawiska, propagowanie PDP podczas spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 •  analiza wyników uzyskanych w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją.
 • Administracji Osiedla - współpraca z administracją w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • Właściciele garaży – niezwłoczne informowanie Policji jak i Straży Miejskiej o naruszeniach ładu i porządku w rejonie garaży jak i terenu przyległego.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspólne działania z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Bema (nr nieparzyste od 75 do końca), Kopernika (nr nieparzyste 3-9), Lisia, Ostrołęcka, Pogodna (nr parzyste 2 -16d), Tęczowa, Wiejska (nr parzyste 4A – 8), Zdrojowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 45:

st. sierż. Dominika Fajkowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego13@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 165

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Zachodnia/Pogodna – w rejonie orliku i placu zabaw, codziennie w godzinach 14.00-22.00 gromadzą się osoby pełnoletnie, które spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają  przyległy teren, zakłócają porządek publiczny

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD w celu wyeliminowania zjawiska
 • powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska
 • powiadomienie ,,Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pogodna 11B, 11E, 11G’’ oraz Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Zachodniej 1 o podjęciu działań w rejonie orliku i placu zabaw
 • bieżąca współpraca z administratorem spółdzielni ,,Nowe Miasto’’ w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o planie działań priorytetowych.
 • zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia. Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego.
 • zakomunikowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia, wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 • Informowanie mieszkańców oraz odwiedzanych rodzin podczas obchodu o przedsięwzięciu
 • systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD
 • działania z dzielnicowym sąsiedniego rejonu w godzinach popołudniowo – wieczornych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń.
 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod   lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Wspólnoty Mieszkaniowe - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, współpraca z wspólnotami w celu monitorowania zagrożenia
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w czynności wymagających takiego leczenia.

 

ulice:

Dzielna, Kisiela, Kręta (numery parzyste), Pogodna  (nr nieparzyste), Strzelecka (10-18/1), Wiejska (nr parzyste od 60 do końca), Zachodnia (nr 1 – 13C i nr 2A- 2G), Żeromskiego (nr nieparzyste 1, 1A, 1B)

 

Rejon dzielnicowego Nr 46:

st. sierż. Izabella Piszczatowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 163 

tel. (85) 670-24 94

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. Dubois 4,6,8 – codziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych grupy osób spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsce publiczne.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagorzenie to zostało zdiagnozowane na podstawie informacji uzyskanych od pobliskich mieszkańców oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie. Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia.
 • Współpraca ze Strażą Miejską w Białymstoku celem zintensyfikowania działań w rejonie zagrożonym; zorganizowanie spotkań z młodzieżą w SP 50 w Białymstoku celem uświadomienia ich o zagrożeniu
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Szkoła nr 50 w Białymstoku – organizacja spotkań z młodzieżą celem poinformowania ich o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu

 • Spółdzielnia mieszkaniowa Elemencik -  podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi celem zagłębienia się w sytuację rodzinną osób nadmiernie spożywających alkohol w miejscu zagrożonym

 

ulice:

Dubois (nr parzyste 2 – 22), Paderewskiego, Paszkowskiego (nr 3), Pułaskiego (nr 85 do końca i nr 92 do końca), Świętego Jerzego (nr  19 – 23, i nr 30 – 40), Transportowa ( nr nieparzyste – 11,13,15), Orląt Grodzieńskich (bez nr posesji)

 

Rejon dzielnicowego Nr 47:

Starszy Dzielnicowy

asp.szt. Jan Bachmura

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 164

tel. (85) 670-24 09

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Białystok ul. św. Jerzego 22 – w rejonie ciągu handlowego w godz. 16.00 – 20.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecają  przyległy teren. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie KZD w celu wyeliminowania zjawiska.
 • Spotkanie z kierownictwem oraz personelem sklepu monopolowego „Bimber”, poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska. Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego
 • wspólnie z dzielnicowym  przyległego rejonu zaplanowanie w godz. popołudniowo – wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie osób popełniających wykroczenia
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji opracowanie nowych metod lub sposobów i środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu. Realizacja KZD.
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska - wyeliminowania zjawiska poprzez kontrolowanie miejsca zagrożonego oraz represjonowanie sprawców wykroczeń, zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją
 • Sklep monopolowy - kierownictwo oraz personel – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym, rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalność za nie.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

ulice:

Dubois (nieparzyste 3-27), Krucza (od 6 i 6a i od nr 5/1, 5/2, 7), Pułaskiego (nr 47/1-69  i nr 36,48-88, 58A), Sławińskiego (od ul. Świętego Jerzego do ul. Wspólnej 32 – nr 4, 8), Transportowa (nieparzyste 3-9), Orląt Grodzieńskich (brak nr posesji), Świętego Jerzego (nr  parzyste 4-22, nr nieparzyste 43-66), Zachodnia (nr parzyste 2/5 – 36 i 9/1), Żeromskiego (nr parzyste)

 

Rejon dzielnicowego Nr 48:

 

asp. Marcin Cywoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 167

tel. (85) 670-24-09

Punkt przyjęć interesanta:
ul. Dubois 21
każdy wtorek miesiąca w godz. 15-17

każdy piątek miesiąca w godz. 9.00-11.00

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Kawaleryjskiej 25 na zapleczu sklepu spożywczego, codziennie w godzinach 07:00-10:00 oraz 15:00- 22:00 gromadzą się osoby spożywające alkohol oraz zaśmiecające teren zielony, znajdujący się za sklepem

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie ustalone na podstawie zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, informacji uzyskanych od mieszkańców oraz wiedzy własnej dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • założenie karty KZD celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienia Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu
 • współpraca z pracownikami stacji benzynowej Orlen przy ul Kawaleryjskiej 27, współpraca z właścicielem w/w terenu. Informowanie mieszkańców i właściciela sklepu spożywczo-monopolowego na ul Kawaleryjskiej 25  o podjętych działaniach i możliwościach czynnego włączenia się ich w te działania.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu jak i podjęcia wspólnych działań mających na celu eliminację zjawiska.
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających porządek prawny, analiza podjętych działań i ocena realizacji planu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska  - wyeliminowania zjawiska,  poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wyznaczenie właściwego rejonowo strażnika, który będzie współpracował z dzielnicowym

 

ulice:

Braterska, Ciołkowskiego  (od ul. Kawaleryjskiej do ul. Wiosennej, bez numerów posesji), Gołębia, Grażyny, Harcerska, Horodniańska, Kawaleryjska, Kominek, Kredytowa, Kręta (nr nieparzyste), Krucza (nr 1 – 5C i 2 – 4A), Mrówcza, Nowa, Pajęcza, Pancerna, Plater Emilii, Południowa, Pracownicza, Pszczela, Pułaskiego (nr 1 - 45 i 2 – 34), Równa, Sławińskiego (cała ,bez nr 4 i 8), Słoneczna, Sowińskiego, Strzelecka (nr nieparzyste 1-11A, nr parzyste  4-8/1), Ułańska, Wiadukt, Wiosenna, Wspólna, Zachodnia (nr 15 i 15a), Zapiecek, Zielna, Żeromskiego (nr nieparzyste od nr 5 do końca)

 

Rejon dzielnicowego Nr 49:

st. sierż. Grzegorz Łukasiuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 170

tel. (85) 670-24-52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 32 w  rejonie sklepu „Grands”,  codziennie w godzinach 06.00-22.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym w rejonie sklepu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów mieszkańców ulicy Parkowej, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska,
 • powiadomienie spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w rejonie bloków przy  ul. Mickiewicza 32,
 • spotkanie z właścicielem sklepu „Grands” oraz rozmowy z personelem sklepu poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • powiadomienie Straży Miejskiej  i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejscu  jaki podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia,
 • systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych popełnianych wykroczeń, realizacja KZD
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją

 • Administrator osiedla - rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach

 • Właściciel sklepu „Grands” – przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- występowanie z wnioskami leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

11 listopada  (nr 6/7, 7A), Białowieska, Bracka, Cienista, Ciołkowskiego  (nr  1 – 11/3 i nr 2 – 2/3), Grottgera, Hoża, Jagodowa, Księżycowa, Kwiatowa, Letniska, Majora Jana Michałowskiego, Mickiewicza (nr parzyste 14 do końca nr 106), Miła, Modrzewiowa, Parkowa, Podleśna, Prosta, Prusa, Przekątna, Przemysłowa, Romantyczna, Słowackiego, Świerkowa, Świętojańska (nr nieparzyste 15 – 21), Św. Ojca Pio, Urocza, Wiejska (nr nieparzyste 1 – 83), Zaułek Bracki, Zwierzyniecka (nr 4 – 84 i od 25 do nr 39), Żwirki i Wigury

 

Rejon dzielnicowego Nr 50:

Starszy Dzielnicowy

asp. szt. Andrzej Leoniuk

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 171

tel. (85) 670-24-94

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Białymstoku przy ulicy Murarskiej w  rejonie przyległym do ciągów garaży i ścieżki rowerowej, codziennie w godzinach 14.00-02.00 gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz malują graffiti

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.     

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych celem wyeliminowania zjawiska , powiadomienie Rady Osiedla Mickiewicza o podjęciu działań w rejonie garaży przy ul. Murarskiej     i przyległej ścieżki rowerowej.
 • Spotkanie z właścicielami i personelem pobliskich sklepów  poinformowanie o występującym zagrożeniu oraz podjęcie wspólnych działań mających przyczynić się do wyeliminowania zagrożenia.
 • Powiadomienie Straży Miejskiej i właściwego miejscowo strażnika celem wzmożenia kontroli w w/w miejsca  jak  i podjęcia wspólnych działań mających na celu wyeliminowane zagrożenia
 • Bieżąca współpraca z Członkami Rady Osiedla Dojlidy w celu monitorowania zagrożenia oraz rozpropagowania informacji o PDP.
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych wzmożonych działań ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych wykroczeń w tym rejonie
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, bezwzględne reagowanie          w zakresie stosowania środków karnych w przypadku ujawnienia osób naruszających normy prawne
 • spotkanie z mieszkańcami osiedla im. Adama Mickiewicza, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, represjonowanie sprawców wykroczeń zwiększenie ilości patroli w w/w miejscu, wspólne działania z Policją,
 • Rada Osiedla Dojlidy- rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o w/w działaniach i jego celach, jak również zaangażowanie mieszkańców osiedla do reagowania i informowania odpowiednich służb w przypadku zaistnienia zakłócenia porządku publicznego w tym rejonie,
 • Kierownictwo sklepów „Bałagan”, „Chorten” – przypomnienie obowiązujących przepisów  dot. sprzedaży alkoholu, stały kontakt z właściwym terytorialnie dzielnicowym rozpropagowanie wśród pracowników informacji dotyczących zagrożenia jakie powodują i karalności za nie.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wspólne działania  z dzielnicowym, występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe dla osób ujawnionych w trakcie czynności wymagających takiego leczenia.

ulice:

Augustowska, Bartnicza, Bednarska, Bobrów, Bociania, Borsucza, Brańska, Ciołkowskiego (nr 11/5 – 65 i 4 – 12D), Dojlidzka, Dojlidy Fabryczne (nr parzyste), Drewniana (9-19, 12-34A), Folwarczna, Gdańska, Gliwicka, Jagiellońska, Jaskółcza, Jelenia, Karpińskiego (nr nieparzyste od ul. Mickiewicza do ul. Zalesie od nr 1 do 11), Kołodziejska, Konopnickiej, Kormoranów, Krecia, Królicza, Ks. Suchowolca  (nr parzyste od nr 6do nr 28), Kuropatwia, Kuronia, Lwowska, Łabędzia, Ładna, Łosia, Mickiewicza  ( nr nieparzyste  7 do 103), Miłosza Czesława, Murarska, Myśliwska, Niedźwiedzia, Nowowarszawska (nr parzyste od nr 84 do końca do 128), Orzeszkowej (nr 1 – 15b i  2 – 30), Pawia, Pod Krzywą, Ptasia, Rysia, Sarnia, Saska, Sępia, Skwer  Bł. Bolesławy Lament, Słowicza, Sokola, Stawowa (nr parzyste 2 – 2B, nr nieparzyste 1 – 13), Strusia, Szczecińska, Szpacza, Śląska, Świętojańska  (nr nieparzyste 13 - 13/4B), Św. Eliasza (nr parzyste, brak posesji od ul. Kuronia do ul. Karpińskiego), Tygrysia, Wiewiórcza, Wilcza, Zajęcza, Zaułek Zakopiański, Żółwia, Żubrów, Żurawia

 

Rejon dzielnicowego Nr 51:

sierż. szt. Tomasz Narel

e-mail: dzielnicowy.slowackiego10@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 174

tel. (85) 670-21-79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw znajdującym się przy Parkingu Kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela przy ul. Stoczni Gdańskiej 69 w Białymstoku w godz. 17:00-2:00 gromadzi się młodzież, która pomimo zakazu wprowadza tam psy i głośno się zachowuje. Nieletni używają wyrobów tytoniowych i e – papierosów oraz mogą spożywać alkohol.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane poprzez zgłoszenia naniesione na  Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, oraz informacja uzyskana od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • w okresie przerwy wakacyjnej kontrole, obserwacja, sprawdzanie miejsca  w czasie obchodu, legitymowanie i represjonowanie osób, które naruszają regulamin obiektu, popełniają czyny zabronione lub wykroczenia
 • podjęcie współpracy z z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, patrolami WPI KMP
 • .założenie karty KZD
 • monitorowanie zgłoszeń z KMZB
 • w godzinach popołudniowych i wieczornych ze względu na wolny czas pozalekcyjny młodzieży:
 • współpraca z dyrekcją SP 52
 • Współpraca z Radą Osiedla Dojlidy Górne, mająca na celu zgłoszenie wspólnej potrzeby zamontowania monitoringu miejskiego w rejonie zgłoszonego obiektu..
 • Działania profilaktyczne, prelekcje w Szkole Podstawowej nr 52 mieszczącej się przy ul. Dojlidy Górne 48 w Białymstoku z młodzieżą, odnośnie szkodliwego wpływu alkoholu, papierosów i e-papierosów

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska (właściwy rejonowo dzielnicowy SM) - Zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń
 • Współpraca z Pedagogiem Szkolnym i nauczycielami - Przekazywanie  informacji o szkodliwym wpływie alkoholu, papierosów i e – papierosów..
 • Współpraca z rodzicami uczniów SP 52 – Podczas rozpoczęcia roku szkolnego, poinformowanie             o zaistniałym zagrożeniu. W czasie zebrań na początku roku wymiana informacji i spostrzeżeń zarówno odnośnie zagrożeń w rejonie placu zabaw, jak również pogadanki o przejawach demoralizacji wśród młodzieży.

 

ulice:

Dojlidy Górne (ulice: Agawy, Albatrosa, Algebraiczna, Ananasowa, Arnikowa, Astrów, Atłasowa, Azaliowa, Bajeczna, Berberysowa, Browarowa, Brzegowa, Brzoskwiniowa, Bukszpanowa, Busolowa, Cukiniowa, Cumownicza, Cyfrowa, Cytrynowa, Cytrusowa, Czereśniowa, Daliowa, Dodatnia, Dojlidy Górne, Dokerów, Dolina Stawów, Drzewna, Dzwonkowa, Edukacyjna, Eliasza Proroka (nr nieparzyste), Falowa, Fiołkowa, Fregatowa, Funkcyjna, Geometryczna, Gerberowa, Gminna, Goździkowa, Górna, Grabowa, Halicka, Helska, Hiacyntowa, Holownicza, Irysowa, Jachtowa, Jaskrów, Jastrzębia, Kadłubowa, Kaktusowa, Kameliowa, Kanarkowa, Kapitańska, Karpińskiego (nr parzyste), Kaszmirowa, Kolonia Dojlidy, Kolorowa, Komandorska, Koperkowa, Kotwicowa, Kowalska, Kraski, Krokusowa, Kryniczna, Ks. Suchowolca (nr parzyste od 30), Krzywa, Laurowa, Leśna Polana, Leśne Echa, Leśnej Jagody, Liniowa, Logarytmiczna, Lubczykowa, Maciejki, Macierzanki, Majowa, Malwowa, Margerytki, Marynarska, Masztowa, Matematyczna, Michałowe Pole, Mickiewicza (nr nieparzyste od ul. Karpińskiego do granic miasta), Milowa, Mnożna, Morska, Motyla, Nad Potokiem, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasienna, Nasturcjowa, Niezapominajki, Okrętowa, Ordynacka, Ostróżki, Pagórkowa, Paprociowa, Pelargonii, Perłowa, Pierwiastkowa, Piracka, Pływacka, Pod Lasem, Podmokła, Pokładowa, Poranna, Portowa, Posejdona, Potokowa, Promowa, Przelotowa, Przepiórki, Pszeniczna, Rejsowa, Rozmarynowa, Rybitwy, Rzeczna, Sasanki, Sezamkowa, Sieciowa, Sikorki, Skowronkowa, Solnicka, Sterowa, Stoczni Gdańskiej, Stokrotki, Strumykowa, Szafirowa, Szkwałowa, Sztormowa, Św. Grzegorza Peradze, Św. Jana Chrzciciela, Tulipanowa, Ułamkowa, Wigierska, Wiosłowa, Wodna, Wolińska, Wydmowa, Zabłudowska, Zagórki, Zalesie, Zatokowa, Zawilców, Zielona, Zielone Jabłuszko, Żeglarska), Izabelin (ulice: Dworska, Herbowa, Husarska, Lubomirska, Magnacka, Ordynacka, Ułańska), Niewodnica Nargilewska (ulice: Dębowa, Drozda, Jaśminowa, Jaworowa, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Międzyleśna, Miła, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Pozytywna, Sezamkowa, Sosnowa, Szczęśliwa, Świerkowa, Wesoła, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Olmonty (ulice: Bobrowa, Bociania, Chabrowa, Chmielna), Solniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Bukowa, Klonowa, Leszczynowa, Osiedlowa, Świerkowa, Wiejska), Stanisławowo (ulice: Mroźna, Niebanalna, Słonecznikowa, Sympatyczna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 52:

 sierż. szt. Piotr Płoński

e-mail: dzielnicowy.slowackiego9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 172

tel. (85) 670 24 52

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu i zaśmiecanie w rejonie placu zabaw  i przed klatkami schodowymi bloków ulicy Dojnowskiej 80A, 80B, 80C w Białymstoku. Zjawisko ma miejsce we wszystkie dni tygodnia szczególnie w godz. 17:00-2:00..

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie, oraz realizacja KZD,
 • zorganizowanie debaty z mieszkańcami bloków w świetlicy ,,ELEOS”, informowanie o wdrożonym planie priorytetowym podczas odwiedzin rodzin i obchodu.
 • Działąnia ze Strażą Miejską, oraz dzielnicowym z sąsiedniego rejonu 
 • Wzmożone kontrole własne miejsca zagrożonego, spotkanie z mieszkańcami blokowiska, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Straż Miejska – Zwiększona liczba patroli na wskazanym terenie – represjonowanie sprawców wykroczeń, wyznaczenie właściwego rejonowo Dzielnicowego – Strażnika   i podjęcie współpracy.
 • Kadra Pedagogiczna Świetlicy Eleos ul. Dojnowska w Białymstoku – uświadamianie młodzieży odnośnie szkodliwości alkoholu i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów pod kątem demoralizacji przez starszą młodzież. Udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zebrań z mieszkańcami.

 

ulice:

Baranowicka (nr 56 do końca i nr 59 do końca), Cała, Ceramiczna, Ciesielska, Ciołkowskiego (nr parzyste 16 – 38A), Dojlidy Fabryczne (nieparzyste), Dojnowska, Górnicza, Gródecka, Hutnicza, Iglasta, Juranda, Kajki, Kąpielowa, Kmicica, Kolonijna, Korzeniowskiego, Ks. Suchowolca (nr nieparzyste do końca), Leśna, Liściasta, Mokra, Naftowa, Nowatorska, Nowowarszawska (nr nieparzyste 95  do końca), Obrębowa, Piaskowa, Pionowa, Plażowa, Podłużna, Pozioma, Przejściowa, Puchatka, Serwitutowa, Sobolewska, Sowlańska, Stawowa (od ul. Dojlidy Fabryczne do ul. Leśnej, 6-50 i nr 17-51), Śmiała, Turystyczna, Wczasowa, Zagłoby, Zdrowa, Zuchów, Źródlana

 

Rejon dzielnicowego Nr 53:

sierż. szt. Anna Krasowska

e-mail: dzielnicowy.slowackiego14@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 173

tel. (85)  670 21 79

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W  Białymstoku przy  ul.  Sybiraków – Wołyńska  w rejonie kompleksu sportowo –rekreacyjnego, codziennie w godz. 14.00-02.00  gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają pobliski teren.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, własnego rozpoznania oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy ze Strażą Miejską i właściwym strażnikiem dzielnicowym, który będzie współpracował z dzielnicowym, złożenie wniosku o wzmożone patrole w ww. miejscu.
 • wzmożona kontrola ww. miejsca przez właściwego terytorialnie dzielnicowego jak                   i dzielnicowych z rejonów sąsiednich pod kątem ujawniania i represjonowania sprawców wykroczeń,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,

 • analiza podjętych działań, ocena realizacji planu

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Miejska – kontrola miejsca przebywania osób bezdomnych narażonych na wychłodzenie,
 • Urząd Miejski w Białymstoku podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie  o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego.

 

ulice:

Andrukiewicza St. Ks., Baranowicka (od nr 1 do 57 i od nr 2 do 54), Branickiego  (od Placu Antonowicza do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego  (nr 67 – 175 i 52 – 92A), Geodetów, Gospodarska, Karmelowa, Kujawska, Łużycka, Małopolska, Nowowarszawska (nr 1 – 87 i 2 – 78), Opolska, Piasta (nr 123 – 129 i 126 – 146/5), Pomorska, Rzeszowska, Sybiraków, Wakacyjna, Warmińska, Wielkopolska, Wołyńska, Zaściańska, Zaułek Kłodzki, Zaułek Łęczycki, Zaułek Olsztyński, Zaułek Podhalański, Zaułek Podlaski, Zbożowa

 

Rejon dzielnicowego Nr 54:

 

mł. asp. Artur Sznajderuk

e-mail: dzielnicowy.slowackiego11@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 186

tel. (85) 670-21 65

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Kleosin ul. Walerowskiego, rejon garaży przy torach, za boiskiem Orlik – codziennie w godzinach popołudniowych i wieczornych grupy osób spożywają alkohol, zakłócają porządek publiczny, zaśmiecają miejsce publiczne

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska, powiadomienie Spółdzielni mieszkaniowej o podjęciu działań w m.Kleosin ul. Walerowskiego, rejon garaży przy torach, za boiskiem Orlik. Rozpropagowanie wśród mieszkańców osiedla informacji dotyczących zagrożenia
 • Współpraca z Urzędem Gminy w Juchnowcu Kościelnym celem założenia kamer w rejonie zagrożonym; zorganizowanie spotkań z młodzieżą w SP w Kleosinie celem uświadomienia ich o zagrożeniu,
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Szkoła Podstawowa w Kleosinie – organizacja spotkań z młodzieżą celem poinformowania ich o zagrożeniach wynikających z nadużywania alkoholu 

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskowanie o badania w kierunku uzależnienia od alkoholu dla osób notorycznie spożywających alkohol w miejscu objętym Planem Działania Priorytetowego

 • Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym podjęcie działań mających na celu montaż kamer monitoringu w zagrożonym rejonie, rozpropagowanie informacji dotyczącej planu, jego celów i założeń jak i informacji dotyczącej sankcji za popełniane wykroczenia

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi celem zagłębienia się w sytuację rodzinną osób nadmiernie spożywających alkohol w miejscu zagrożonym

miejscowości:

Kleosin (ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Długosza, Gałczyńskiego, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kruczkowskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Morcinka, Norwida, Prusa, Reja, Rejmonta, Słowackiego, Staffa, Tarasiuka, Tuwima, Wańkowicza, Wyszyńskiego, Zambrowska, Zdrojowa, Żeromskiego), Księżyno (ulice: Alberta, Brukowa, Bociania, Borsucza, Gołębia, Jaskółcza, Klepacka, Krokusowa, Krucza, Leśna, Lisia, Mazowiecka, Niedźwiedzia, Niewodnicka, Pawia, Południowa, Przemysłowa, Przepiórcza, Sarnia, Sokola, Słowicza, Spokojna, Storczykowa, Szkolna, Szpacza, Wąska, Wiewiórcza, Wilcza, Witosa, Wrzosowa, Zajęcza), Księżyno Kolonia, Horodniany, Ignatki Osiedle (ulice: Bluszczowa, Borówkowa, Czereśniowa, Dereniowa, Działkowa, Goździkowa, Hiacyntowa, Hryniewicka, Jeździecka, Jeżynowa, Jodłowa, Leśna, Ogrodowa, Przejezdna, Różana, Śródleśna, Zalesie)

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 75:

asp. szt. Piotr Giba

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego15@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 193

tel. (85) 670 41 84

 

 

 

POSTERUNEK POLICJI W ZAŚCIANKACH

                 ul. Górka Tomka 10 , 16-030 Zaścianki tel. tel. /85/ 670-41-80

               p.o.  Kierownik - asp. szt. Piotr Jarmoc

                               tel. 507 816 252

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.00-14.00

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Grabówce przy ul. Jodłowej na terenie „placu zabaw” w godzinach 18.00-23.00 podczas weekendów i w okresie wakacyjnym gromadzą się osoby spożywające alkohol, pod wpływem którego zakłócają ład i porządek publiczny oraz dokonują aktów wandalizmu i zaśmiecają miejsce publiczne.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów od okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszenia naniesionego na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD, celem wyeliminowania zjawiska.
 • powiadomienie Urzędu Miejskiego w Supraślu, właściciela placu zabaw o podjęciu działań w tym miejscu.
 • rozpropagowanie  wśród mieszkańców w/w ulicy i osiedla informacji dotyczących zagrożenia. Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach po południowo – wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnienie i represjonowanie wykroczeń popełnionych przez osoby nietrzeźwe
 •  spotkania z mieszkańcami w/w ulicy i osiedla, informowanie ich podczas obchodu o przedsięwzięciach i  efektach działań.
 • kontynuacja w/w działań lub modyfikacja przedsięwziętych  działań celem osiągnięcia  w/w  założeń
 • wzmożona kontrola zagrożonego miejsca podczas codziennego obchodu dzielnicy oraz  reakcja  na wszelkie  wykroczenia  porządkowe

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Mieszkańcy osiedla – rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciach i wspólnych celach do osiągnięcia. Informowanie i zgłaszanie Policji wszelkich wykroczeń i przejawów demoralizacji oraz niszczenia mienia.
 • Właściciele oraz personel osiedlowych sklepów spożywczo -monopolowych  – przypomnienie obowiązujących  przepisów dot. sprzedaży alkoholu ( małoletnim i  osobom  nietrzeźwym )

miejscowości:

Grabówka (ulice: Agrestowa, Aloesowa, Amerykańska, Ananasowa, Barwinkowa, Berberysowa, Berlińska, Borówkowa, Białostocka, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Bukowa, Ciołkowskiego, Cisowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Dębowa, Dolna, Europejska, Głogowa, Goryczkowa, Górna, Graniczna, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska, Indyjska, Imbirowa, Jałowcowa, Jemiołowa, Jeżynowa, Jodłowa, Klonowa, Klubowa, Konwaliowa, Koperkowa, Korzenna, Kwiatowa, Kś.. Piotra Zabielskiego, Laurowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Leśna Polana, Liliowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Macierzankowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Miętowa, Meksykańska, Melisowa, Młodzieżowa, Mniszkowa, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Ottawska, Palmowa, Panamska, Paryska, Pokrzywowa, Pomarańczowa, Portugalska, Poziomkowa, Praska, Prosta, Rejtana Tadeusza, Rozmarynowa, Różana, Rzymska, Sadowa, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka (strona nieparzysta od nr 55 włącznie), Szosa Supraska, Świerkowa, Tymiankowa, Waszyngtońska, Wąska, Wiśniowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Wysoka, Zielarska, Zielony Zakątek), Krasny Las, Trakt Napoleoński, Zielona, Zaścianki (ulice: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Cicha, Dakarska,  Dolna, Egipska, Grecka,  Kairska, Kasztanowa, Letnia, Lipowa, Majowa, Pogodna, Polna, Produkcyjna, Rondo Powstania Styczniowego, Słoneczna, Sosnowa, Szosa Baranowicka (nr 1 – 53), Topolowa, Wenecka, Wesoła, Wiosenna)

 

Rejon dzielnicowego Nr 85:

sierż.szt. Magdalena Ditmar

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.slowackiego16@bk.policja.gov.pl

kom. 507 816 468

tel. (85) 670 41 85

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W Sobolewie przy ul. Podlaskiej w rejonie nowo powstałego skateparku naprzeciwko SP w Sobolewie, codziennie w godzinach 14.00 – 22.00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol oraz zakłócają porządek publiczny

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnału okolicznych mieszkańców, własnego rozpoznania. Osoby przebywające w rejonie sklepu zaczepiają osoby przechodzące w rejonie sklepu.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadania doraźnego, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami

 • Powiadomienie dyrektora SP w Sobolewie oraz sołtysa o podjęciu działań w rejonie                        skateparku rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji dot. zagrożenia

 • Współpraca z dyrektor SP w Sobolewie celem założenia kamer  w rejonie zagrożonym,systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie sprawców popełnianych   wykroczeń
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach popołudniowo -               wieczornych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie                   popełnianych przez osoby nietrzeźwe wykroczeń

 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja                   przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub            sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku  celu

 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog SP w Sobolewie – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o                zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi                 wykroczeniami,,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Supraślu – zainteresowanie się sytuacją osób                             przebywających w w/w miejscu i spożywających alkohol,
 •  Właściciel oraz personel osiedlowego sklepu spożywczo – monopolowego –przypomnienie obowiązujących przepisów dot. sprzedaży alkoholu( małoletni,  osoby nietrzeźwe),

miejscowości:

Henrykowo (ulice: Agatowa, Ametystowa, Brylantowa, Bursztynowa, Cyrkoniowa, Diamentowa, Drukowszczyzna, Granitowa, Henrykowo, Jubilerska, Jadeitowa, Kryształowa, Opalowa, Perłowa, Turkusowa, Rubinowa, Szafirowa, Złota), Majówka, Sobolewo (ulice: Bobrowa, Bobrowska, Bociania, Borsucza, Bosmańska, Gronostajowa, Gruszkowa, Henrykowska, Jagodowa, Jabłoniowa, Jelenia, Kamionkowska, Królicza, Lisia, Łagodna, Łosia, Miła, Millenium, Niedźwiedzia, Ogrodowa, Owocowa, Podlaska, Podleśna, Pogodna, Przepiórcza, Rybacka, Rysia, Rondo Kś. Wojciecha Pełkowskiego, Sarnia, Sobolewska, Sokoła, Spacerowa, Sójki, Stawowa, Śliwkowa, Szkolna, Szmaragdowa, Szosa Baranowicka (od nr 80 do końca), Szpacza, Tygrysia, Truskawkowa, Wesoła, Wiejska, Wiewiórcza, Wilcza, Zaciszna, Zajęcza, Żabia, Żółwia, Żubrów), Zaścianki (ulice: Bałtycka, Bosmańska, Górka Tomka, Jacka Soplicy, Kasztelańska, Konrada, Marcina, Morska, Pana Tadeusza, Pawła, Rybacka, Szlachecka, Szklarniana, Szosa Baranowicza (nr parzyste- od 2 do 78), Usługowa, Tadeusza Rejtana, Wojskiego, Zaścianki, Ziemiańska)