Komisariat Policji w Łapach - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Łapach

Popełnianie wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami – w godzinach 07:00 22:00

Komisariat Policji w Łapach ul. Główna 5

Naczelnik Wydziału Prewencji

 p.o. kom. Cezary Żyliński

tel. (85) 715 82 25

 

REWIR DZIELNICOWYCH

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

 asp. szt.  Mariusz  Sobieski

tel. (85) 715 82 33

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 55:

 sierż.szt. Martyna Kamińska

e-mail: dzielnicowy.lapy7@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 175

tel. (85) 715 82 61

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie Parku szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych gromadzi sie młodzież,która spozywa alkohol ,dokunuje zaśmiecenia i zakłóca porządek publiczny na terenie

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • ​sporządzenie oraz realizacja KZD celem ograniczenia zjawisk niepożądanych,
 • wnioski do Urzędu Miejskiego celem zainstalowania w tym rejonie monitoringu mogącego przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ewentualnego zidentyfikowania sprawców wykroczeń,powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej,
 • systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego,
 • bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia,
 • nawiązanie współpracy z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, radnymi z UM Łapy,
 • przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami na temat powyższego problemu,
 • umieszczanie informacji na tablicach informacyjnych spółdzielni mieszkaniowych celem rozpowszechnienia przedsięwzięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, Łapy- rozmowa z radnymi i urzędnikami w kwestii monitoringu,
 • Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” ul. Nowy Rynek 15, Łapy  – informowanie mieszkańców.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach-wnioski nt.osób nadużywających alkoholu

ulice:

Łapy (ulice: Armii Krajowej, Bukowa, Dębowa, Gęsia, Główna, Górna, Grabowa, Handlowa, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krzywa, Mikołaja Kopernika, Nowa, Nowy Rynek, Osiedlowa, Piwna, Piaskowa (nr nieparzyste 1 – 9 i nr  2, 2A, 2B, 2C), Plac Niepodległości, Polna, Średnia, Świerkowa, Topolowa, Zdrojowa)

 

Rejon dzielnicowego Nr 56:

 

  sierż.szt. Artur Namankiewicz

e-mail: dzielnicowy.lapy8@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 176

tel. (85) 715 82 03

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Droga wojewódzka w miejscowości Łapy ul. Sikorskiego, popełnianie wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami w godzinach 8:00-22:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, własne ustalenia oraz sygnały od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminowania zjawiska popełniania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym,
 • organizowanie spotkań środowiskowych, podczas których poruszane będą tematy odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenia drogowe i przestępstwa,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na osoby poruszające się pojazdami.
 • dalsza systematyczna kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,
 • przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie ul. Sikorskiego w Łapach z naciskiem na wykroczenia i przestępstwa popełniane w ruchu drogowym
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych sposobów eliminacji zagrożenia

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Rada Miasta  i mieszkańcy- rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących popełniania wykroczeń w ruchu drogowym.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łapach  - sporządzanie wniosków na leczenie.

 • Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym problemie przekraczania prędkości w rejonie ulicy Sikorskiego w Łapach

 • Samorząd lokalny- nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze

 • Burmistrz Miasta Łapy – nawiązanie współpracy

ulice:

Łapy (ulice: Bagno, Barwikowska, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Chełmońskiego, Cybisa, Cygańskiego, Czeladnicza, Dolna, Dunikowskiego, Fałata, Gen. Maczka, Gierymskiego, Gliniana, Głucha, Goździkowska, Grottgera, Kardynała Wyszyńskiego, Kłosowa, Konwaliowa, Korczaka, Kossaka, Krańcowa, Kraszewskiego, Leśnikowska, Łanowa, Łąkowa, Makowskiego, Malczewskiego, Matejki, Michałowskiego, Mokra, Mostowa, Nikifora, Odległa, Ogrodowa, Orzeszkowej, Pankiewicza, Parkowa, Piaskowa (nr 4, nieparzyste  11 do końca), Piłsudskiego, Płonkowska, Przechodnia, Puchalskiego, Północna, Rzemieślnicza, Różana, Siedleckiego, Sikorskiego, Sławińskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Strażacka, Stwosza, Szkolna, Szpitalna, Śliska, Tuwima, Wąska, Witkacego, Wodzickiego, Wyczółkowskiego, Wygwizdowo, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zachodnia, Żabia, Żniwna, Żytnia)

 

Rejon dzielnicowego Nr 57:

sierż. szt. Adam Malecki

e-mail: dzielnicowy.lapy5@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 177

Tel. 85-715-82 61

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Łapy, ul. Graniczna. Przekroczenia prędkości i brawurowa jazda pojazdów mechanicznych mają miejsce na długości ulicy Granicznej do ulicy 3-go Maja.  Na całej długości ulicy znajdują się dwa skrzyżowania: ulica Bociańska i ulica Długa. Cały teren jest terenem zabudowanym z ograniczeniem prędkości na skrzyżowaniach do 40 km/h.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców ,zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • realizacja wspólnych działań z Wydziałem Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku celem ograniczenia zjawisk niepożądanych,
 •  wnioski do Urzędu Miejskiego celem zainstalowania w tym rejonie progu zwalniającego mogącego przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, ewentualnego zmniejszenia popełnianych wykroczeń w ruchu drogowym
 • aktywizacja lokalnej wspólnoty mieszkaniowej, spotkania podczas odwiedzin rodzin i objaśnianie jak również propagowanie działania planu
 • systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego, przekazanie do realizacji zadania dla służb zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach. Bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia.
 • Nawiązanie współpracy z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, radnymi z UM Łapy, przeprowadzanie rozmów z mieszkańcami na temat powyższego problemu;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenia nowych pomysłów, umieszczania informacji na tablicach informacyjnych Spółdzielni mieszkaniowych dotyczących planu priorytetowego;

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, Łapy- rozmowa z radnymi i urzędnikami w kwestii monitoringu

 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Domy sp. zoo” ul. Sikorskiego 9, Łapy  – informowanie mieszkańców

miejscowości:

Łapy (ulice: Bagińskiego, Bociania, Bociańska, Brańska, Cicha, Cmentarna, Cukrownicza, Czerwonego Krzyża, Długa, Graniczna, Grzybowa, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Kamieńskiego „Huzara”, Kasprzaka, Konopnickiej, Krucza, 3 Maja, 11-go listopada, Mała, Nadnarwiańska, Nilskiego – Łapińskiego, Nowowiejska, Okopowa, Parafialna, Piękna, Piotrowskiego, Południowa, Prusa, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Stalowa, Szwarce, Tęczowa, Wodociągowa, Wronia, Żurawia, Żwirki i Wigury), Łapy Dębowina, Łapy Szołajdy

 

Rejon dzielnicowego Nr 58:

Starszy Dzielnicowy

asp. Przemysław Wróblewski

a

 

e-mail: dzielnicowy.lapy2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 179

tel. (85) 715 82 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami – w godzinach 07:00 22:00 na drodze gminnej w miejscowości Poświętne w kierunku Brańska.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowane zostało na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • systematyczna kontrola miejsca;
 • podniesienie świadomości mieszkańców o konsekwencjach łamania przepisów w ruchu drogowym;
 • kierowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu zwłaszcza osób które popełniały przestępstwa oraz wykroczenia kierowania pojazdami będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu;
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami rady miejskiej;
 • umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych celem rozpowszechnienia i rozreklamowania informacji o przedsięwzięciu;
 • przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie drogi gminnej w miejscowości Poświętne z naciskiem na ujawnianie nieprawidłowości w ruchu drogowym. 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących popełniania wykroczeń w ruchu drogowym;

 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze;

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem – sporządzanie wniosków na leczenie;

 • Wójt Gminy Poświętne – nawiązanie współpracy;

 • Powiatowy Zarząd Dróg – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym problemie przekraczania prędkości w rejonie drogi gminnej w m. Poświętne.

miejscowości:

Łapy (Osse) (ulice: Asnyka, Kolejowa, Kościelna, Lenartowicza, Leśna, Letnia, Sokołowska, Sosnowa, Surażska, Warszawska, Witosa), Uhowo (1 –go Maja, Białostocka, Borowska, Cicha, Cmentarna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Mickiewicza, Polna, Przechodnia, Rzeczna, Spokojna, Sportowa, Strażacka, Surażska, Szkolna, Zdrojowa), Bokiny, Daniowo Duże, Daniowo Małe, Gąsówka – Oleksin, Gąsówka Osse, Gąsówka, Skwarki, Gąsówka Somachy, Gąsówka Stara (ulice: Asnyka, Kasprowicza, Iwaszkiewicza, Kochanowskiego, Kruczkowskiego, Nałkowskiej, Norwida, Surażska, Wańkowicza, Żeromskiego, Gąsówka Stara Kolonia), Łapy – Łynki (ulice: Kombatantów), Łapy Kołpaki, Łapy Korczaki, Łapy Pluśniaki, Łupianka Nowa, Łupianka Stara, Płonka Kozły, Płonka Kościelna, Płonka Matyski, Płonka Strumianka, Roszki Włodki, Roszki Wodźki, Wólka Waniewska

 

Rejon dzielnicowego Nr 59:

asp.Tomasz Łapiński

 

e-mail: dzielnicowy.lapy6@bk.policja.gov.pl

kom. 885 977 180

tel. (85) 715 82  07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Droga gminna w miejscowości Poświętne w kierunku Brańska - popełnianie wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami – w godzinach 07:00 22:00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od  mieszkańców oraz rozpoznanie dzielnicowego. 

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • ​systematyczna kontrola miejsca, podniesienie świadomości mieszkańców  o konsekwencjach łamania przepisów w ruchu drogowy
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu zwłaszcza osób które popełniały przestępstwa oraz wykroczenia kierowania pojazdami będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami rady miejskiej, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych aby rozpowszechnić i rozreklamować  informacje o przedsięwzięciu.
 • przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie udrogi gminnej w miejscowości Poświętne z naciskiem na wykroczenia w ruchu drogowym

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Rada Gminy i mieszkańcy - rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących popełniania wykroczeń w ruchu drogowym 
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poświętnem – sporządzanie wniosków na leczenie
 • Samorząd lokalny - nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze
 • Wójt Gminy Poświętne – nawiązanie współpracy
 • Powiatowy Zarząd Dróg – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym problemie przekraczania prędkości w rejonie drogi gminnej w m. Poświętne

miejscowości:

Brzozowo Antonie, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo Chrzczony, Brzozowo Korabie, Brzozowo Muzyły, Brzozowo Panki, Brzozowo Solniki, Brzozowo Stare, Chomizna, Dzierżki, Dzierżki Ząbki, Gabrysin, Gołębie, Grochy, Józefin, Kamińskie Jaski, Kamińskie Ocioski, Kamińskie Pliszki, Kamińskie Wiktory, Liza Nowa, Liza Stara, Łukawica, Marynki, Pietkowo I, Pietkowo II, Porośl Głuchy, Porośl Wojsławy, Poświętne, Turek, Wilkowo Nowe, Wilkowo Stare, Wołkuny, Zdrody Nowe, Zdrody Stare

 

Rejon dzielnicowego Nr 60:

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Mariusz Gąsowski

 

e-mail: dzielnicowy.lapy1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 181

tel. (85) 715 82 03

Punkt przyjęć interesanta:
Suraż ul. Bielska 17
każdy czwartek miesiąca w godz. 9:30-12:30

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Rejon ulicy Bielskiej w Surażu – popełnianie wykroczeń w ruchu drogowym w godzinach 7.00 – 21.00 m.in. przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym, kierowanie pojazdami w stanie po użyciu alkoholu.  

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz rozpoznania dzielnicowego,zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • systematyczna kontrola miejsca, podniesienie świadomości mieszkańców  o konsekwencjach łamania przepisów w ruchu drogowym
 •  wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu zwłaszcza osób które popełniały przestępstwa oraz wykroczenia kierowania pojazdami będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających  
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,

 •  informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu

 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych celem rozpowszechnienia przedsięwzięcia.

 • przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie ulicy Bielskiej w Surażu z naciskiem na wykroczenia w ruchu drogowym

 • dalsza systematyczna kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

miejscowości:

 • Rada Gminy i mieszkańcy- rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących popełniania wykroczeń w ruchu drogowym
 • Samorząd lokalny- nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku, umieszczenie informacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym informatorze

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Surażu – sporządzanie wniosków na leczenie

 • Burmistrz Miasta Suraż – nawiązanie współpracy

 • Powiatowy Zarząd Dróg – nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym problemie przekraczania prędkości w rejonie ulicy Bielskiej w Surażu

 

Baranki, Bogdanki, Czerewki, Doktorce, Dorożki, Końcowizna, Kożany, Kowale, Lesznia, Pańki, Rynki, Suraż (ulice: 11 – go Listopada, Białostocka, Bielska, Ciesielska, Cmentarna, Graniczna, J. Piłsudskiego, Kościelna, Mostowa, Osiedlowa, Polna, Rybna, Rynek Kościelny, Szkolna, Tatarska, Zabłudowska, Zagumienna, Zakościelna), Simuny, Średzińskie, Wojszki, Zajączki, Zaleskie, Zawyki Ferma, Zimnochy 

 

Rejon dzielnicowego Nr 61:

 

Starszy Dzielnicowy
asp. szt. Mariusz Gąsowski

e-mail: dzielnicowy.lapy3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 183

tel. 85 715 82 03

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Droga wojewódzka nr 678 w rejonie Szkoły, Podstawowej w Turośni Dolnej - popełnianie
wykroczeń w ruchu drogowym w-godzinach 7.00 - 21.00 m.in. przekraczanie prędkości w,
terenie zabudowanym. kierowanie pojazdami w stanie po użyciu alkoholu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • systematyczna kontrola miejsca,podniesienie świadomości mieszkańców o konsekwencjach łamania przepisów w ruchu drogowym,
 • wnioski do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu,
 • podniesienia świadomości osób przebywających w tym miejscu co do sposobów wyjścia z uzależnienia, aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na przebywające tam osoby,
 • informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu,efektach działania ,gromadzonych nowych pomysłów
 • nawiązanie kontaktów z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, umieszczenie informacji na tablicach informacyjnych celem rozpowszechnienia przedsięwzięcia,
 • przeprowadzenie przez funkcjonariuszy  Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Łapach w szeregu akcji w rejonie drogi nr 678 w Turośni z naciskiem na wykroczenia w ruchu drogowym
 • dalsza kontynuacja w/w działań lub też na skutek nowych infomacji modyfkacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeńnowych metod lub sposobów,środków które pozwolą na uzyskanie ,wypracowanie okreslonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Rada Gminy i mieszkańcy- rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących popełniania wykroczeń w ruchu grogowym
 • Samorząd lokalny- nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku,umieszczenie infromacji o planowanym przedsięwzięciu w lokalnym gminnym infromatorze
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turośni Kościelnej – sporządzanie wniosków na leczenie.
 • Wójt Gminy Turośń Kościelna-nawiązanie współpracy

 • Wojewódzki Zarząd Dróg-nawiązanie współpracy,poinformowanie o zaistniałym problemir przekorczenie prędkości w rejonie trasy 678

miejscowości:

Bojary, Borowskie Cibory, Borowskie Gziki, Borowskie Michały, Borowskie Olki, Borowskie Skórki, Borowskie Wypychy, Borowskie Żaki, Chodory, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, Dołki, Iwanówka, Juraszki, Lubejki, Niecki, Pomigacze, Piećki, Stoczki, Turośń Dolna, Turośń Kościelna (ulice: Białostocka, Dworska, Lipowa, Wysokie)

 

Rejon dzielnicowego Nr 62: 

 

asp. Kazimierz Twarowski

e-mail: dzielnicowy.lapy9@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 184

tel. (85) 715 82 37

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Sklep spozywczy "Chorten"Niewodnica Korycka ul.Kościuszki 5 miejsce grupowania się młodzieży oraz osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem i zaśmiecających miejsce publiczne,rejon osiedla domów jednorodzinych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, sygnałów wpływających od mieszkańców .

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • systematyczna kontrola miejsca zagrożonego w ramach obchodu rejonu służbowego,
 • zlecenie powyższego zadania służbom zewnętrznych Komisariatu Policji w Łapach,
 • sporządzenie i realizacja KZD,
 • bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia,
 • sporządzenie pisma do zarządcy Wojewódzkiego Zarządu Dróg o usuniecie napisów,
 • profilaktyczne spotkania z młodzieżą pobliskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej,
 • kontrole pobliskiego sklepu z asortymentem alkoholowym pod kątem przestrzegania przepisów UWTPiA,
 • spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjaciół Niewodnicy celem propagowania wśród społeczności lokalnej postaw czujności sąsiedzkiej, świadomości oraz właściwych sposobów reagowania na zagrożenia,
 • spotkania z sołtysem odnośnie przedmiotowego zagrożenia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej- profilaktyczne spotkania z młodzieżą Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy

 • Sołtys wsi Niewodnica Korycka- przekazywanie informacji związanych z zagrożeniami i sposobem ich eliminacji,

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy

miejscowości:

Baciuty Kolonia, Baciuty Stacja, Baciuty Wieś, Barszczówka, Dobrowoda, Markowszczyzna, Tołcze (ulice: Kwiatowa), Topilec, Topilec Kolonia, Trypucie, Zalesiany, Zawady, Niewodnica Korycka (ulice: Bajkowa, Dębowa, Jodłowa, Kościuszki , Kwiatowa, Leśna, Makowa, Nadrzeczna, Olchowa, Piaskowa, Pogodna, Słoneczna, Wesoła, Wiosenna, Zagumienna, Ziołowa), Niewodnica Kościelna (ulice: 26 Pułku Piechoty LWP, Brzozowa, Bukowina, Cedrowa, Dąbrowskiego, Dębowa, Gajowa, Graniczna, Grzybowa, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krótka, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna Polana, Łąkowa, Miętowa, Mostowa, Myśliwska, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Podleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stawowa, Środkowa, Świerkowa, Topole, Trakt Napoleoński, Wczasowa, Zaułek, Zdrojowa)

 

Rejon dzielnicowego Nr 63:

     st.sierż Marcin Konopko

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.lapy4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 185

tel. (85) 715 82 07

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Droga gminna w miejscowości Lewickie, w kierunku Brończany- popełnianie wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami w godzinach 7:00-21:00

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz rozpoznanie dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie oraz realizacja KZD celem wyeliminiowania zjawiska popełniania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym,
 • organizowanie spotkań środowiskowych, podczas których poruszane będą tematy odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenia drogowe i przestępstwa,
 • aktywizacja służb mogących oddziaływać w celu wpłynięcia na osoby poruszające się pojazdami
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów.
 • dalsza systematyczna kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń
 • przeprowadzenie przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łapach szeregu akcji w rejonie miejscowości Lewickie z naciskiem na wykroczenia i przestępstwa popełniane w ruchu drogowym
 •  działania j.w oraz ewaluacja

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Rada Gminy i mieszkańcy- rozpowszechnienie informacji o przedsięwzięciu wspólnie z innymi podmiotami, informowanie o konsekwencjach prawnych dotyczących popełniania wykroczeń w ruchu drogowym.

 • Samorząd lokalny- nawiązanie współpracy, poinformowanie o zaistniałym niepożądanym zjawisku.

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Juchnowcu Kościelnym  - sporządzanie wniosków na leczenie

miejscowości:

Biele, Brończany, Hermanówka, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Hryniewicze, Iagnatki (ulice: Gajowa, Jagodowa, Kręta, Kwiatowa, Malinowa, Miła, Piękna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Sosnowa, Spokojna, Wspólna, Zacisze), Janowicze, Janowicze Kol., Juchnowiec Dolny, Juchnowiec Dolny Kol., Juchnowiec Górny (ulice: Białostocka, Osiedlowa, Szkolna), Juchnowiec Kościelny (ulice: Brzozowa, Jaśminowa, Klonowa, Lipowa, Modrzewiowa, Plac królowej Rodzin, Rumiankowa, Słonecznikowa), Klewinowo, Koplany, Koplany Kol., Lewickie, Lewickie Kol., Lewickie Stacja, Niewodnica  Narg. Kol., Ogrodniczki, Rostołty, Rumejki, Szerenosy, Śródlesie (ulice: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Leszczynowa, Myśliwska, Podleśna, Sosnowa, Świerkowa, Tryczówka, Wólka, Złotniki)

 

POSTERUNEK POLICJI W CHOROSZCZY

ul. Lipowa 2, tel. /85/ 712-82-12

Kierownik - asp. szt. Dariusz Kalisty

tel. 606 414 040

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

Rejon dzielnicowego Nr 64:

 

asp. Adam Bartnicki  

e-mail:dzielnicowy.choroszcz1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 199

tel. (85) 670 41 53

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełniania  wykroczeń porządkowych takich jak zakłócanie ciszy nocnej, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu  oraz  wykroczeń  w  ruchu drogowym przez osoby poruszające się  pojazdami  w rejonie ulicy Powstania Styczniowego  w Choroszczy w rejonie sklepu „ żabka” oraz  przyległego bloku nr 8,  w  godzinach 18:00- 00:00  przez osoby przebywające na parkingu przed sklepem.

.

Źródło informacji o zagrożeniu:

rozpoznanie dzielnicowego,zagrożenie było zgłaszane  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 •  dokonywanie sprawdzeń rejonu sklepu Żabka  oraz przyległego bloku nr 8 znajdującego się w Choroszczy przy ulicy Powstania Styczniowego w ramach wykonywanych czynności służbowych : ujawnianie sprawców wykroczeń porządkowych.
 • powiadomić zarządce drogi o zainstalowaniu spowalniaczy w rejonie ulicy , powiadomić Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy, sporządzić KZD.
 • kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń, w ramach potrzeb przeprowadzić działania  mające na celu eliminacje w/w zagrożeń
 • w zależności od poczynionych ustaleń , w razie potrzeby nawiązanie współpracy w WRD KMP B-stok celem podjęcia wspólnych działań

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • MGOPS w Choroszczy
 • Dzielnicowy rejonu gminy Choroszcz – wspólne wzmożone kontrole miejsca objętego planem priorytetowym
 • GKRPA w Choroszczy

miejscowości:

Choroszcz (ulice: 3 – go Maja, Akacjowa, Al. Niepodległości, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Baczyńskiego, Berlinga, Białostocka, Branickiego, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Chodkiewicza, Dominikańska, Dzika, Klonowa, Kolonia Gaj, Konwaliowa, Kościuszki, Kraszewskiego, Kruszewska, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Narwińska, Ogrodowa, Paca Stefana Mikołaja, Pieściuka, Piłsudskiego, Piskowa, Plac Brodowicza, Podleśna, Powstania Styczniowego, Raginisa, Rybacka, Rynek 11 – go Listopada, Rumiankowa, Sarosieka Mieczysława, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spławikowa, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Szyszkowizna, Świerkowa, Traugutta, Warszawska, Wędkarska, Wodociągowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zaczerlańska, Zastawie I, Zastawie II, Zastawie III, Żeromskiego, Żółtkowska)

 

Rejon dzielnicowego Nr 65:

  

asp. Robert Modzelewski

e-mail: dzielnicowy.choroszcz2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 200

tel. (85) 670 41 53

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń i przestępstw spenalizowanych w ustawie o rybactwie śródlądowym w rejonie budowli i urządzenia piętrzącego wodę na rzece Narew w Złotorii oraz Pańkach  

Oczekiwania społeczne oraz środowisk zajmujących się ochroną łowisk wymagają wyeliminowania wymienionych zjawisk.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Informowanie mieszkańców rejonu podczas realizacji podstawowych zadań i obchodu dzielnicy, rozmowa z napotkanymi wędkarzami podczas realizacji zadań do planu priorytetowego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 •   dokonywanie sprawdzeń rejonu rzeki oraz jazów objętych planem priorytetowym podczas wykonywania czynności służbowych pod kątem nielegalnego połowu ryb, także z dzielnicowym rejonów przyległych
 •  poinformowanie Państwowej Straży Rybackiej o wdrożonym planie i złożenie wniosku o wzmożone kontrole miejsca objętego planem drogą wodną

 • założenie Karty Zadania Doraźnego oraz w ramach KZD działania własne i zlecone innym służbom policyjnym (patrolowa i kryminalna)

 • informowanie osób napotkanych w rejonie miejsca objętego planem priorytetowym o jego wdrożeniu

 • kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej – wzmożone kontrole drogą wodną miejsca objętego planem priorytetowym
 • Dzielnicowy Gminy Dobrzyniewo Duże – wspólne wzmożone kontrole miejsca objętego planem priorytetowym – jaz  Złotoria/Rybaki

 • Dzielnicowy Gminy Tykocin – wspólne wzmożone kontrole miejsca objętego planem priorytetowym – jaz  Pańki/Rzędziany

miejscowości:

Babino, Dzikie, Dzikie Kolonia, Gajowniki, Izbiszcze, Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Rogowo, Rogowo Kolonia, Rogowo Majątek, Rogówek, Ruszczany, Śliwno, Zaczerlany, Złotoria, Żółtki, Żółtki Kolonia

 

Rejon dzielnicowego Nr 66:

 

mł. asp. Beata Wyżykowska 

e-mail: dzielnicowy.choroszcz4@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 201

tel. (85) 670 41 53                  

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nie zachowanie zwykłych lub nakazowych środków ostrozności przy trzymaniu zwierząt przez właścieli w m.Kozińce , gm.Dobrzyniewo Duże.Całodobowo,we wszystkie dni tygodnia,psy biegające bez nadzoru,jak tez psy bezpańskie,stwarzający zagrożenie dla osób oraz innych zwierząt.Niektóre psy nie posuiadają aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Ustalenia własne dzielnicowego. oraz zgłoszeń mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • spotkanie z z sołtysem wsi Kozińce oraz pracownikiem Urzędu Gminy   w Dobrzyniewie Dużym;
 •  spotkanie z Wójtem Gm. Dobrzyniewo Duże oraz z sołtysem m. Dobrzyniewo Duże,
 • sporządzenie wystąpienia do lokalnego lekarza weterynarii w kwestiizwrócenia szczególnej uwagi na temat dokonywania obowiązkowych szczepień psów
 • infromowanie o założeniach Planu Działania Priorytetowego podczas spotkań z mieszkańcami oraz odwiedzin rodzin,
 • sprawdzenie rejonu m.Koźnice podczas obchodu,
 • uświadamianie społeczności lokalnej o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów,reagowanie na popełniane wykroczenia,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym – działanie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzyniewo Duze w 2019 roku
 • Sołtys m.Kozińce - współpraca w kwestii informowania mieszkańców o przedsięwzięciu; infromowanie Policji w przypadkach ujawnionych nieprawidłowości przy trzymaniu zwierząt,bądź też posiadanych infromacji o braku szczepień p/wściekliźnie.
 • Lokalny lekarz weterynarii-dokonywanie obowiązkowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie

miejscowości:

Fasty (ulice: Bajeczna, Białostocka, Dobra, Dobrzyniewska, Dzikowska, Hydroforowa, Leśna, Ładna, Łyskowska, Osiedlowa, Pogodna, Polonijna, Przytorowa, Rolna, Skrajna, Słoneczna, Szosa Knyszyńska, Wiosenna, Zajazd), Nowe Aleksandrowo (ulice: Dominika, Kościelna, Malinowa, Morelowa, Piaskowa, Pogodna, Polna, Promienna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Wiosenna, Wiśniowa), Dobrzyniewo Fabryczne (ulice: Dębowa, Dworska, Gajowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Królewska, Lipina, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Parkowa, Świerkowa, Zamkowa), Dobrzyniewo Duże (ulice: Białostocka, Czterech Wiatrów, Dębowa, Ełcka, Klonowa, Klubowa, Kościelna, Lipowa, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Podleśna, Polna, Sadowa, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Zagórna, Żwirowa), Bohdan, Borsukówka, Chraboły, Dobrzyniewo Kościelne, Gniła, Jaworówka, Kobuzie, Kopisk, Krynice, Kozińce, Kulikówka, Leńce, Letniki, Nowosiółki, Obrubniki, Ogrodniki, Pogorzałki, Podleńce, Ponikła, Rybaki, Szaciły, Zalesie

 

 

 POSTERUNEK POLICJI W TYKOCINE

                 ul.Stary Rynek 2, tel. /85/ 670 41 75

                 Kierownik - asp. szt. Krzysztof Rojs

                               tel. 85 670 41 70

Pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10:00-14:00

 

Rejon dzielnicowego Nr 67:


mł. asp. Grzegorz Hećman

e-mail: dzielnicowy.choroszcz3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 202

tel. 85 670 41 75

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Popełnianie wykroczeń i przestępstw spenalizowanych w ustawie o rybactwie śródlądowym w rejonie budowli i urządzenia piętrzącego   wodę na rzece Narew ( jaz  w Tykocinie ) oraz odcinek rzeki Narew od miejscowości Tykocin do miejscowości Łazy Duże ( do granicy z gminą Zawady).

Źródło informacji o zagrożeniu:

Na podstawie zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • dokonywanie sprawdzeń rejonu jazu  w/w odcinka rzeki Narew podczas wykonywania czynności służbowych
 • kontrola dokumentów osób łowiących ryby  w rejonie kontrolowanych miejsc oraz rozmowy z kontrolowanymi i napotkanymi osobami nt. zachowania przy ujawnieniu przez nie osób łamiących przepisy  ustawy o rybactwie śródlądowym
 • ponowne wystąpienie o współpracą z Państwową Strażą Rybacką, informując o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego
 • reagowanie na osoby przebywające w okresie letnim nad wodą, a w okresie jesienno zimowym na zamarzniętej  rzece i starorzeczach w celu edukacji i profilaktyki odnośnie  bezpieczeństwa
 • kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia  założeń

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Państwowa Straż Rybacka – wnioski o wzmożone kontrole drogą wodną, a także wspólne działania.

miejscowości:

Tykocin (ulice: 11-go Listopada, Bernardyńska, Browarna, Choroszczańska, Gasztołda, Glogera, Górnickiego, Holendry, Jordyka, Kaczorowska, Kolonia Kaczorowo, Klasztorna, Kochanowskiego, Kombatantów, Kozia, 27-go Maja, Nadkanalna, Kolonia Nowe Miasto, Ogrodowa, Piekarska, Piłsudskiego, Plac Czarnieckiego, Puchalskiego, Poświętna, Sokołowska, Stary Rynek, Wiesiołowskiego, Zacerkiewna, Zagumienna, Zatylna, Złota), Bagienki, Broniszewo, Dobki, Hermany, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice Lipniki, Kapice Stare, Kiślaki, Krosno, Leśniki, Lipniki, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Łopuchowo, Nieciece, Pajewo, Piaski, Popowlany, Radule, Rzędziany, Saniki, Sawino, Siekierki, Sierki, Słomianka, Sępiki, Stelmachowo, Stelmachowo Kolonia, Szafranki, Szelągówka Osada Leśna, Tatary, Żuki.

 

Rejon dzielnicowego Nr 68:

sierż. Przemysław Maliszewski

 

 

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.choroszcz5@bk.policja.gov.pl

 kom. 601 504 322

 tel. 85 670 41 75

 

 

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

 Popełnianie wykroczeń i przestępstw spenalizowanych w ustawie o rybactwie śródlądowym w rejonie budowli i urządzenia piętrzących  wodę na rzece Narew (jaz Strękowa Góra ) oraz odcinek rzeki Narew od miejscowości Strękowa Góra do miejscowości Łazy Duże (do granicy z gminą Tykocin).

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • dokonywanie sprawdzeń rejonu jazów i w/w odcinka rzeki Narew podczas wykonywania czynności służbowych,
 • kontrola dokumentów osób łowiących ryby  w rejonie kontrolowanych miejsc oraz rozmowy z kontrolowanymi i napotkanymi osobami nt. zachowania przy ujawnieniu przez nie osób łamiących przepisy  ustawy o rybactwie śródlądowym
 • ponowne wystąpienie o nawiązanie współpracy z Państwową Strażą Rybacką, informując o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego

 • reagowanie na osoby przebywające nad rzeką i  starorzeczach w celu edukacji i profilaktyki odnośnie własnego bezpieczeństwa
 • kontynuacja w/w działań, bądź też ich modyfikacja celem osiągnięcia w/w założeń

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

Państwowa Straż Rybacka – wnioski o wzmożone kontrole drogą wodną, a także wspólne działania.

miejscowości:

Zawady (ulice: Akacjowa, Kościuszki, Młynowa, Plac Wolności, Sienkiewicza, Wesoła), Zawady Borysówka, Zawady Kolonia, Zawady Stare, Cibory Chrzczony, Cibory Gałeckie, Cibory Kołaczki, Cibory Krupy, Cibory Marki, Cibory Witki, Góra Strękowa, Konopki Klimki, Konopki Pokrzywnica, Krzewo Plebanki, Kurpiki, Łaś Toczyłowo, Maliszewo Łynki, Maliszewo Perkusy, Nowe Chlebiotki, Nowe Grabowo, Nowe Krzewo, Rudniki, Stare Chlebiotki, Stare Grabowo, Stare Krzewo, Strękowa Góra, Targonie Krytuły, Targonie Wielkie, Targonie Wity, Wieczorki