Komisariat Policji w Wasilkowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Wasilkowie

KOMISARIAT POLICJI W WASILKOWIE

ul.Dworna 4 16-010 Wasilków 

tel.857104034

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 69:

st. sierż. Natalia Siekierko

e-mail: dzielnicowy.wasilkow1@bk.policja.gov.pl

kom. 789 218 169

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na ławkach przy  blokach na ul. E.Platter w Wasilkowie w godz. 18:00 – 23:00 gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, używają słów wulgarnych oraz zaśmiecają miejsce publiczne, są to osoby dorosłe jak i młodzież. Jest to miejsce publiczne dostępne dla ogółu mieszkańców, poprzez gromadzenie się osób popełniających wykroczenia zakłócany jest ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Spółdzielnią Mieszkaniową w Wasilkowie  celem właściwego informowania mieszkańców o zakazie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania na terenie działania spółdzieli
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu 
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie – odpowiednie oznakowanie miejsc, informowanie o zakazie spożywania alkoholu i zaśmiecania
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Wasilkowie- przekazywanie informacji dla członków Rady Miejskiej o zdiagnozowanym zagrożeniu, informowanie mieszkańców na spotkaniach o działaniu planu priotytetowego, oraz o konsekwencjach wynikających z popełniania wykroczeń porządkowych,
 • Dyrekcja SP 1 ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Wasilków (ulice: 11-go Listopada, Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dereniowa,  Dmowskiego, Dworna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska, Jana Pawła II, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kryńska, Krzywa, Ks. Rabczyńskiego, Leśna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plater, Pogodna, Prosta, Prusa, Rondo Św. Krzysztofa, Równoległa, Rydza Śmigłego, Rynek Kilińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzatów, Słoneczna, Słowackiego, Sosnkowskiego, Sportowa, Stawowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek, Żeromskiego).

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 70:

Starszy Dzielnicowy

st. asp. Daniel Smolewski

e-mail: dzielnicowy.wasilkow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 188

tel. (85) 710 40 34

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw i boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Studziankach  w godz. 16:00 – 00:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych, zakłóca ład i porządek publiczny. Ponadto w tym miejscu dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu. Młodzież na teren boiska wchodzi przez otwarte bramki.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studziankach.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Studziankach celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu,
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Studziankach  – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Sołtys wsi Studzianki – przekazywanie na spotkaniach informacji mieszkańcom wsi Studzianki o działaniu planu priorytetowego ni konsekwencjach popełniania wykroczeń.

miejscowości:

Dąbrówki (ulice: Dębowa, Dworna, Gajowa, Gruntowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ostra Góra, Podgórna, Piaskowa, Radosna, Starowiejska, Tartaczna, Wesoła, Zdrojowa, Zimny Zdrój), Horodnianka, Jurowce (ulice: Augustowska, Białostocka, Dębowa, Dobra, Jaśminowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Przyleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wjazd, Wschodnia, Zagórna), Katrynka, Kolonia Zaścianek, Kolonia Mostek, Małogruska, Nowodworce (ulice: 3 Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Daliowa, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdowska, Krynicka, Krzywe Góry, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna), Osowicze, Ożynnik, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie (ulice: Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dębowa, Dorzeczna, Jeżynowa, Kaczorowskiego Ryszarda, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Leśna, Łąkowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ukośna, Polna, Porzeczkowa, Rogowo, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Spójna, Stawowa, Świerkowa, Transportowa, Wspólna), Studzianki (ulice: Akacjowa, 3 –go Maja, Białostocka, Brzozowa, Dębowa, Dworna, Gajna, Gościnna, Jagodowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podgórna, Podleśna, Polna, Polonijna, Sokólska, Sosnowa, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Wichrowa, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Zapiecek, Zapieczki,

 

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 84:

sierż. szt. Waldemar Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.wasilkow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 187

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na boisku za Szkołą Podstawową na ul. Polnej 1/4  w Wasilkowie  w godz. 18:00 – 01:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych, oraz słuchanie głośnej muzyki   zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. Ponadto w tym miejscu dochodzi do spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów napływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież,
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Dyrekcją SP ul. Polna 1/4 celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu,
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu, 
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie ul. Polna 1/4   – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Urząd Miasta w Wasilkowie - zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,
 • Pedagog ze Szokły Podstawowej nr 1 w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2- wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Wasilków (ulice: Akacjowa, Błękitna, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Elektryczna, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Jurowiecka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krucza, Kupiecka, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łazienna, Łąkowa, Łukasza Górnickiego, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Piasta, Podleśna, Polna, Produkcyjna, Projektowana, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rolna, Rzemieślnicza, Sokola, Sosnowa, Spożywcza, Staszica, Świerkowa, Wielobranżowa, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zajęcza, Zakładowa, Zielona, Żurawia, Żwirowa).

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ul. Marszałka Piłsudskiego 9, tel. /85/ 670-41-12

 

 

Kierownik 

asp. szt. Agnieszka Bagińska

 

 

tel. 694407999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 71:

 

sierż.szt.  Kamil Popławski

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 190

tel. (85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu zabaw  w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza w rejonie bloku nr 10 w godzinach 06.00 – 00.00 gromadzą się osoby, które zakłócają porządek, spożywają alkohol i zaśmiecają przyległy do bloku rejon.

Źródło informacji o zagrożeniu:

zaznaczanie zagrożenia  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz podczas debaty społecznej

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD, podczas obchodu rozmowa z  okolicznymi mieszkańcami na temat planu priorytetowego rejonu 71, propagowanie planu podczas spotkań i odwiedzin rodzin,
 • nawiązanie kontaktu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Metalowiec” w celu rozpropagowania PDP wśród mieszkańców,
 • przeprowadzenie działań wspólnie ze służbami patrolowo - interwencyjnymi,
 •  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, działania z dzielnicowymi przyległych rejonów,
 • analiza i ocena planu działania priorytetowego rejonu 72

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”
 •  Kadra SP nr 1 w Czarnej Białostockiej- edukacja uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich,
 • Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej- wyznaczenie miejsc w Czarnej Białostockiej w których dozwolone jest spożywanie alkoholu

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Bablika, Białostocka, Borówkowa, Gołębia, Jagodowa, Jeżynowa, Konopnickiej, Kosińskiego, Łąkowa, Malinowa, Piłsudskiego, Poziomkowa, Prusa, Rybacka, Sienkiewicza, Sportowa, Św. Huberta, Torowa, Zagórna, Zamiany, Żeromskiego, Żurawinowa)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 72:

 sierż.szt.  Kamil Popławski

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka1@bk.policja.gov.pl

kom. 504 316 412

tel. (85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie wokół Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Traugutta 28 w Czarnej Białostockiej między godzinami 14.00 a 00.00 grupują się uczniowie szkoły oraz starsza młodzież, którzy spożywają alkohol, zaśmiecają teren wokół budynku szkoły oraz dopuszczają się dewastacji mienia. Eskalacja problemu miała miejsce w dniu 24.05.2019r. kiedy to nieletni uczniowie Szkoły Podstawowej dokonali zniszczenia elewacji SP nr 2 poprzez pomalowanie farbami.

         

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem został wskazany poprzez dyrektora szkoły.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 •  sporządzenie KZD, podczas obchodu rozmowa z  okolicznymi mieszkańcami na temat planu priorytetowego rejonu 72, propagowanie planu podczas spotkań i odwiedzin rodzin,
 • spotkanie z dyrekcją SP nr 2 w Czarnej Białostockiej w celu rozpowszechnienia PDP wśród pracowników i uczniów szkoły,
 • spotkania profilaktyczne z uczniami SP nr 2,wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, działania z dzielnicowymi przyległych rejonów,
 • analiza i ocena planu działania priorytetowego rejonu 72.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Kadra SP 2 w Czarnej Białostockiej- edukacja uczniów w celu zwiększenia świadomości na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, organizowanie spotkań profilaktycznych,

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna, Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Marszałkowska, Mieszka I, Mickiewicza, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Skórzana, Słoneczna, Słowackiego, Sokólska, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta, Tulipanów, Wierzbowa, Wiosenna, Wrzosowa , Wybickiego, Zielona)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 73:

Starszy Dzielnicowy

mł. asp. Bogusława Dowgiert

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 191

tel.(85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie miejscowości Czarna Wieś Kościelna na ul. Pięknej w godzinach 7.00 - 10.00 i 14.00 - 18.00 bardzo  często dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego przez jeżdżących tam kierowców. Wobec powyższego - piesi i rowerzyści - jako uczestnicy ruchu drogowego, w szczególności dzieci idące i jadące rowerami do szkoły narażeni są na niebezpieczeństwo potrącenia przez kierowców nadmiernie przekraczających prędkość.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem ten zgłoszony został w trakcie debaty społecznej w dniu 15.05.2019r. jak również podczas rozmów z mieszkańcami w trakcie obchodu i zgłoszeniach na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 •  sporządzenie KZD, konsultacja społeczna z Sołtysem i mieszkańcami miejscowości Czarna Wieś Kościelna celem poinformowania o założeniach planu i współpracy, wystąpienie do WRD KMP w Białymstoku o kierowanie policjantów WRD we wskazany rejon
 • propagowanie przedsięwzięcia planu priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, wystąpienie do Zarządcy Drogi - Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku o rozważenie zamontowania spowalniaczy na ul. Pięknej w Czarnej Wsi Kościelnej
 •  spotkania profilaktyczne z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczna droga do szkoły” zorganizowane przy współpracy z dyrektorem szkoły mgr. Agnieszką Znajda, jak również z f-uszem WRD KMP w Białymstoku
 •  wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego jak również ewentualne wspólne patrole z WRD KMP w Białymstoku –  w celu ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym
 • spotkanie z mieszkańcami miejscowości Czarna Wieś Kościelna, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu priorytetowego rejonu służbowego nr 73

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • nawiązanie współpracy z pracownikiem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w celu rozważenia możliwości zamontowania spowalniaczy w miejscowości Czarna Wieś Kościelna
 • nawiązanie współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej mgr. Agnieszką Znajda - współpraca przy organizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą

miejscowości:

Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Czarna Wieś Kościelna (ulice: Cicha, Górna , Leśna, Okrężna , Piękna, Ratowiecka, Sosnowa, Stawowa, Szapela, Szkolna, Świętojańska, Ustronie, Wesoła, Wierzbowa, Zacisze), Czumażówka – Gajówka, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kolonia Dworzysk, Kolonia Burczak, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ośrodek, Podniemczyn, Podzamczysk, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most – Gajówka, Ruda Rzeczka, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś

 

 

POSTERUNEK POLICJI W SUPRAŚLU

ul. Kościelna 2, tel. /85/ 670-41-63

 

Kierownik - mł. asp. Renata Brańska

tel. 694 407 987

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

.

 

Rejon dzielnicowego Nr 74:

asp.  Karol Januszko

e-mail:dzielnicowy.suprasl1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 192

tel. (85) 670 - 41 - 63

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności, akty wandalizmu, nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu psów oraz osoby korzystające w sposób niewłaściwy z kąpielisko na plaży miejskiej i Bulwarów im. Wiktora Wołkowa w Supraślu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, rozmowy z okolicznymi mieszkańcami oraz rejestr interwencji Policji.

Okres obowiązywania planu:

II  połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie z porze wieczorowo-nocnej, wystąpienie do UM w Supraślu w celu poprawienia oznaczenia kąpieliska oraz terenu Bulwarów Im. Wiktora Wołkowa,
 • kontynuowanie prowadzenia Karty Zadań Doraźnych, Podjęcie współpracy z Towarzystwem Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących,
 • podjęcie współpracy z lekarzem weterynarii w Supraślu
 • kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Supraślu – wystąpienie dotyczące oznaczenia kąpieliska oraz umieszczeniu tablic informacyjnych na bulwarach z regulaminem korzystania ze wskazanego terenu ,
 • Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących – uwrażliwienie osób korzystających z kąpieliska oraz bulwarów w szczególności dotyczących niebezpiecznych zachowań w wodzie osób będących w stanie nietrzeźwości, informowani o sytuacji we wskazanym rejonie

 • Lekarz Weterynarii w Supraślu - informowanie mieszkańców podczas szczepień psów o obowiązkach dotyczących zachowania ostrożności podczas wyprowadzania psów

 • Okoliczni mieszkańcy – informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, pozyskiwanie informacji o osobach zakłócających porządek prawny we wskazanym rejonie, uzyskiwanie informacji o tendencjach w rejonie zagrożonym, informowanie o sytuacji w miejscu zagrożonym

miejscowości:

Supraśl (ulice: 11-go Listopada, 3 –go maja, Aleja Niepodległości, Bazylianów, Białostocka, Brzozówka, Budkiewicza i Ulmana, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Cieliczańska, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Klasztorna, Klonowa, Kodeksu Supraskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasny Las, Ks. Stanisława Bujnowskiego, Ks. Biskupa Jaworowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Ks. Ottona Sidorowicza, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Mareckiego Ferdynanda, Modrzewiowa, ,Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Orla, Os. Robotnicze, Piaskowa, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Rymarka, Sarnia, Sławińskiego, Słowackiego, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Stanisława Stasica, Szkolna, Świerkowa, Uroczysko Pustelnia, Tartaczna, Topolowa, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Zielona, Źródlana, Żurawia, Żwirki i Wigury

 

Rejon Dzielnicowego Nr 83:

mł.asp. Krzysztof Raszkiewicz

 e-mail: dzielnicowy.suprasl2@bk.policja.gov.pl

kom. 606 112 472

tel. (85) 670 -41 -63

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla mieszkańców, akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe w rejonie siedziby OSP w  miejscowości Ogrodniczki ul. Białostocka 59 jak i przyległego placu zabaw.

 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, sołtysa oraz zarządcy obiektu rekreacyjnego.

Okres obowiązywania planu:

II połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • dalsze kontynuowanie działań w zw. z KZD. Częstsze kontrole służb patrolowych w szczególności w porze wieczorowo- nocnej.
 • zacieśnienie współpracy z zarządcami w/w obiektów celem umieszczenia pozyskanej od Urzędu Gminy tablicy informującej o zakazie spożywania alkoholu
 •  kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.
 •  działania j.w oraz ewaluacja. Analiza wyników osiągniętych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji wybranych czynności

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasilaaktywizacja społeczności lokalnej
 • Pracownik CKIR w Supraślu  t.j. osoba odpowiedzialna za porządek i bezpieczeństwo na placu zabaw- pozyskiwanie informacji dotyczącej problemów we wskazanym rejonie, poznanie przyczyny występowania problemu, opracowanie sposobu walki z problemem

   

miejscowości:

Cieliczanka (ulica:Aroniowa, Borowinowa, Chabrowa, Fiołkowa, Makowa, Łubinowa, Paprociowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tatarakowa, Uzdrowiskowa, Wawrzynkowa, Wiesiołkowa), Ciasne (ulice: Dobra, Polna, Serwitutowa, Słowikowa, Spacerowa, Sportowa, Urocza, Wczasowa, Wrzosowa, Zielona, Żurawinowa), Cegielnia, Czołnowo, Drugowszczyzna, Izoby, Jałówka, Karakule (ulice: Bagnowska, Karakule, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Leśna, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Ptasia, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Turystyczna, Wąska, Widokowa, Wycieczkowa, Zagumienna), Konne, Kopna Góra, Kozły, Kolonie, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kozia, Górka, Młynowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Świerkowa), Ogrodniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Elektryczna, Graniczna, Iglasta, Jeziorna, Kamienna, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna, Żwirowa), Pieczonka Kol., Podjałówka, Podłaźcie, Podsokołda, Pólno, Sadowy Stok, Sokołda, Sowlany (ulice: Alejkowa, Cedrowa, Ładna, Łąkowa, Miodowa, Objazdowa, Oficerska, Przyjazna, Przyjemna, Sosenkowa, Sympatyczna, Św. Krzyża, Św.Marka, Truskawkowy Zakątek, Ułańska, Wiatrakowa, Wojskowa), Stary Majdan, Surażkowo, Turośl Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona