Komisariat Policji w Wasilkowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Wasilkowie

KOMISARIAT POLICJI W WASILKOWIE

ulica Dworna 4 16-010 Wasilków 

telefon stacjonarny 47 71 340 34

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego numer 69:

sierżant sztabowy Natalia Czeszczewik

e-mail: dzielnicowy.wasilkow1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 789 218 169

telefon stacjonarny 47 71 340 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie bloków przy ulicy Białostockiej 104 A, 106 w Wasilkowie, w okolicy sklepów spożywczych w godzinach popołudniowych 17:00 – 23:00 we wszystkie dni tygodnia gromadzą się osoby, które spożywają alkohol w miejscu objętym zakazem, zaśmiecają miejsce publiczne. Są to osoby dorosłe jak i młodzież. Jest to miejsce publiczne dostępne dla ogółu mieszkańców, poprzez gromadzenie się osób popełniających wykroczenia zakłócany jest ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje.

 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu: Przedstawicielem Wspólnoty Mieszkaniowej celem właściwego informowania mieszkańców o zakazie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

 • Kontynuacja w/w działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla - przekazywanie informacji dla mieszkańców o zdiagnozowanym zagrożeniu, informowanie mieszkańców na spotkaniach o działaniu planu priotytetowego, oraz o konsekwencjach wynikających z popełniania wykroczeń porządkowych.

 • Dyrekcja SP 1 ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Wasilków (ulice: 11-go Listopada, Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dereniowa,  Dmowskiego, Dworna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska, Jana Pawła II, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kryńska, Krzywa, Ks. Rabczyńskiego, Leśna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plater, Pogodna, Prosta, Prusa, Rondo Św. Krzysztofa, Równoległa, Rydza Śmigłego, Rynek Kilińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzatów, Słoneczna, Słowackiego, Sosnkowskiego, Sportowa, Stawowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek, Żeromskiego).

 

 

Rejon dzielnicowego numer 70:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Karol Januszko

 

e-mail: dzielnicowy.wasilkow2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 188

telefon stacjonarny 47 71 340 34

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie obwodnicy Dąbrówek przy drodze krajowej numer 19 w godzinach wieczornych we wszystkie dni tygodnia dochodzi do zaśmiecania terenu leśnego oraz pasa drogowego. Śmieci w postaci opon oraz plastików wyrzucane są przez okolicznych mieszkańców oraz osoby podróżujące obwodnicą Dąbrówek, co jest niedopuszczalne tym bardziej, iż w pobliżu usytuowane jest gminne wysypisko śmieci.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie własnego rozpoznania dzielnicowego i zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, które zostało potwierdzone i wyeliminowane jednak problem powrócił.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych dotyczącej występującego zagrożenia, nawiązania współpracy z Nadleśnictwem Dojlidy w celu rozważenia ustawienia we wskazanym miejscu fotopułapek oraz bezwzględne reagowanie na popełniane wykroczenia przez funkcjonariuszy Policji oraz Straż Leśną, informowanie mieszkańców podczas obchodu o działaniach.

 • Nawiązanie współpracy z Urzędem Miejskim w Wasilkowie w celu ewentualnego umieszczenia we wskazanym rejonie znaków o zakazie wyrzucania śmieci.

 • Przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym rejonu przyległego oraz funkcjonariuszami Straży Leśnej Nadleśnictwa Dojlidy.

 • Analiza uzyskanych wyników przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia, dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji planu działania priorytetowego oraz zaangażowania współpracujących podmiotów w realizacji postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Nadleśnictwo Dojlidy – prowadzenie wspólnych działań w celu przywrócenia porządku prawnego, rozważenie umieszczenia we wskazanym miejscu fotopułapek w celu ustalenia sprawców wykroczenia.
 • Urząd Gminy w Wasilkowie – Umieszczenia informacji o zakazie wyrzucania śmieci we wskazanym rejonie oraz propagowanie informacji co do zasad działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Mieszkańcy przyległego rejonu – uzyskiwanie informacji dotyczących stanu zagrożenia w miejscu planu działania priorytetowego, pozyskiwanie nowych pomysłów w celu przywrócenia porządku prawnego.

 

miejscowości:

Dąbrówki (ulice: Dębowa, Dworna, Gajowa, Gruntowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ostra Góra, Podgórna, Piaskowa, Radosna, Starowiejska, Tartaczna, Wesoła, Zdrojowa, Zimny Zdrój), Horodnianka, Jurowce (ulice: Augustowska, Białostocka, Dębowa, Dobra, Jaśminowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Przyleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wjazd, Wschodnia, Zagórna), Katrynka, Kolonia Zaścianek, Kolonia Mostek, Małogruska, Nowodworce (ulice: 3 Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Daliowa, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdowska, Krynicka, Krzywe Góry, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna), Osowicze, Ożynnik, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie (ulice: Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dębowa, Dorzeczna, Jeżynowa, Kaczorowskiego Ryszarda, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Leśna, Łąkowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ukośna, Polna, Porzeczkowa, Rogowo, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Spójna, Stawowa, Świerkowa, Transportowa, Wspólna), Studzianki (ulice: Akacjowa, 3 –go Maja, Białostocka, Brzozowa, Dębowa, Dworna, Gajna, Gościnna, Jagodowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podgórna, Podleśna, Polna, Polonijna, Sokólska, Sosnowa, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Wichrowa, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Zapiecek, Zapieczki,

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 84:

młodszy aspirant Waldemar Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.wasilkow3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 187

telefon stacjonarny 47 71 340 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Rejon przyległy do bloków przy ulicy Kruczej 23,23 A oraz parking i plac przy sklepie przy ulicy Krucza 21 w Wasilkowie. W godzinach 10:00 – 22:00 we wszystkie dni tygodnia, grupuje się młodzież, która spod sklepu wyjeżdża na jezdnię na deskorolkach i hulajnogach. Ponadto w rejonie sklepu dochodzi do popełniania wykroczeń porządkowych takich jak, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie przez osoby dorosłe. Jest to miejsce dostępne dla ogółu mieszkańców. Poprzez gromadzenie się osób popełniających wykroczenia zakłócany jest ład i porządek publiczny.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów napływających do dzielnicowego bezpośrednio od mieszkańców, zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych. Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawisko najczęściej występuje.

 • Systematyczne kontrole rejonu podczas obchodu i represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu - Urzędem Miasta w Wasilkowie, celem właściwego informowania mieszkańców o zakazie spożywania alkoholu oraz zaśmiecania miejsca publicznego.

 • Wspólnie z dzielnicowym przyległego rejonu, zaplanowanie działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie sprawców wykroczeń.

 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów. Wprowadzanie ich w życie w trakcie służby.

 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów oraz środków, które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

 • Analiza wyników uzyskanych przez poszczególne komórki organizacyjne Policji w zakresie realizacji czynności w ramach ograniczenia zdiagnozowanego zagrożenia. Dokonanie ogólnej oceny stopnia realizacji działania priorytetowego oraz zaangażowania podmiotów społecznych w realizację postawionego do osiągnięcia celu i określenie stopnia jego osiągnięcia.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Wasilkowie – odpowiednie oznakowanie miejsc, informowanie o zakazie spożywania alkoholu i zaśmiecania.

 • Właściciel sklepu - przekazywanie informacji dla klientów o działaniu planu priotytetowego, oraz o konsekwencjach wynikających z popełniania wykroczeń porządkowych.

 • Dyrekcja Sszkoły Podstawowej ulica Polna 1/4 w Wasilkowie - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Wasilków (ulice: Akacjowa, Błękitna, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Elektryczna, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Jurowiecka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krucza, Kupiecka, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łazienna, Łąkowa, Łukasza Górnickiego, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Piasta, Podleśna, Polna, Produkcyjna, Projektowana, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rolna, Rzemieślnicza, Sokola, Sosnowa, Spożywcza, Staszica, Świerkowa, Wielobranżowa, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zajęcza, Zakładowa, Zielona, Żurawia, Żwirowa).

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ulica Marszałka Piłsudskiego 9, telefon stacjonarny 47 71 141 12

 

Kierownik 

sierżant sztabowy Ziemowit Wróblewski

 

 

telefon komórkowy 694 407 999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

 

 

 

 

 

Rejon dzielnicowego numer 71:

 

sierżant sztabowy Marta Dzikiewicz

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 190

telefon stacjonarny 47 71 141 13

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie lasu przy ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej w godzinach 14.00 – 0.00, we wszystkie dni tygodnia, grupują się młode osoby, które spożywają alkohol, zażywają środki odurzające i zaśmiecają rejon lasu. Gromadzą się również osoby nieletnie, zagrożone demoralizacją.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zaznaczanie zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 

 • Sporządzenie Karty Zadań Doraźnych.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, podczas obchodu przez cały okres trwania planu działania priorytetowego.
 • Nawiązanie kontaktu z Komendantem Straży Leśnej w Czarnej Białostockiej, w celu rozpoczęcia współpracy. Wspólne działania ukierunkowane na wyeliminowanie zdiagnozowanego zagrożenia.
 • Propagowanie planu działania priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin.
 • Spotkania profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej numer 1 i Szkoły Podstawowej numer 2 oraz Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 • Wystosowanie pisma do Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, o zwiększenie liczby patroli na terenie Czarnej Białostockiej. Przeprowadzenie wspólnych działań z dzielnicowym z sąsiedniego rejonu, ukierunkowanych na ujawnianie małoletnich zagrożonych demoralizacją oraz ujawnianie i rozliczanie sprawców wykroczeń porządkowych
 • Spotkanie z Komendantem Straży Leśnej.
 • Analiza i ocena planu działania priorytetowego.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Straż Leśna w Czarnej Białostockiej - wspólne działania i patrol w rejonie miejsca zagrożonego
 • Nawiązanie współpracy z dyrekcją Szkoły Podstawowej numer 1 i Szkoły Podstawowej numer 2 oraz Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej. Współpraca przy organizacji zajęć profilaktycznych z młodzieżą.

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Bablika, Białostocka, Borówkowa, Gołębia, Jagodowa, Jeżynowa, Konopnickiej, Kosińskiego, Łąkowa, Malinowa, Piłsudskiego, Poziomkowa, Prusa, Rybacka, Sienkiewicza, Sportowa, Św. Huberta, Torowa, Zagórna, Zamiany, Żeromskiego, Żurawinowa)

 

 

Rejon dzielnicowego numer 72:

 sierżant sztabowy Kamil Popławski

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 504 316 412

telefon stacjonarny 47 71 141 13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie zalewu Czapielówka przy ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej o różnych porach dnia, we wszystkie dni tygodnia, grupują się osoby oraz osoby małoletnie zagrożone demoralizacją, które popełniają wykroczenia porządkowe takie jak spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie. W rejonie zalewu dochodzi również do popełniania wykroczeń z Ustawy o rybactwie śródlądowym.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem został wskazany przez mieszkanców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie Karty Zadań Doraźnych.
 • Wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, podczas obchodu przez cały okres trwania planu działania priorytetowego.
 • Kontakt z prezesem Polskiego Związku Wędkarskiego na terenie Czarnej Białostockiej w celu nawiązania współpracy w zakresie przeprowadzania działań w rejonie zalewu Czapielówka wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką.
 • Propagowanie planu działania priorytetowego podczas służby obchodowej i rozmów z osobami zastanymi w rejonie Zalewu Czapielówka.
 • Wspólne działania z dzielnicowym z sąsiadującego rejonu w celu wyeliminowania negatywnych zachowań.
 • Przeprowadzenie wspólnych działań ze Społeczną Strażą Rybacką w rejonie zalewu Czapielówka ukierunkowanych na ujawnianie sprawców wykroczeń z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz sprawców wykroczeń porządkowych.
 • wystosowanie pisma do Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o zwiększenie liczby patroli na terenie Czarnej Białostockiej. Przeprowadzenie wspólnych działań ukierunkowanych na ujawnianie i rozliczanie sprawców wykroczeń porządkowych.
 • Spotkanie z Prezesem Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnej Białostockiej.
 • Analiza i ocena planu działania priorytetowego.

 

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnej Białostockiej - w zakresie wymiany informacji dotyczących zdarzeń zaistniałych na terenie Zalewu Czapilówka.
 • Społeczna Straż Rybacka w Czarnej Białostockiej - przeprowadzanie wspólnych działań w celu ujawniania sprawców przestępstw i wykroczeń z ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna, Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Marszałkowska, Mieszka I, Mickiewicza, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Skórzana, Słoneczna, Słowackiego, Sokólska, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta, Tulipanów, Wierzbowa, Wiosenna, Wrzosowa , Wybickiego, Zielona)

 

 

Rejon dzielnicowego numer 73:

Starszy Dzielnicowy

aspirant Bogusława Dowgiert

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka3@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 191

telefon stacjonarny 47 71 141 13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Zauważonym problemem na terenie gminy Czarna Białostocka, jest brak świadomości osób starszych na temat zagrożeń wynikających z oszustw popełnianych metodą na wnuczka, policjanta itp. Szczególnie w okresie trwającej pandemii, telefonicznie zgłaszane są problemy odnośnie zawierania umów na różnego rodzaju świadczenia - w tym na dostarczanie usług na energię elektryczną, usług telekomunikacyjnych, gazu, usług kredytowych, proponowanych również osobiście przez przypadkowych akwizytorów. Ludzie starsi, szczególnie mieszkający samotnie, i mało świadomi zagrożeń podają bardzo często swoje wrażliwe dane osobowe, które są wykorzystywane przez oszustów w dokonywaniu kolejnych przestępstw. Szczególnie widoczne jest to w rejonie służbowym numer 73 - na terenach wiejskich gminy Czarna Białostocka - gdzie znaczna część osób to osoby starsze, nie posiadające dostatecznej wiedzy na temat ww nowych sposobów działania oszustów.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem został wskazany przez mieszkanców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 

 • Sporządzenie Karty Zadań Doraźnych.
 • Spotkanie z Dyrektorem Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej celem poinformowania o założeniach planu i współpracy.
 • Nawiązanie współpracy z opiekunami świetlic wiejskich i domów kultury na terenach wiejskich gminy Czarnej Białostockiej, przesłanie informacji o planie priorytetowym do lokalnej gazety „Rozmaitości” wydawanej w Czarnej Białostockiej.
 • Poinformowanie pismem o realizacji przedsięwzięcia banków na teranie gminy Czarna Białostocka.
 • Zorganizowanie spotkania z seniorami w Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej.
 • Zorganizowanie spotkania z seniorami w Świetlicy Wiejskiej w Wólce Ratowieckiej. 
 • Zorganizowanie spotkania z seniorami w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.
 • Stała kontrola podległego rejonu.
 • Pozyskiwanie informacji dotyczących zgłaszanych przestępstw oszustw na wnuczka itp.
 • Codzienne informowanie mieszkańców gminy Czarna Białostocka podczas obchodu o zagrożeniach wynikających z podania danych osobowych, podpisania umów itp.
 • Zaangażowanie do współpracy instytucji gminnych w szczególności pracowników socjalnych Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.
 • Analiza podjętych działań i ocena realizacji planu priorytetowego rejonu służbowego numer 73.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Nawiązanie współpracy z pracownikami socjalnymi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej - systematyczne odwiedzanie osób starszych, samotnych
 • Nawiązanie współpracy z opiekunami świetlic i domów kultury na terenie wiejskim gminy Czarna Białostocka objętych planem działania priorytetowego
 • Nawiązanie współpracy z dyrektorami banków w Czarnej Białostockiej
 • Nawiązanie współpracy z dyrektorem Klubu Seniora w Czarnej Białostockiej celem pozyskania informacji od seniorów uczęszczających do ww klubu z terenów wiejskich

miejscowości:

Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Czarna Wieś Kościelna (ulice: Cicha, Górna , Leśna, Okrężna , Piękna, Ratowiecka, Sosnowa, Stawowa, Szapela, Szkolna, Świętojańska, Ustronie, Wesoła, Wierzbowa, Zacisze), Czumażówka – Gajówka, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kolonia Dworzysk, Kolonia Burczak, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ośrodek, Podniemczyn, Podzamczysk, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most – Gajówka, Ruda Rzeczka, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś

 

 

POSTERUNEK POLICJI W SUPRAŚLU

ulica Kościelna 2, telefon stacjonarny 47 71 141 63

 

Kierownik - młodszy aspirant Renata Brańska

telefon komórkowy 694 407 987

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00

.

 

Rejon dzielnicowego numer 74:

starsdzy sierżant Barbara  Januszko

e-mail:

dzielnicowy.suprasl1@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 885 997 192

telefon stacjonarny 47 71 141 63

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Niezachowanie przez właścicieli nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a także wałęsające się bezpańskie psy po terenie miejscowości, stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Powyższe zagrożenie występuję nieregularnie, o różnych porach dnia i nocy w czasie całego tygodnia. Zabudowa jednorodzinna w miejscowości sprawia, że większość mieszkańców posiada psy, które w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia wydostają się z terenu posesji. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, sygnały wpływające od mieszkańców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych.
 • Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem poznania przyczyny przedstawionego problemu.
 • Podjęcie współpracy z lekarzem weterynarii w Supraślu.
 • Zacieśnienie współpracy z Urzędem Gminy w Supraślu celem umieszczenia na stronie internetowej informacji o obowiązkach właścicieli zwierząt w zakresie sprawowania nad nimi nadzoru i zapewnienia im właściwych warunków bytowych w okresie zimowym oraz w przypadku ujawnienia wałęsających się bezpańskich zwierząt sporządzenie wystąpienia o ich odłowieniu, spotkania informacyjne z mieszkańcami podczas obchodu rejonu celem informowania o w/w.
 • Kontynuacja działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji, modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia założeń. Opracowanie nowych metod, sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • Urząd Miasta w Supraśl – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila –aktywizacja społeczności lokalnej.
 • Lekarz Weterynarii w Supraślu – informowanie mieszkańców podczas szczepienia psów o obowiązkach dotyczących zachowania ostrożności przy trzymaniu psa oraz zapewnieniu zwierzęciu właściwych warunków wynikających z Ustawy o Ochronie Zwierząt.
 • Okoliczni mieszkańcy - informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, pozyskiwanie informacji o osobach nie stosujących się do obowiązków nałożonych na właścicieli psów.

miejscowości:

Supraśl (ulice: 11-go Listopada, 3 –go maja, Aleja Niepodległości, Bazylianów, Białostocka, Brzozówka, Budkiewicza i Ulmana, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Cieliczańska, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Klasztorna, Klonowa, Kodeksu Supraskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasny Las, Ks. Stanisława Bujnowskiego, Ks. Biskupa Jaworowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Ks. Ottona Sidorowicza, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Mareckiego Ferdynanda, Modrzewiowa, ,Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Orla, Os. Robotnicze, Piaskowa, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Rymarka, Sarnia, Sławińskiego, Słowackiego, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Stanisława Stasica, Szkolna, Świerkowa, Uroczysko Pustelnia, Tartaczna, Topolowa, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Zielona, Źródlana, Żurawia, Żwirki i Wigury

 

 

 

Rejon Dzielnicowego numer 83:

młodszy aspirant Krzysztof Raszkiewicz

 e-mail: dzielnicowy.suprasl2@bk.policja.gov.pl

telefon komórkowy 606 112 472

telefon stacjonarny 47 71 141 63

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie rejonu przyległego, akty wandalizmu oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu w miejscowości Karakule, ulica Karakule 72 w godz. 8.00-19.00 we wszystkie dni tygodnia. Osoby spożywające tam alkohol, często doprowadzają się do stanu upojenia alkoholowego, po czym mogą spać we skazanym rejonie, jak również załatwiają potrzeby fizjologiczne. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, sygnały wpływające od mieszkańców, sołtysów wskazanych miejscowości jak i rejestr przeprowadzonych interwencji Policji .

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych.
 • Podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych, w których zjawiska najczęściej występują. Wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem skierowania na leczenie od uzależnienia od alkoholu, Sadu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną, powiadomienie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą wyżej wymienionego obiektu, celem właściwego oznakowania miejsca oraz wypracowania metody działania w przypadku naruszenia porządku prawnego,
 • Kontynuacja wyżej wymienionych działań lub też na skutek uzyskania nowych informacji modyfikacja przedsięwziętych działań celem osiągnięcia w/w założeń, lub opracowanie nowych metod lub sposobów, środków które pozwolą na uzyskanie, wypracowanie określonego na początku celu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, wnioski o leczenie.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie - wnioski o zainteresowanie się sytuacją w/w osób.
 • Właściciel i pracownicy sklepu – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasila, aktywizacja społeczności lokalnej.
 • Sołtys miejscowości Karakule - bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, przekazywanie ustaleń mieszkańcom za pośrednictwem sołtysa.

miejscowości:

Cieliczanka (ulica:Aroniowa, Borowinowa, Chabrowa, Fiołkowa, Makowa, Łubinowa, Paprociowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tatarakowa, Uzdrowiskowa, Wawrzynkowa, Wiesiołkowa), Ciasne (ulice: Dobra, Polna, Serwitutowa, Słowikowa, Spacerowa, Sportowa, Urocza, Wczasowa, Wrzosowa, Zielona, Żurawinowa), Cegielnia, Czołnowo, Drugowszczyzna, Izoby, Jałówka, Karakule (ulice: Bagnowska, Karakule, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Leśna, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Ptasia, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Turystyczna, Wąska, Widokowa, Wycieczkowa, Zagumienna), Konne, Kopna Góra, Kozły, Kolonie, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kozia, Górka, Młynowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Świerkowa), Ogrodniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Elektryczna, Graniczna, Iglasta, Jeziorna, Kamienna, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna, Żwirowa), Pieczonka Kol., Podjałówka, Podłaźcie, Podsokołda, Pólno, Sadowy Stok, Sokołda, Sowlany (ulice: Alejkowa, Cedrowa, Ładna, Łąkowa, Miodowa, Objazdowa, Oficerska, Przyjazna, Przyjemna, Sosenkowa, Sympatyczna, Św. Krzyża, Św.Marka, Truskawkowy Zakątek, Ułańska, Wiatrakowa, Wojskowa), Stary Majdan, Surażkowo, Turośl Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona