Komisariat Policji w Wasilkowie - Twój Dzielnicowy - KMP Białystok

Twój Dzielnicowy

Komisariat Policji w Wasilkowie

KOMISARIAT POLICJI W WASILKOWIE

ul.Dworna 4 16-010 Wasilków 

tel.857104034

 

Dzielnicowy Kontakt Rejon służbowy  

Rejon dzielnicowego Nr 69:

st. sierż. Natalia Siekierko

e-mail: dzielnicowy.wasilkow1@bk.policja.gov.pl

kom. 789 218 169

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na placu przy Stadionie Miejskim w Wasilkowie przy ul. Supraślskiej 21  w godz. 18:00 – 01:00 gromadzi się młodzież, która poprzez używanie słów wulgarnych, oraz słuchanie głośnej muzyki  w zaparkowanych na parkingu autach zakłóca ład i porządek publiczny oraz spoczynek nocny okolicznym mieszkańcom. Ponadto w tym miejscu jak tez na terenie Stadionu na placu zabaw dochodzi do palenia papierosów, spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu. Młodzież na teren stadionu wchodzi przez otwarte bramki.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież,
 • Nawiązanie współpracy z zarządcą terenu tj. Urzędem Miasta w Wasilkowie celem właściwego zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog ze Szkoły Podstawowej w Wasilkowie ul. Mickiewicza 2  – wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Urząd Miasta w Wasilkowie - zabezpieczenia miejsca przez dostępem osób nieuprawnionych poprzez ewentualne zamontowanie kamery monitoringu,
 • Pedagog z OHP w Wasilkowie ul. Supraślska 21- wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Wasilków (ulice: 11-go Listopada, Bagienna, Białostocka, Bociania, Ciemna, Cisowa, Czysta, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dereniowa,  Dmowskiego, Dworna, Gajna, Godlewskiego, Grodzieńska, Jana Pawła II, Jagodowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kryńska, Krzywa, Ks. Rabczyńskiego, Leśna, Mickiewicza, Nadawki, Nadrzeczna, Nowa, Paderewskiego, Piłsudskiego, Plater, Pogodna, Prosta, Prusa, Rondo Św. Krzysztofa, Równoległa, Rydza Śmigłego, Rynek Kilińskiego, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skrzatów, Słoneczna, Słowackiego, Sosnkowskiego, Sportowa, Stawowa, Supraślska, Ukośna, Witosa, Wyszyńskiego, Zaułek, Żeromskiego).

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 70:

Starszy Dzielnicowy

st. asp. Daniel Smolewski

e-mail: dzielnicowy.wasilkow2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 188

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Nowodworce ul. 3 Maja  – rejon remizy strażackiej, przystanku MPK, nieczynnego sklepu. W godzinach popołudniowo-wieczornych ( 16:00 – 00:00 ) gromadzą się osoby. Ma tam miejsce spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, jak też popełniane są inne wykroczenia porządkowe między innymi , używanie słów wulgarnych, zaśmiecanie terenu. Oczekiwania społeczne wymagają wyeliminowania lub w znacznym stopniu ograniczenia uciążliwych zjawisk.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie zostało zdiagnozowane na podstawie informacji wpływających od mieszkańców Nowodworców.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadania doraźnego, podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami  informując o podjętych działaniach.
 • Nawiązanie współpracy z komendantem OSP
 • Systematyczne kontrole rejonu podczas służby obchodowej i represjonowanie sprawców wykroczeń porządkowych.
 • Wspólnie z dzielnicowymi rejonu przyległego zaplanowanie  w godzinach wieczorowych  działań wzmożonych ukierunkowanych  na ujawnienie i represjonowania  popełnionych wykroczeń porządkowych.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • mieszkańców– zainteresowanie się sytuacją osób przebywających w wymienionym miejscu naruszających porządek
 • komendanta OSP  Nowodworce
 • sołtys wsi Nowodworce

miejscowości:

Dąbrówki (ulice: Dębowa, Dworna, Gajowa, Gruntowa, Klonowa, Krótka, Leśna, Nadawki, Nadrzeczna, Ostra Góra, Podgórna, Piaskowa, Radosna, Starowiejska, Tartaczna, Wesoła, Zdrojowa, Zimny Zdrój), Horodnianka, Jurowce (ulice: Augustowska, Białostocka, Dębowa, Dobra, Jaśminowa, Krótka, Leśna, Lipowa, Malinowa, Polna, Przyleśna, Różana, Słoneczna, Sosnowa, Stroma, Świerkowa, Uskok, Wasilkowska, Wiązowa, Wierzbowa, Wiejska, Wiśniowa, Wjazd, Wschodnia, Zagórna), Katrynka, Kolonia Zaścianek, Kolonia Mostek, Małogruska, Nowodworce (ulice: 3 Maja, Bagnowska, Bociania, Brzozowa, Ceglana, Daliowa, Działkowa, Gajowa, Grzybowa, Gwiazdowska, Krynicka, Krzywe Góry, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Przytulna, Sadzawki, Skrajna, Spacerowa, Stawowa, Stroma, Supraślska, Turowska, Wasilkowska, Wspólna, Zaciszna), Osowicze, Ożynnik, Rybniki, Sielachowskie, Sochonie (ulice: Bohaterów Monte Cassino, Brzozowa, Chabrowa, Cicha, Dębowa, Dorzeczna, Jeżynowa, Kaczorowskiego Ryszarda, Kasztanowa, Kościelna, Krótka, Krzywa, Leśna, Łąkowa, Mokra, Nowa, Ogrodowa, Orzechowa, Ukośna, Polna, Porzeczkowa, Rogowo, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Spójna, Stawowa, Świerkowa, Transportowa, Wspólna), Studzianki (ulice: Akacjowa, 3 –go Maja, Białostocka, Brzozowa, Dębowa, Dworna, Gajna, Gościnna, Jagodowa, Konwaliowa, Krzywa, Lipowa, Łącznikowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Nowa, Plażowa, Podgórna, Podleśna, Polna, Polonijna, Sokólska, Sosnowa, Spółdzielcza, Supraślska, Warszawska, Wasilkowska, Wesoła, Wichrowa, Wrzosowa, Zaciszna, Zielona), Woroszyły, Wólka Poduchowna, Wólka Przedmieście, Zapiecek, Zapieczki,

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 84:

st. sierż. Waldemar Grygieńcze

e-mail: dzielnicowy.wasilkow3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 187

tel. (85) 710 40 34

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W rejonie przyległym do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego przy ul. Mickiewicza 2 w Wasilkowie grupuje się młodzież zagrożona demoralizacją. W szkole funkcjonują również klasy gimnazjalne. W godzinach funkcjonowania szkoły tj. od godz 8:00 do godz 17:00 podczas przerw od zajęć lekcyjnych uczniowie przemieszczają się na ul. Łazienną, która jest niewidoczna od strony szkoły, tam palą papierosy i zakłócają porządek publiczny poprzez zaśmiecanie i używanie słów nieprzyzwoitych.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów napływających od mieszkańców oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • Sporządzenie karty zadań doraźnych, podjęcie współpracy z kadrą nauczycielską celem nakreślenia ram czasowych w których zjawisko najczęściej występuje,
 • Systematyczne kontrole rejon podczas obchodu i represjonowanie zdiagnozowanych wykroczeń popełnianych przez młodzież,
 • Wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego zaplanowanie w godzinach porannych i popołudniowych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,
 • Informowanie mieszkańców i pracowników szkoły podczas obchodu o przedsięwzięciu, efektach działania, gromadzenie nowych pomysłów i wprowadzanie ich w życie w trakcie codziennego obchodu.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Pedagog szkolny - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami,
 • Urząd Miasta w Wasilkowie - zabezpieczenie miejsca przed popełnianiem wykroczeń  poprzez ewentualne zamontowanie kamery monitoringu,
 • Dyrekcja szkoły - wspólnie z dzielnicowym przekazanie informacji uczniom o zdiagnozowanym zagrożeniu oraz pouczenie o konsekwencjach związanych z popełnianymi wykroczeniami.

ulice:

Wasilków (ulice: Akacjowa, Błękitna, Borsucza, Brzozowa, Cedrowa, Chabrowa, Dębowa, Dolna, Elektryczna, Grzybowa, Jagodowa, Jakimy, Jałowcowa, Jaworowa, Jesionowa, Jurowiecka, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Krucza, Kupiecka, Leszczynowa, Lipowa, Lisia, Łazienna, Łąkowa, Łukasza Górnickiego, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olszowa, Orla, Orzechowa, Piaskowa, Piasta, Podleśna, Polna, Produkcyjna, Projektowana, Przejazdowa, Przemysłowa, Przytorowa, Rolna, Rzemieślnicza, Sokola, Sosnowa, Spożywcza, Staszica, Świerkowa, Wielobranżowa, Wierzbowa, Wiewiórcza, Wiśniowa, Wojtachowska, Wołowicza, Wspólna, Zachodnia, Zajęcza, Zakładowa, Zielona, Żurawia, Żwirowa).

 

 

POSTERUNEK POLICJI W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

ul. Marszałka Piłsudskiego 9, tel. /85/ 670-41-12

 

 

Kierownik 

asp. szt. Agnieszka Bagińska

 

 

tel. 694407999

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 71:

 

st. sierż. Kamil Popławski

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka2@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 190

tel. (85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W godzinach popołudniowo - wieczornych ( 16:00 – 00:00 ) na znajdujących się tam trybunach gromadzą się osoby - głównie tutejsza młodzież. Ma tam miejsce spożywanie alkoholu,  zakłócenie spokoju i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego mieszkańców okolicznych bloków. Popełniane są też inne wykroczenia porządkowe m. in. używanie słów wulgarnych i zaśmiecanie terenu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

własne spostrzeżenia oraz zgłoszenia  pracowników  stadionu

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD, spotkanie z pracownikiem stadionu - Marcinem Sitko – Inspektorem ds. sportu, profilaktyki zdrowotnej i turystyki w UM Czarna Białostocka oraz pracownikami stadionu  celem poinformowania o założeniach planu i współpracy,
 • propagowanie przedsięwzięcia planu priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym przyległych rejonów m. Czarna Białostocka,
 • współpraca z organizatorem meczy odbywających się na miejskim stadionie w Czarnej Białostockiej  w związku z ich  zabezpieczeniem ( początek rozgrywek ),
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkania profilaktyczne z młodzieżą Szkoły Podstawowej Nr 1 i Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej związanej z odpowiedzialnością prawną nieletnich, współpraca z mieszkańcami w celu ujawniania wykroczeń porządkowych  popełnionych poprzez osoby,
 • spotkanie z pracownikami stadionu miejskiego, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu priorytetowego rejonu służbowego nr 71.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • nawiązanie współpracy z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej -  inspektorem ds. sportu, profilaktyki zdrowotnej i turystyki – przekazywanie i uzupełnianie informacji zgłaszanych przez mieszkańców dot. wykroczeń porządkowych popełnianych przez osoby przebywające na terenie stadionu miejskiego,
 • nawiązanie współpracy z Dyrekcją SP Nr 1 i Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej,
 • nawiązanie współpracy z właścicielami sklepów i ich pracownikami –  przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Bablika, Białostocka, Borówkowa, Gołębia, Jagodowa, Jeżynowa, Konopnickiej, Kosińskiego, Łąkowa, Malinowa, Piłsudskiego, Poziomkowa, Prusa, Rybacka, Sienkiewicza, Sportowa, Św. Huberta, Torowa, Zagórna, Zamiany, Żeromskiego, Żurawinowa)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 72:

 

st. sierż. Kamil Popławski

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka1@bk.policja.gov.pl

kom. 504 316 412

tel. (85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

W mieście Czarna Białostocka przy ulicy Tartacznej na wysokości posesji nr 7 i 13 znajduje się „dzikie” przejście przez torowisko pomiędzy ulicami Tartaczną a Kościelną. W ciągu dnia w godzinach 06.00-21.00 przez torowisko w miejscu niedozwolonym przechodzą osoby korzystające z transportu kolejowego oraz skracające drogę pomiędzy ulicami Tartaczna a Kościelna. Miejsce to znajduje się na wysokości posesji nr 7 i 13, przy torach ustawione są tablice informacyjne o zakazie przechodzenia przez tory. Przechodzenie przez tory w wyżej wymienionym miejscu może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, wyczerpuje również znamiona wykroczenia z artykułu 97 kodeksu wykroczeń.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Problem został wskazany poprzez zaznaczanie zagrożenia  na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD, podczas obchodu rozmowa z  okolicznymi mieszkańcami na temat planu priorytetowego rejonu 72, propagowanie planu podczas spotkań i odwiedzin rodzin,
 • spotkanie z proboszczem parafii Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej w celu rozpowszechnienia PDP wśród parafian,
 • spotkanie z Funkcjonariuszami SOK Białystok w celu nawiązania współpracy na terenie Czarnej Białostockiej,
 • działania z funkcjonariuszami SOK Białystok na terenie Czarnej Białostockiej,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkania profilaktyczne z młodzieżą SP nr 2 w Czarnej Białostockiej w ramach „bezpiecznej drogi do szkoły”, działania z dzielnicowymi przyległych rejonów.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 

 • SOK Białystok- wspólne działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu,
 • Kadra SP 2 w Czarnej Białostockiej- edukacja uczniów w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu, organizowanie spotkań profilaktycznych,
 • PKP- współpraca w celu prawidłowego oznaczenia miejsc zagrożonych oraz utrzymania porządku w rejonie torów.

 

ulice:

Czarna Białostocka (ulice: Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bromboszcza, Brzozowa, Brzozowy Mostek, Bukowa, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Czajkowskiego, Dębowa, Dolna, Dreszera, Fabryczna, Gajowa, Gęsia, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krasickiego, Krótka, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Makowa, Marszałkowska, Mieszka I, Mickiewicza, Młynowa, Modrzewiowa, Ochotnicza, Ogrodowa, Olchowa, Orzeszkowej, Parkowa, Piękna, Podleśna, Pogodna, Polna, Różana, Skórzana, Słoneczna, Słowackiego, Sokólska, Sosnowa, Spokojna, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Tartaczna, Traugutta, Tulipanów, Wierzbowa, Wiosenna, Wrzosowa , Wybickiego, Zielona)

 

 

Rejon dzielnicowego Nr 73:

Starszy Dzielnicowy

mł. asp. Bogusława Dowgiert

 

 

 

e-mail: dzielnicowy.czarna-bialostocka3@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 191

tel.(85) 670-41-13

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Na terenie miejscowości Wólka Ratowiecka i w pobliskiej okolicy w godzinach 6.00-22.00 wałęsają się bezpańskie psy, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. W samej miejscowości jak również w jej okolicach wałęsają się psy posiadające swoich dość nieodpowiedzialnie postępujących właścicieli. Podczas obchodu w II półroczu 2018 roku uzyskano wiele anonimowych skarg (między innymi za pośrednictwem KMZB) dotyczących nieostrożności przy trzymaniu psów, które chodzą luzem bez nadzoru po ulicy stwarzając zagrożenie dla przechodzących mieszkańców, w szczególności dzieci. Sporadyczne informowanie mieszkańców podczas obchodu o tym problemie nie zmieniło ich postępowania. Ponadto powyższy problem jest tym poważniejszy, że wałęsające się bezpańskie psy są również porzucane przez ludzi przejeżdżających samochodami przez ww miejscowość. Takie nieodpowiedzialne, wręcz nawet karygodne zachowanie spowodowane jest tym, że częściowo Wólka Ratowiecka położona jest na terenie masywu leśnego, co powoduje, że ludzie w sposób niezauważony przez innych dokonują wyrzucania młodych psów do lasu.

Źródło informacji o zagrożeniu:

sygnały wpływających od mieszkańców

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie KZD, spotkanie z Sołtysem miejscowości Wolka Ratowiecka, spotkanie z Piotrem Kupińskim – Inspektorem ds. ochrony Środowiska i gospodarki odpadami w UM Czarna Białostocka oraz prezesem Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt AS Barbarą Puchacz celem poinformowania o założeniach planu i współpracy,
 • propagowanie przedsięwzięcia planu priorytetowego podczas organizowanych spotkań oraz odwiedzin rodzin, działania z dzielnicowym przyległych rejonów m. Czarna Białostocka,
 • spotkanie z mieszkańcami miejscowości  Wólka Ratowiecka zorganizowane przy współpracy z sołtysem , „wizja lokalna” terenu wspólnie z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Czarnej Białostockiej – Piotrem Kupińskim,
 • działania ze Strażą Leśną w Czarnej Białostockiej celem ujawniania porzucanych psów w rejonie miejscowości Wólka Ratowiecka,
 • wzmożona kontrola własna miejsca zagrożonego, spotkania profilaktyczne z młodzieżą Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej związanej ze spotkaniem niebezpiecznego psa na drodze, współpraca sołtysem  i mieszkańcami  –  w celu ujawniania wykroczeń popełnionych poprzez właścicieli psów dot. nieostrożności przy trzymaniu psów zgodnie z art. 77 KW,
 • spotkanie z mieszkańcami miejscowości Wólka Ratowiecka, analiza podjętych działań, ocena realizacji planu priorytetowego rejonu służbowego nr 73.

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • nawiązanie współpracy z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej – Piotrem   Kupińskim- inspektorem ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami – przekazywanie i uzupełnianie informacji zgłaszanych przez mieszkańców dot. bezpańskich psów jak również pomoc w ich odłowieniu,
 • nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Obrońców Zwierząt AS w Czarnej Białostockiej – prezes Barbarą Puchacz – pomoc przy ustalaniu właścicieli psów jak również pomoc w znalezieniu miejsca bezpańskim psom w schroniskach,
 • wspólne działania ze Strażą Leśną w celu ujawniania porzuconych psów na terenie masywu leśnego w rejonie miejscowości Wólka Ratowiecka celem przekazania schronisku.

miejscowości:

Brzozowy Mostek, Brzozówka Koronna, Brzozówka Strzelecka, Brzozówka Ziemiańska, Chmielnik, Czarna Wieś Kościelna (ulice: Cicha, Górna , Leśna, Okrężna , Piękna, Ratowiecka, Sosnowa, Stawowa, Szapela, Szkolna, Świętojańska, Ustronie, Wesoła, Wierzbowa, Zacisze), Czumażówka – Gajówka, Jezierzysk, Karczmisko, Klimki, Kolonia Dworzysk, Kolonia Burczak, Kosmaty Borek, Lacka Buda, Łapczyn, Machnacz, Niemczyn, Ogóły, Oleszkowo, Ośrodek, Podniemczyn, Podzamczysk, Przewalanka, Ratowiec, Rogoziński Most – Gajówka, Ruda Rzeczka, Wilcza Jama, Wólka Ratowiecka, Zamczysk, Zdroje, Złota Wieś

 

 

POSTERUNEK POLICJI W SUPRAŚLU

ul. Kościelna 2, tel. /85/ 670-41-63

Kierownik - asp. szt. Marek Pleskowicz

tel. 694 407 987

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10.00-14.00

.

 

Rejon dzielnicowego Nr 74:

asp.  Karol Januszko

e-mail:dzielnicowy.suprasl1@bk.policja.gov.pl

kom. 885 997 192

tel. (85) 670 - 41 - 63

 

 

 

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności oraz akty wandalizmu w rejonie placu zabaw Supraśl ul. Majowa. 

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • częstsze kontrole służb patrolowych szczególnie z porze wieczorowo-nocnej,
 • podjęcie próby umieszczenia monitoringu miejskiego we wskazanym miejscu,
 • szczegółowe rozpoznanie problemu wśród okolicznych mieszkańców korzystających z placu zabaw,
 • przedłużenie Karty Zadań Doraźnych,
 • wspólnie z dzielnicowym rejonu przyległego oraz funkcjonariuszami Zespołu Kryminalnego PP w Supraślu zaplanowanie w godzinach wieczorowo-nocnych działań wzmożonych ukierunkowanych na ujawnianie i represjonowanie popełnianych przez młodzież wykroczeń,

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Urząd Miejski w Supraślu – rozważenie umieszczenia kamery monitoringu miejskiego, oznakowanie wskazanego miejsca dotyczące regulaminu korzystania z placu zabaw
 • Pracownicy MOPS w Supraślu – informowanie społeczeństwa o prowadzonych działaniach, pozyskiwanie informacji na temat osób mogących zakłócać porządek prawny
 • Okoliczni mieszkańcy – informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, pozyskiwanie informacji o osobach najczęściej tam przebywających , uzyskiwanie informacji o tendencjach zagrożenia – aktywizacja społeczeństwa

miejscowości:

Supraśl (ulice: 11-go Listopada, 3 –go maja, Aleja Niepodległości, Bazylianów, Białostocka, Brzozówka, Budkiewicza i Ulmana, Cegielniana, Chodakowskiego, Chodkiewicza, Cieliczańska, Dolna, Dublaka, Grzybowa, Klasztorna, Klonowa, Kodeksu Supraskiego, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Krasny Las, Ks. Stanisława Bujnowskiego, Ks. Biskupa Jaworowskiego, Ks. Stanisława Piotrowskiego, Ks. Ottona Sidorowicza, Leśna, Letniskowa, Lewitówka, Majowa, Mareckiego Ferdynanda, Modrzewiowa, ,Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Orla, Os. Robotnicze, Piaskowa, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Podleśna, Podsupraśl, Posterunkowa, Rymarka, Sarnia, Sławińskiego, Słowackiego, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, Stanisława Stasica, Szkolna, Świerkowa, Uroczysko Pustelnia, Tartaczna, Topolowa, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Wróblewskiego, Zacherta, Zielona, Źródlana, Żurawia, Żwirki i Wigury

 

Rejon Dzielnicowego Nr 83:

sierż. szt. Krzysztof Raszkiewicz

 e-mail: dzielnicowy.suprasl2@bk.policja.gov.pl

kom. 606 112 472

tel. (85) 670 -41 -63

 

Działania priorytetowe:

Zagrożenie:

Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca dostępnego dla mieszkańców, akty wandalizmu dokonywane przez osoby nietrzeźwe w rejonie siedziby OSP w  miejscowości Ogrodniczki ul. Białostocka 59 jak i przyległego placu zabaw.Zagrożenie to występuję codziennie w godzinach 12.00-18.00 oraz 20.00-1.00.

Źródło informacji o zagrożeniu:

Zagrożenie to zostało zdiagnozowane na podstawie sygnałów wpływających od mieszkańców, sołtysa oraz zarządcy obiektu rekreacyjnego.

Okres obowiązywania planu:

I połowa 2019 roku

Zaplanowane działania:

 • sporządzenie karty zadań doraźnych,
 • podjęcie współpracy z okolicznymi mieszkańcami celem nakreślenia ram czasowych w których zjawiska najczęściej występują.
 • częstsze kontrole służb patrolowych w szczególności w porze wieczorowo- nocnej.
 • nawiązanie współpracy z zarządcami w.w obiektów celem właściwego oznakowania miejsc

Podmioty i instytucje pozapolicyjne zaangażowane do działań oraz zakres ich działań:

 • Sołtys – bieżące informowanie o sytuacji we wskazanym rejonie, ustalenie godzin kiedy problem się nasilaaktywizacja społeczności lokalnej
 • Pracownik CKIR w Supraślu  t.j. osoba odpowiedzialna za porządek i bezpieczeństwo na placu zabaw- pozyskiwanie informacji dotyczącej problemów we wskazanym rejonie, poznanie przyczyny występowania problemu, opracowanie sposobu walki z problemem

   

miejscowości:

Cieliczanka (ulica:Aroniowa, Borowinowa, Chabrowa, Fiołkowa, Makowa, Łubinowa, Paprociowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Tatarakowa, Uzdrowiskowa, Wawrzynkowa, Wiesiołkowa), Ciasne (ulice: Dobra, Polna, Serwitutowa, Słowikowa, Spacerowa, Sportowa, Urocza, Wczasowa, Wrzosowa, Zielona, Żurawinowa), Cegielnia, Czołnowo, Drugowszczyzna, Izoby, Jałówka, Karakule (ulice: Bagnowska, Karakule, Klasztorna, Kościelna, Krótka, Leśna, Olszowa, Osiedlowa, Poranna, Ptasia, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Tęczowa, Turystyczna, Wąska, Widokowa, Wycieczkowa, Zagumienna), Konne, Kopna Góra, Kozły, Kolonie, Krasne, Krasny Las, Krzemienne, Łaźnie, Międzyrzecze (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Jarzębinowa, Kozia, Górka, Młynowa, Modrzewiowa, Nadrzeczna, Świerkowa), Ogrodniczki (ulice: Białostocka, Brzozowa, Elektryczna, Graniczna, Iglasta, Jeziorna, Kamienna, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna, Sosnowa, Szkolna, Wierzbowa, Zagórna, Żwirowa), Pieczonka Kol., Podjałówka, Podłaźcie, Podsokołda, Pólno, Sadowy Stok, Sokołda, Sowlany (ulice: Alejkowa, Cedrowa, Ładna, Łąkowa, Miodowa, Objazdowa, Oficerska, Przyjazna, Przyjemna, Sosenkowa, Sympatyczna, Św. Krzyża, Św.Marka, Truskawkowy Zakątek, Ułańska, Wiatrakowa, Wojskowa), Stary Majdan, Surażkowo, Turośl Kol., Woronicze, Zacisze, Zdroje Kol., Zielona