OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z KŁAMSTWEM W ARTYKULE GAZETY WYBORCZEJ - Aktualności - KMP Białystok

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z KŁAMSTWEM W ARTYKULE GAZETY WYBORCZEJ

Data publikacji 19.10.2018

W opublikowanym 19 października 2018 roku na łamach Gazety Wyborczej artykule pt. „Pionizowanie ludzi na dołku”, jego autorka używając kłamstwa i niepotwierdzonych informacji odnosi się do niewłaściwego funkcjonowania jednostki policji.

Zastosowana narracja w artykule, odnosi się do niepotwierdzonych i nieprawdziwych informacji które godzą w dobra funkcjonariuszy, a opisywany stan faktyczny nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Można odnieść wrażenie, że czytelnik celowo jest wprowadzany w błąd przez autorkę artykułu. Taki sposób postępowania dziennikarza ocenić należy jako nierzetelny, celowo dyskredytujący wizerunek Policji i jej funkcjonariuszy, którzy swoim codziennym postępowaniem dają wyraz szacunku dla obowiązującego prawa.

Pliki do pobrania

  • 529.08 KB