Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Miejskie Obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Data publikacji 21.04.2017

W Polsce w dniu 30 kwietnia 2017 roku obchodzony będzie po raz siódmy pod rządami ustawy całkowicie zakazującej stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych "Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci". W związku z powyższym Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w ramach "Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci" przeprowadzi w dniach 24 - 28 kwietnia 2017 roku "Miejskie Obchody Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci", do których zaangażowane zostały także podmioty pozapolicyjne podejmujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Białystok.

Przez cały tydzień funkcjonariusze Policji wspólnie z innymi specjalistami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą pełnić dyżury według określonego grafiku w wybranych placówkach pomocowych, podczas których będą udzielać porad, informacji na temat przemocy w rodzinie, zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci oraz przeprowadzą kolportaż materiałów informacyjno–edukacyjnych w przedmiotowym zakresie.

Celem inicjatywy jest przekonanie rodziców i opiekunów dzieci, że rezygnacja
z przemocy i kar fizycznych, to jeden z niezbędnych warunków pomyślnego rozwoju dziecka.

Wspólnie z mundurowymi w ramach Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci udział wezmą następujące placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”, Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA Oddział Białostocki, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku.

 

Data

Godzina

Instytucja

24.04.2017 r.

(poniedziałek)

10.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3 MOPR, ul. Sienkiewicza 53

10.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4 MOPR, ul. Radzymińska 16

10.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 6 MOPR, ul. Bema 2

10.00-12.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 7 MOPR, ul. Storczykowa 5

12.00-16.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 8 MOPR, ul. Swobodna 24

16.00-20.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7

11.00-14.00

CODIR ul. Kleeberga 8

16.00-17.00

 ELEOS ul. Warszawska 47  

17.00-18.00

ELEOS ul. Św. Mikołaja 5  

17.00-18.00

ELEOS ul. Dojnowska 80D

13.00-15.00

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” ul. Barszczańska 6 „Klub Malucha”

25.04.2017 r.

(wtorek)

 

10.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4 MOPR, ul. Radzymińska 16

10.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 5 MOPR, ul. Gen. Józefa Hallera 8

11.00-12.00

ELEOS ul. Pietkiewicza

15.00-17.00

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” ul. Magnoliowa 4

26.04.2017 r.

(środa)

10.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4 MOPR, ul. Radzymińska 16

16.00-20.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7

15.00-17.00

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” ul. Barszczańska 10

27.04.2017 r.

(czwartek)

10.00-12.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 7 MOPR, ul. Storczykowa 5

08.00-12.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 8 MOPR, ul. Swobodna 24

16.00-17.00

ELEOS ul. Eliasza 3A 

28.04.2017 r.

(piątek)

10.00-14.00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Włókiennicza 7

10.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1 MOPR, ul. Mieszka I  8c

12.00-14.00

Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2 MOPR, ul. Siewna 2

09.00-11.00

CODIR ul. Kleeberga 8

 
Powrót na górę strony