Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ostatni dzień warsztatów kryminalistycznych dla uczniów klas mundurowych

Data publikacji 01.12.2017

Białostoccy policjanci, w ramach współpracy z klasami o profilu mundurowym, zakończyli serię warsztatów kryminalistycznych. W czasie ostatnich zajęć uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, podczas warsztatów z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, mieli okazję poznać praktyczne aspekty zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

Do Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przyjechali w minioną środę uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Jest to ostatnie spotkanie, organizowane przez Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Jest to wynik porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku i dyrektorami szkół z klasami o profilu mundurowym. Zebrana młodzież podczas warsztatów z funkcjonariuszem białostockiej komendy poznawała świat kryminalistyki poprzez nie tylko teorię, ale też i praktykę. Kierownik Referatu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zaprezentował zebranej młodzieży sposoby zabezpieczania dowodów rzeczowych na miejscu zdarzenia,  a także wskazywał jak ważne są one w dalszych etapach postępowania karnego. Policjant zwracał uwagę na trudności związane z ujawnianiem oraz prawidłowym zabezpieczaniem materiału dowodowego podnosząc, że niedochowanie zasad prawidłowego obchodzenia się z materiałem, mającym stanowić w przyszłości dowód w sprawie, może skutecznie zaprzepaścić jego wartość. Oczywiście uczniowie obejrzeli jak wygląda walizka technika i ukryte w niej nietypowe narzędzia, które są niezbędne w wykonywaniu czynności na miejscu przestępstwa. Nie mogło też zabraknąć praktycznego pokazu, podczas którego funkcjonariusz zaprezentował słuchaczom jak wygląda ściąganie odcisków palców z różnych powierzchni za pomocą proszków daktyloskopijnych, linii papilarnych oraz tworzenie własnych kart odcisków palców, a także analiza linii papilarnych za pomocą lupy. Uczniowie wykrywali także odciski palców przy użyciu  specjalnego proszku i latarki ze światłem ultrafioletowym.

Tego dnia z uczniami spotkała się także pracownica Wydziału Prezydialnego, Kadr i Doskonalenia Zawodowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, która zachęcała młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji. Zebrana młodzież poznała strukturę organizacyjną jednostki i główne zagadnienia, jakimi zajmują się poszczególne wydziały. Szczegółowo zaprezentowane zostały także zasady i tryb rekrutacji, dla wielu z obecnych bowiem może to być początek drogi do służby i upragnionego munduru.

Powrót na górę strony