Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym z uczniami klas o profilu mundurowym

Data publikacji 11.12.2017

Funkcjonariusze kontynuują warsztaty tematyczne z młodzieżą z klas o profilu mundurowym. Tym razem mundurowi z białostockiej prewencji i drogówki omawiali z uczniami z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku zagadnienia związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Policjanci z białostockiej prewencji i drogówki zorganizowali w miniony piątek, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendantem Miejskim Policji w Białymstoku i dyrektorami szkół z klasami o profilu mundurowym, warsztaty dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Głównym celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki warsztatom młodzi ludzie dowiedzieli się jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze, jak i kiedy stosować elementy odblaskowe, a także jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem. W trakcie warsztatów policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku zaprezentowała zgromadzonym problematykę „Odpowiedzialności prawnej wynikającej z upubliczniania wizerunku osoby bez jej zgody”. W obecnych czasach jest to bowiem istotne zagadnienie, ze względu na wzrost popularności serwisów społecznościowych, które spowodowały „wylew” ogromnej ilości zdjęć krążących po sieci. Funkcjonariuszka wskazywała także na podstawowe przepisy prawne, które regulują tą materię.

Powrót na górę strony