Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA W XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BIAŁYMSTOKU

Data publikacji 20.12.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł debat i redebat społecznych organizowanych przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku z młodzieżą, kadra pedagogiczną i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy rodzinie spotkali się policjanci z białostockiej "trójki".

W siedzibie XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku odbyła się wczoraj debata społeczna pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Organizatorami debaty byli mundurowi z Komisariatu Policji III w Białymstoku. Policjanci szeroko omówili stan bezpieczeństwa na terenie działania jednostki, jak również funkcjonalność i sposób wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego. Przedstawiono podstawowe obowiązki służby policjanta „pierwszego kontaktu”, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie jak korzystać z mobilnej aplikacji „Moja Komenda”. Mając na względzie zbliżający się czas świętowania Nowego Roku mundurowi wyświetlili film obrazujący, jakie mogą być skutki używania w nieodpowiedni sposób fajerwerków.

Powrót na górę strony